Eksamen med GSFE og Chromebook - en oppskrift

Dette bør gjøres på hver skole. Det er upraktisk om noen sentralt skal prøve å gjøre dette (bortsett fra den ene regelen i kommunens webfilter).

Grunnoppsett

Hva stopper disse rutinene…

Det er ikke mulig å bruke Google Disk sitt grensesnitt. Det betyr at elevene må ta med seg eget materiell på USB-pinne eller på papir.

Elevene kan i praksis bare åpne dokumenter lagt ved i Classroom. De må kjenne full URL til andre dokumenter de vil åpne i Google Disk. Hvis de lager nye dokumenter i Google Dokumenter vil de dukke opp i nettleseren, men om de lukker dette dokumentet vil de ikke finne det igjen (uten at de har kopiert hele URLen).

Det er ikke mulig for elevene å gå inn i “Del..”-menyen når reglene har trådt i kraft.

Det er ikke mulig å oversette dokumenter i Google Dokumenter. Det krever at nettleseren er innom en URL-adresse med ordet “translate” og det stoppes i webproxy-filteret. Det er ikke mulig å lage regler på denne måten for å stoppe dette admin-konsollet, dessverre.

Det er ikke mulig å installere tillegg.

Hva stopper disse rutinene ikke…

Denne situasjonen stopper ikke elever som er blitt enige _før_ eksamen om å dele et dokument. De må skrive ned hele URLen til dette dokumentet før eksamen og klippe/lime/skrive det inn i nettleseren under eksamen. Da får de tilgang til dokumentet. Jeg anser at dette er samme form for fusk som når elever avtaler seg imellom å legge ting igjen på toalett eller sende meldinger til hverandre når de er på do (trenger ikke være i sanntid). Elever som avtaler fusker før eksamen er mer eller mindre umulig å stanse - så vakting må det være.

Vaktene på eksamen må passe på at de ikke ser dokumenter på skjermen som ser ut til å være delte dokumenter. Så de må være på vakt etter fargeglade ikoner i Google Dokument som viser at flere er inne på dokumentet samtidig.

Om du legger inn regler per bruker vil elevene kunne bruke Filbehandleren til å finne og åpne dokumenter i Google Disk. Dette er ikke mulig om du legger reglene på Chromebooken i kiosk-modus. Om du deaktiverer Google Disk synkronisering under Enhetsadministrasjon -> Brukerinnstillinger -> Google Disk-synkronisering vil Google disk forsvinne under Filbehandleren (takk til, Sverre Osdal for denne).

Ingenting, annet enn samvittighet, kan stoppe eleven fra å ha en skrivehjelper utenfor eksamen som har fått vite brukernavn og passord til eleven. Denne kan være med å skrive i dokumentet uten at det er noen fargeglade ikoner tilstede. I admin-loggen kan du se hvilke IP-adresser som har aksessert dokumentet og da kan du se om noen utenfor har vært innom. Hemmelige passord hjelper heller ikke etter at eleven har vært på do og tekstet hemmelig passord til medløper via den skjulte mobilen eleven ikke leverte inn. Planlagt fusk er mer eller mindre umulig å stoppe så lenge eksamen kan leveres digitalt.

Så du kan si til vaktene...

Vaktene skal reagere hvis de ser elever som har oppe andre Google Dokumenter / Regneark enn det som følger med i Classroom - altså andre dokumenter / regneark enn det de skal gjøre oppgaven i. Dette er dokumenter de ikke trenger, fordi de eneste dokumentene de har tilgang til skal være PDFer o.l. De kan som sagt åpne nye dokumenter / regneark, men de vil ha liten praktisk verdi fordi elevene ikke kan finne dem igjen når de lukker dem ned (som tidligere nevnt). Derfor er det per definisjon alltid litt urovekkende om en elev har oppe andre dokumenter enn det de skal skrive eksamen i…