cover banner.png

Nyhedsbrev septemberLogo-72ppi-03.jpg

Gudstjenester

I forbindelse med Henriks ansættelse, så er der sket forskellige omrokeringer i forhold til ansvarsområder og arbejdsfordeling i staben. To af de primære forskelle er, at Henrik med sin passion for de mindre fællesskaber har overtaget det overordnede ansvar for mindre fællesskaber fra Steffen, som til gengæld får mulighed for at lægge flere kræfter i arbejdet omkring vores gudstjenester. Fordelingen vil være sådan, at Henrik derfor vil fokusere på formiddagsgudstjenesterne, og Steffen på aftengudstjenesterne - ja du læste rigtigt, aftengudstjenesterne.

Formiddagsgudstjenesterne (v. Henrik)

Ved formiddagsgudstjenesterne den 1. og 3. søndag i måneden kommer vi sammen som Regen/Kristuskirken med alt. Vi kommer sammen som børn, unge, voksne og ældre, vi kommer sammen som familie på mission. Vi opdager Gud og giver ham plads til at tale til os gennem alle de forskellige elementer, som formiddagsgudstjenesten består af lige fra kaffen og bollerne til lovsange og salmer og til børnekirke, prædiken, nadver, samtaler og forbøn. Vi bliver mindet, om at Gud er tilstede i det alt sammen, og det kan være forskelligt, hvor vi hver især bliver mødt af Guds virkelighed, kærlighed, fred og glæde. Vi bliver mødt at Guds hjerte for alle mennesker og oplever hans hans kald til os om at elske København og vores næste. Gudstjenesten er noget, vi skaber sammen og tager del i og det, at du er her og både deltager og tjener med er helt fantastisk og en velsignelse for os alle. Vi glæder os til at vandre sammen med dig og håber meget, at du har lyst og mod på at være med til at bære fællesskabet og fejre det Gud har gjort, det han gør, og det han vil gøre.

Aftengudstjenesterne (v. Steffen)

Aftengudstjenesterne bliver et nyt rum, hvor vi vil genopdage og bygge videre på noget af det det tidligere har været essentielt i regens praksis. Det vil være et dynamisk, udforskende rum, hvor vi på den ene side vil udfordre vores karismatiske praksis, og på den anden side åbne op for dialog, diskussion, og andre måder at engagere vores tro i mødet med verden.

Den 2. søndag i måneden, vil gudstjenesten derfor have en mere dynamisk struktur, hvor lovsang og tilbedelse, bøn, forbøn og symboler vil blive brugt i at udforske forskellige åndelige praksis. Den 4. søndag i måneden vil der bla. invitere talere, der kan informere vores verdenssyn omkring det psykiske, fysiske, og metafysiske rum. Her bliver der tid til at vi kan forholde os til disse input, se dem i relation til vores gudsforståelse og vores egen handlen.

Vi er allerede et lille team, der arbejder med koordinering af disse aftener, men hvis du gerne vil byde ind skal du være velkommen. Bare skriv til Steffen

Netværksgrupper og mindre fællesskaber

Regen er ikke bare én familie på mission. Vi har flere netværksgrupper og mindre fællesskaber, hvor vi kan komme endnu tættere på hinanden og dele Jesus og være på vandring med hinanden. Gud har ikke kaldet os til at gå alene, men til at leve i fællesskab, så hvis du ikke er en del af et mindre fællesskab endnu, skal du kontakte enten Anne Læssøe (eller Henrik Nissen), så vil vi hjælpe med at finde et fællesskab, som du kan blive en del af. Vi har altid brug for at flere fællesskaber bliver skabt, så hvis du godt kunne tænke dig at starte et mindre fællesskab, så kontakt også enten Anne eller Henrik.

D. 26. sept er der desuden en aften for dig, hvis du er nuværende netværksgruppeleder, gerne vil starte et fællesskab, eller hvis du bærer en passion for de mindre fælleskaber. Se mere her 

Hvordan du kan medvirke til at bære Regen/Kristuskirken

Der er masser af mulighed for at skabe og bære med på visionen. På gudstjenesterne er der mange forskellige teams og i vores øvrige arbejde er der også rig mulighed for at være medvirkende, både på kirkens kontor og hjemmefra.

Teams Formiddagsgudstjenester (Velkomst, kaffe, Børnekirke, Powerpoint, Lyd) - kontakt Henrik

Teams Aftengudstjenester (Planlægning, afvikling, medie, socialt) - kontakt Steffen

Musik og lovsang - kontakt Casper

Planlægning og afvikling af kommende begivenheder som Julehjælp, menighedsweekend og julefest – Kontakt Henrik

Se også vores forskellige sociale projekter på hjemmesiden under Elsk Byen

Forbøn

I Regen/Kristuskirken tror vi på en Gud. Vi vil meget gerne være med til fra stabens side at bede for dig, så skriv dit bønneemne ind på denne email bedformig@re-gen.dk og så vil vi bede for dig/jer når vi mødes. Husk også at melde tilbage så vi også kan få lov til at takke Gud for at han har grebet ind.

Årsmøde

D. 29. oktober kl. 16 afholder vi menighedens årsmøde. På mødet skal vi både godkende budgettet, dele tanker om menighedens retning og derudover skal vi også have valg til menighedsrådet. Der er 3 på valg i år, så bed og overvej hvem du oplever skal være med til at lede Regen/Kristuskirken. Er du interesseret i at høre mere om at være med i menighedsrådet, så kontakt Menighedsrådets formand Sabrina på mail sabrinavestergaard@hotmail.com hurtigst muligt.

Kl. 17.30 når den formelle del er overstået vil vi spise sammen og kl. 18.30 vil vi gå ind i kirkesalen og holde lovsangsaften, hvor vi vil

Menighedsbidrag

Du har nu også mulighed for at få skattefradrag for dine gaver givet til regen/Kristuskirken via mobilepay nr. 91620. Dette sker via den særlige donationsordning, hvor giveren kan få skattefradrag for gaver. For vores menighed kun givet via vores donations nr. 91620. Dog kræver dette at vi har giverens tilladelse til at indberette det, så benytter du denne mulighed, så send en mail med godkendelse til administrator@re-gen.dk.

Vi har stadig vores gamle mobile pay nr. 42 65 61 64. Dette nummer skal bruges ved betaling for menighedslejr, køb af bøger, mad etc.

Brugerbetaling til dette nummer kan ikke medføre skattefradrag.

Hybrid

Kristuskirken/regen har i lang tid samarbejdet med 7 andre menigheder om at skabe uddannelsen Hybrid for frivillige ledere i menigheder på Sjælland. BBU og BID har valgt at støtte skolen, så der kommer til at være et højt niveau af talere og oplægsholdere. Så er du over 20 år og vil du gerne udvikle dig selv som menneske og som leder? Så er Hybrid for dig.

Læs mere her eller kontakt en af kirkens præster for at høre mere.


Kalender

Ny rytme for gudstjenester gældende fra 1. oktober

1. og 3. søndag kl. 10.30        -        2. og 4. søndag kl. 19.00

Begivenheder i efteråret:

26/09

18.00

Samtale og refleksion over netværksgrupper og mindre fællesskaber. Se mere her

29/10

16.00

Menighedsmøde og lovsangsfest

24/11

17.00

Menighedslejr 24-26 november