Institut d’Educació Secundària

  1. “Guillem Colom Casasnovas”

Avda. de Juli Ramis, 34

07100- Sóller (Balears)

Tel. 971633514

iesguillemcolomcasasnoves@educaib.eu

CALENDARI D’EXÀMENS DE SETEMBRE 2018

(EXÀMENS DE PENDENTS INCLOSOS)

ESO

AULES 109 i 113

Dilluns, 3

Dimarts, 4

Dimecres, 5

8:00

CASTELLÀ

CATALÀ

ALS

ED. FÍSICA (Gimnàs)

10:00

GEOGRAFIA i HISTÒRIA

ANGLÈS

IAE

FRANCÈS

FILOSOFIA

ED. PÀSTICA

12:00

FÍSICA I QUÍMICA

ECONOMIA

MATEMÀTIQUES

TECNOLOGIA (aula 304)

TIC (aula  209)

14:00

 BIOLOGIA

CIÈNCIES APLICADES

ACM

LLATÍ

RELIGIÓ  / VALORS  ÈTICS

MÚSICA (aula  303)

1r DE BATXILLERAT

AULES 001/002

Dilluns, 3                                                            

Dimarts, 4

Dimecres, 5

8:00

CASTELLÀ

CATALÀ

FILOSOFIA

10:00

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

ANGLÈS

FÍSICA  I QUÍMICA

12:00

MAT I/ MACS I

ECONOMIA

BIOLOGIA

DIBUIX I

EDUCACIÓ FÍSICA


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

  1. Dilluns, 3
  1. Dimarts, 4
  1. Dimecres, 5

8:00 h

Comunicació i Societat (401)

9:00 h

 Op. Ad. De compravenda(115)

10:00 h

Formació i Orientació laboral (115)

Comunicació empresarial (115)

 Tècniques culinàries (cuina)

Preelaboració i conserv. d’aliments (cuina)

Formació específ. Agrària (401)

12:00 h

Ciències Aplicades (401)