Gezien de steeds hogere eisen die aan moderne auto’s worden gesteld, worden de vroegere mechanische en de elementaire elektrische systemen in hun functioneel gebruik steeds meer en meer elektronisch beïnvloed.

 

Naast de elementaire carrosserie-elektriciteit ontwikkelt zich zeer snel de carrosserie-elektronica en dat vooral op vier domeinen: