‘De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen’  !

Wij willen ELK kind laten genieten van het leren.

De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen.

Het grootbrengen van kinderen is daarmee een grote verantwoordelijkheid.

Onze school wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind.

Wij voelen ons dan niet alleen verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs, maar zijn ons ervan bewust dat u ook een deel van de opvoeding in onze handen geeft. Ieder kind is uniek, dat staat bij ons centraal.

Met ons onderwijs willen wij de leerling uitdagen om tot de beste resultaten te komen.  Onze leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, zodat uw kind zich veilig voelt en zin heeft in leren en leven.

Daarbij wordt uw kind hartelijk omringd.

Onze school is:Afbeeldingsresultaat voor white 3d people with hartGerelateerde afbeeldingGerelateerde afbeeldingAfbeeldingsresultaat voor google white 3d people

- een school met passie, waar leren en leven belangrijk zijn

Vanuit de bezieling van ons team gaan we voor de totale ontwikkeling van het kind.

We zoeken steeds naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te stimuleren en hen actief te betrekken in hun leerproces. Ook staan we stil bij wat ze nodig hebben om op te groeien tot zelfstandige, sociaal-voelende volwassenen.

In ons team is er durf om te vernieuwen en stimulans van creativiteit.

Afbeeldingsresultaat voor white 3d people with hart

- een school met perspectief, waar we zorgen voor elkaar

Onze school is een bruisende school. We bieden een rijke en uitdagende leeromgeving aan die vertrekt vanuit de realiteit.  Waar dit nodig is en kan, trekken we er op uit.

We kiezen bewust voor heel wat extra-muros activiteiten: sportactiviteiten, toneel-en filmvoorstellingen, schoolreizen, openluchtklassen ...

Onze klas is geen eiland.  Wij werken zoveel mogelijk loyaal samen met onze collega's.  In het belang van onze kinderen is er teamwork tussen leerkrachten, het zorgteam, het directieteam, CLB, externen ...

Gerelateerde afbeelding

- een school met aandacht voor het proces

We vinden het belangrijk dat kinderen zelf initiatief mogen en kunnen nemen. We laten hen zoveel mogelijk zelf ontdekken en oplossingen zoeken door verschillende materialen aan te bieden en probleemsituaties te creëren. We leggen de klemtoon op de verwerking van de leerinhoud (het proces). De kinderen moeten daarom bepaalde vaardigheden ontwikkelen: kunnen plannen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, vergelijken, een tekst samenvatten, een probleem oplossen,… Ze moeten ook bepaalde denkhandelingen kunnen uitvoeren: beoordelen, analyseren, actief waarnemen, memoriseren, redeneren,…

De motivatie om zelfstandig te werken is erg belangrijk. Daarom is de relatie tussen leerkracht en leerling, en tussen de leerlingen onderling van groot belang. Het frontaal lesgeven (leerkracht vóór de klas) wisselen we regelmatig af met andere lessituaties.

Gerelateerde afbeelding

- een school waar je met plezier naar toe gaat

We zijn een hartelijke school met een warm schoolklimaat.

Kinderen ervaren dat niet iedereen alles kan. Ze leren omgaan met mekaars verschillen en leren samen-werken, samen-leren, samen-sporten, samen- spelen …

"Verbondenheid" krijgt bij ons extra aandacht.

Onze jaarlijkse schooldans is hiervan een voorbeeld.

Afbeeldingsresultaat voor google white 3d people