Propozice seriálu otevřených turnajů jednotlivců v moderních šipkách konaných na území města Trutnov

TruTOULKA 2019

Pořadatel: UŠO Královéhradecko sever (tel. 603104220, e-mail: kralovehradeckykrajsever@sipky.org. www.sipky.org/khk-s)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Hrací místa: Trutnov Družba, Na Pražské, Na Stadionu, Národní dům, U Kousala (hrací místa se pravidelně střídají, konkrétněji v termínovce na www.sipky.org/khk-s)

Termíny: každé úterý od 7. 5. do 22. 10. 2019 (pozor, každý termín je určený pro jinou kategorii, viz další odstavce a termínovka na www.sipky.org/khk-s)

Časy: zahájení turnajů vždy v 18:00 (prezence 17:30 - 18)

Startovné: 50 Kč za hráče a kredity se vždy vhazují (případné bonusové turnaje jsou v ceně)

Technická ustanovení:

- seriál se skládá z celkem 25 hlavních a X bonusových (doplňkových) turnajů z nichž je:

1) 6 hlavních pro kategorii C+ (tj. hráči kategorie C, D, neregistrovaní a ženy bez rozdílu)

2) 6 hlavních pro kategorii B+ (tj. hráči kategorie B, C, D, neregistrovaní a ženy bez rozdílu)

3) 13 hlavních pro kategorii Open (všichni hráči a hráčky bez rozdílu kategorií)

4) X bonusových (bez jakéhokoliv omezení) hraných v případě zájmu po nebo v průběhu hlavních turnajů

- vedeny budou celkem 4 místní žebříčky a to:

1) pro kategorii C+ (tj. muži kategorie C, D a neregistrovaní)

2) pro kategorii B (tj. muži kategorie B)

3) pro kategorii A (tj. muži kategorie A)

4) pro kategorii ženy (všechny dámy bez rozdílu kategorií)

- systém zařazování hráčů do jednotlivých kategorií se řídí pravidly UŠO

- všechny turnaje se započítávají do krajských i republikových žebříčků (Mistrovství SVČ resp. Český pohár UŠO)

- turnaje hlavní se obvykle hrají systémem DKO hra 501 DO pravá a 301 DO levá strana na 2 vítězné legy (pokud je však součet hráčů 8x větší než počet funkčních terčů hraje se 301 DO i vpravo)

- poslední ¼ hráčů v hlavním turnaji, kteří se nemohou zúčastnit bonusového turnaje, obvykle dohrává na obou stranách 501 DO

- turnaje bonusové se obvykle hrají systémem DKO hra 301 na 1 vítězný leg

- při rovnosti bodů v žebříčcích rozhoduje více lepších umístěních v turnajích dle následující posloupnosti: 1) kat. ženy, 2) kat. Open, 3) kat. B+, 4) kat. C+

- hlavní organizátor si vyhrazuje právo na změny resp. doplnění propozic/pravidel během seriálu (rozhodující jsou propozice uveřejněné v termínovce na webu www.sipky.org/khk-s)

TURNAJE KATEGORIE C+

- turnaje jsou určeny pouze hráčům, kteří v průběhu roku 2017 a 2018 byli na soupisce družstva maximálně 3. nejvyšší úrovně HLS v kraji, dále také pro ženy bez rozdílu kategorií a pro neregistrované

- bodování za umístění v turnajích: 250 bodů za účast, 100 bodů za každou pozici (maximální počet bodů je omezen na 1350 bodů za turnaj)

- nejlepší 4 výsledky se započítávají do žebříčků kat. C+ a kat. ženy (nezapočítávají se však do žebříčků kat. A ani B)

TURNAJE KATEGORIE B+

- turnaje jsou určeny pouze hráčům, kteří v průběhu roku 2017 a 2018 byli na soupisce družstva maximálně 2. nejvyšší úrovně HLS v kraji, dále také pro ženy bez rozdílu kategorií a pro neregistrované

- bodování za umístění v turnajích: 500 bodů za účast, 200 bodů za každou pozici (maximální počet bodů je omezen na 2700 bodů za turnaj)

- nejlepší 4 výsledky se započítávají do žebříčků kat. B, kat. C+ a kat. ženy (nezapočítávají se však do žebříčku kat. A)

TURNAJE KATEGORIE OPEN

- turnaje jsou určeny všem hráčům a hráčkám bez rozdílu kategorií i neregistrovaným

- bodování za umístění v turnajích: 750 bodů za účast, 300 bodů za každou pozici (maximální počet bodů je omezen na 4050 bodů za turnaj)

- nejlepších 7 výsledků se započítává do žebříčků všech kategorií

TURNAJE BONUSOVÉ (DOPLŇKOVÉ)

- turnaje jsou určeny všem hráčům a hráčkám bez rozdílu kategorií i neregistrovaným, obvykle je však nemohou hrát hráči, kteří se v hlavním turnaji probojovali mezi nejlepší ¼ startujících

- bodování za umístění v turnajích: 30 bodů za účast, 20 bodů za každou pozici (maximální počet bodů je omezen na 230 bodů za turnaj)

- nejlepších 12 výsledků se započítává do žebříčků všech kategorií

- turnaje se hrají pouze v termínech konání hlavních turnajů TruToulky (po jejich skončení nebo v průběhu)

ODMĚNY

Odměny v turnajích:

- v každém hracím dni konzumačky dle následující tabulky (HT = hlavní turnaj, BT = bonusový turnaj)

hráčů v HT / umístění

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25+

vítěz HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

50 Kč

losem HT

50 Kč

vítěz BT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem BT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

losem BT

50 Kč

50 Kč

50 Kč

Odměny v žebříčcích:

- PAMĚTNÍ DÁRKY pro vítěze a VĚCNÉ CENY pro medailisty celkových žebříčků (všech vypsaných kategorií)

- OSOBNÍ FINANČNÍ JACKPOT (dále jen OJ): každému hráči bude zřízen automaticky po prvním odehraném turnaji (osoba musí být registrovanou v UŠO = vlastnit registrační číslo CZExxxxxx); částka OJ úměrně narůstá dle úspěšnosti hráče v turnaji resp. turnajích (25 Kč se hráči připíše za každý start a 5 Kč pak za každou získanou pozici v pořadí turnaje); v případných bonusových turnajích bude do OJ připsáno 1. místu 30 Kč, 2. 20 Kč, 3. 10 Kč; na OJ mají nárok pouze hráči, kteří odehrají minimálně: kat. B, C+ a ženy celkem 12 turnajů, kat. A 6 turnajů

- veškeré odměny budou předány po skončení posledního turnaje kat. Open

/