Published using Google Docs
Протокол 08/11.docx
Updated automatically every 5 minutes

 П Р О Т О К О Л

от заседание  на Управителния съвет на

“АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ”

08.11.2021 год.

 1. КОНСТИТУИРАНЕ

 • Място и време на провеждане:

Discord, 08.11.2021г., 17:30 часа

 • Председател на заседанието:

1. Антоана Гочева

 - Председател на сдружението

 • Присъстващи или представени членове:

2. Мирослава Грозева

3. Любен Яков

4. Есра Ведат

5. Лидия Делчева

6. Дарина Стоянова

7. Гергана Дерменджиева

8. Румяна Чилингирова
9. Стиляна Аврамова

10. Деница Ченголова

 • Присъствали лица - нечленове на Управителния съвет

 • Напуснали членове

 • Дневен ред на заседанието:
 1. Национална Среща - Feedback
 2. Асистенти
 3. ОС АСМБългария
 4. Работа по комитети
 5. Други

 • Констатации на председателя на заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет - лично присъстват десет от неговите единадесет членове, представляващи 91% от членовете на УС.

Процедурно предложение въз основа на констатациите на председателя на заседанието: Гласуване за откриване на заседание на Управителния Съвет на АСМБ-София.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Начало на Заседанието: 18:30 часа

 1. РАЗСИСКВАНИЯ

 • Възражения - по свикването, конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието на Управителния съвет

Няма

 • Предложения по същество по предварително раздадения проект за решение

Няма

 1. РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Национална Среща - Feedback

Обмени - сесии за напреднали и за начинаещи; имаше броене по същото време; недобра организация на НС като цяло; разказите от обмени са били добри (може да разказват повече хора); уъркопи, които се повтарят с миналата НС

SCORP - сесиите бяха прекалено рано, за да има интерактивност и да бъдат ползотворни; плътна и уморителна програма; нямаше своевременно за сертификат; 3 платформи; също мнението за недобра организация

SCOPH - приятни сесии; много ранен час

SCOME - лекциите и уъркшопите са били добри; останалият фийдбек е същия

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Асистенти

SCORP - Иван има и предишен опит, достатъчна мотивация и желание, притежава нужните качества

SCOME

SCOPH - Никола и Гери фаворити; Гери е за втора година кандидат; Валентин и Силвия да минат към SCOME

SCOPE - Момчил е с много опит; Сияна да бъде другия асистент; Лети да отговаря за SCORA Exchange

SCORE - Тъй като през годината ще има по-малко работа, не е необходим втори асистент; Румяна е с по-добра кандидатура

SCORA - Ивана, Кристиян и Паша са фаворити, справиха се много добре на интервютата; Паша да премине към Fund

PR - Даниел е страхотен кандидат

Всички са приети с пълно мнозинство

Всички локални да пратят мейли на одобрените; Ати ще ги покани в Дискорд и в Гугъл групата

На неодобрените също трябва да изпратят мейл с фийдбек

Тези за SCORP и SCOME ще проведат среща с потенциалните асистенти скоро

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. ОС АСМБългария

Има 11 кандидати, 10 от УС, другата е от Теодора Делчева.

Гласуване: Теодора Делчева - 3 за, 6 въздържал се

д-р Морфов е председател на ОС

Задачи за ОС:

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Работа по комитети

 • SCORP

проекта със SCOPH, темата е за стреса и бърнаут за ноември 18.11. от 17:00;16.11. ден за толерантността; 25.11. насилие над жени; ще се свърже с Донкина за кампания в края на ноември/началото на декември

 • SCOPE / SCORE

броенето и първото класиране са готови, най-много кандидатствали има от АСМБ - София; по време на изготвянето на класирането имаше предложение хората, които имат повече точки от средните да имат предимство както CP; има 25+ потвърдени договора от АСМБ - София; без скоби в отчетите за кампании с повече от 3 дни;

2 потвърдени и 1 отказан договор за SCORE

 • SCOPH

World Mental Health Day лекция на 18 ноември със проф. Маргарита Бакрачева със SCORP, деня на диабета - ще може ли да стане присъствено, Миси се свърза с проф. Танкова, друго предложение е д-р Мария Алексиева; миналата година беше с доц. Гатева, но може да разнообразим тази година

 • SCORA

д-р Асьов - събитие за микропластиката и мъжката плодовитост; факти за мовембър на сторита

25.11. - борба срещу насилието срещу жените със съдебен лекар

 • SCOME

MEDucate е готов за 4 от 5 дни - 29.11.-03.12.;

29.11 - как и защо студента прави наука с Деси

30.11 - как се чете научна работа - предстои да се финализира

01.12  - статистика с Насева

02.12 - Анелия Кузева - медикът, науката и бъдещето

03.12. - хирургията и науката - с Елина Тодорова

 • Председателски комитет

Конкурса за асистенти - 26 кандидата; АСМ-Пловдив имат предложение да промотират ICMS (ще станат национален ambassador); Нова възможност за ТНТ в Тунис - 31.01.-02.02.2022; ММ кандидатстването е отворено; In vivo - епизода е пуснат, фийдбек - много музика, скрипта може да не е там


ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Други

Любен Яков отправя процедурно предложение за приемане на новопостъпилите молби за членство на:

 1. Ива Лалова
 2. Андония Станишева
 3. Яна Атанасова
 4. Виктория Мурджова
 5. Миа Бораджиева
 6. Гергана Дякова
 7. Ралица Цветкова
 8. Стоян Първанов
 9. Калоян Джупанов
 10. Петя Панчева
 11. Десислава Герчева
 12. Далия Богданова
 13. Мария Георгиева
 14. Яна Гугалова
 15. Ивана Павлова
 16. Георги Танчев
 17. Рая Пакерова
 18. Румяна Видинска

За: 10

Против:0

Въздържали се:

България без дим се свързаха с нас с предложение за подкрепа на кампанията им

За

Следваща среща на 17.11.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито.

Процедурно предложение на председателя на заседанието за закриване на заседанието.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Заседанието се закрива в  19:00 часа.