Mācību līdzekļu saraksts 2018./2019. mācību gadam 8.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Sociālās zinības

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

Ģeogrāfija

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

Matemātika

2 biezās klades

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

3 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) mājas darbiem

Fizika

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

Angļu valoda

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Latviešu valoda un literatūra

3 līniju burtnīcas

Rūtiņu klade (biezā) no 7.klases

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 15gb.,

Aplikāciju papīrs

Mājturība

meitenēm

Rūtiņu klade (plānā) no 7.klases

Produkti kulinārijas stundām

Dzijas, diegi aušanai

Dzija, adāmadatas

zēniem

Rasēšanas lineālu komplekts

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Mūzika

1 rūtiņu burtnīca (18 lpp.)

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

1 plānā rūtiņu klade vai klade ar iepriekšejo gadu pierakstiem

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts  2018./2019. mācību gadam 9.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Sociālās zinības

Rūtiņu klade (biezā) no 8.klases

Ģeogrāfija

Rūtiņu klade (biezā) no 8.klases

Matemātika

2 biezās klades

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

3 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) mājas darbiem

Fizika

1 klade plānā vai turpināt no 8.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

1 klade plānā

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

Rūtiņu klade (biezā) no 7., 8.klases

Angļu valoda

Rūtiņu klade (biezā) no 8.klases

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Latviešu valoda un literatūra

2 līniju burtnīcas

Rūtiņu klade

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 15gb., aplikāciju papīrs

Mājturība

meitenēm

Rūtiņu klade (plānā) no 8.klases

Produkti kulinārijas stundām

Diegs mežģīņtamborējumiem un rotas tamborēšanai,

tamboradata

Audums paraugam, lentītes 4-5 m, lāpāmā adata lentīšu

izšuvumiem

Materiāli, piederumu 1 priekšmeta pēc izvēles gatavošanai

 (soma, spilvens, aksesuāru kompl., lellīšu kompl. utml.)

zēniem

Rasēšanas lineālu komplekts

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Mūzika

1 rūtiņu burtnīca (18 lpp.)

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

1 plānā klade

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts  2018./2019. mācību gadam 10.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Fizika

1 klade  biezā 3 gadiem

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

1 klade biezā 3 gadiem

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

1 klade  biezā 3 gadiem

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Matemātika

Klade  (biezā)

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Latviešu valoda un literatūra

1 rūtiņu klade (biezā) 3 gadiem

1 līniju klade

1 līniju burtnīca

Angļu valoda

1 klade (biezā) 3 gadiem

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

1 rūtiņu klade (biezā) 3 gadiem

Latvijas un pasaules vēsture

Kopīga 1 biezā klade 3 gadiem

Politika un tiesības

Psiholoģija

1 rūtiņu burtnīca (18 lpp.)

Vizuālā māksla

Zīmēšanas papīrs – A4 15gb.

Aplikāciju papīrs

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Mūzika

1 burtnīca (18 lpp.)

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts  2018./2019. mācību gadam 11.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Ģeogrāfija

Rūtiņu klade

Ekonomika

Klade (rūtiņu) 2 gadiem

Programmēšanas pamati

Klade  2 gadiem

Fizika

Klade no 10.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

Klade no 10.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

Klade no 10.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Matemātika

Klade  (biezā)rūtiņu

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Latviešu valoda un literatūra

2 klades (var no 10.klases)

1 līniju burtnīca (18 lpp.)

Angļu valoda

Klade no 10.klases

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

Klade no 10.klases

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Tehniskā grafika

Rūtiņu  klade, mape rasējumiem

Latvijas un pasaules vēsture

Klade no 10.klases

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs

Mācību līdzekļu saraksts

2018./2019. mācību gadam 12.klasei

Rakstāmpiederumi: pildspalva, zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija, uzstūris, transportieris, cirkulis, zīmuļasināmais.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Ekonomika

Klade (rūtiņu) no 11.klases

Fizika

Klade no 11.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Ķīmija

Klade no 11.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Bioloģija

Klade no 11.klases

1 burtnīca (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Matemātika

Klade  (biezā)rūtiņu

2 rūtiņu burtnīcas (18 lpp.) pārbaudes darbiem

Latviešu valoda un literatūra

2 klades no 11.klases

1 līniju burtnīca (18 lpp.)

Angļu valoda

Klade no 11.klases

2 līniju burtnīcas mājas darbiem

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

Klade no 10., 11.klases

Sports

Sporta apģērbs un sporta apavi darbam telpās un āra apstākļos

Tehniskā grafika

Rūtiņu  klade no 11.klases

Latvijas un pasaules vēsture

Klade no 11.klases

Ieteicams: kalkulators, mape darba lapām, dienasgrāmata vai plānotājs