Planirane aktivnosti za mesec APRIL 2018

po razredih (razredna stopnja) oz. predmetnih področjih (predmetna stopnja)

Aktivnosti

cela šola

7. 4. 2018 - Aktivnosti za zdravje in srečo

9. 4. 2018 - Ulica v otroški sobi - Varna in odgovorna raba interneta in mobilnih naprav - predavanje za starše, predavatelj Benjamin Lesjak

Razred

Aktivnosti

1.a

1.b

6.4. - tekmovanje Mehučki

13.4. - Cici vesela šola

18.4. - ogled baletne predstave

2.a

2.b                  

6.4.2018 - Tekmovanje Mehurčki

13.3.2018 - Cici vesela šola

18.4.2018 - Ogled baletne predstave Glasbene šole Lendava

3.a                  

Sodelovanje pri snemanju pesmice za oddajo Ribič Pepe (v Ljubljani)

13.4.2018 - Cici VŠ

19.4.2018- snemanje oddaje Ribič Pepe (Lušt)

3.b

6.4.2018 - Regijsko tekmovanje iz KTO ( nastop s kulturnim programom)

19.4.2018 - Snemanje oddaje Ribič Pepe - Terme 3000

13.4.2018 - Cici VŠ

4.a

6.4.2018 - Regijsko tekmovanje iz KTO

18.4.2018 - Rdeča kapica ( baletna predstava )

4.b

5.a

5.b

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

13. 4. 2018 - naravoslovni dan - genetika,

Biotehniška šola Rakičan

PREDMETNO področje

6. 4. 2018 - Regijsko srečanje KTO, OŠ III Murska Sobota

FIZIKA

14. 4. 2018 - Državno tekmovanje (Maribor, Fakulteta za naravoslovje in matematiko)

MATEMATIKA

21. 4. 2018 - Državno tekmovanje (OŠ Puconci)

VESELA ŠOLA

11. 4. 2018 - Državno tekmovanje (OŠ Cankova)