ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT

CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG

Lào Cai có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu cho sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cần thiết phải sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đây là bước phát triển quan trọng mang tính đột phá, then chốt cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, UBND tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định 143/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016). Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tiêu chí ứng dụng công nghệ cao đối với một số cây trồng chủ lực.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của ngành Nông nghiệp và chính quyền địa phương các cấp đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, do đó đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ước 9 tháng đạt 966,2ha và cả ước năm là 1.229,7ha bằng 113,86% KH (1.080ha) và 49,19% so với mục tiêu đến 2020 (2.500 ha). Bao gồm: 282 ha rau; 105,3 ha hoa; 176ha dược liệu; 124 ha cây ăn quả ôn đới; 60 ha sản xuất lúa giống; 483 ha chè) tập trung tại các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát, Bảo Yên. Nhiều tiến bộ kỹ thuật và công nghệ được áp dụng, nhất là các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình sản xuất an toàn, mô hình nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới nước tiết kiệm, giá thể, các chế phẩm sinh học và phủ luống bằng nilon,... Tuy nhiên, diện tích còn hạn chế quy mô nhỏ không tập trung, kỹ thuật canh tác chưa đồng bộ nên năng suất, chất lượng chưa cao. 

D:\Nga TT\Năm 2017\Tin bài trong năm\IMG_7961.JPG

Trồng rau thủy canh trong nhà kính

D:\Nga TT\Năm 2017\Tin bài trong năm\IMG_7581.JPG

Trồng dưa chuột trên giá thể

Theo kế hoạch đăng ký của các huyện, thành phố vụ Đông năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện 9.000 ha cây trồng các loại, bao gồm cây ngô, rau màu, khoai tây, khoai lang, cây dược liệu và cây hoa. Do đó, từng loại cây trồng khác nhau cần lưu ý lựa chọn các kỹ thuật phù hợp. Đối với rau màu nên sản xuất trong nhà lưới, nhà kính có hệ thống tưới, canh tác trên giá thể, sản xuất theo quy trình an toàn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,... Đối với cây hoa tập trung ứng dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp, ứng dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, nhà kính, nhà lưới, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất và công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Cây ngô vụ Đông cần quan tâm lựa chọn giống ngô ngọt, ngô bao tử, ngắn ngày và trồng với mật độ cao; cây dược liệu thực hiện theo quy trình thực hành tốt trồng trọt và thu hái của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO).

D:\Nga TT\Năm 2017\Tin bài trong năm\IMG_9925.JPG

Mô hình trồng dây tây trong nhà kính tại Sa Pa

Nhằm đạt được thắng lợi mục tiêu Đề án đã đề ra, trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm làm tăng giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác và tăng thu nhập cho người dân./.

Nguyễn Thị Nga – Phòng Trồng trọt