Published using Google Docs
Všeobecné podmínky Směs pro les (dotisk 2021)
Updated automatically every 5 minutes

Všeobecné podmínky Směs pro les (dotisk 2021)

Tyto Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují vztahy mezi přispěvatelem (dále jen „Přispěvatel“) a společností Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, která je provozovatelem veřejné sbírky (dále jen „Provozovatel“). Seznámení se s těmito Podmínkami a souhlas s nimi je podmínkou přispění do veřejné sbírky Provozovatele koupí zboží prostřednictvím e-shopu.

Provozovatel

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, IČ 1554779, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, je společností registrovanou Ministerstvem vnitra pod číslem VSP/1-2599/90-R, prosazující zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku.

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou sbírku, oznámenou u Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod sp. zn. S-JMK/127640/2013 , za účelem získání peněžitých příspěvků zejména na podporu praktických projektů k ochraně vzácných druhů zvířat a obnově přírody v krajině, prosazování změn klíčových zákonů a koncepcí v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu, oblasti energetiky a ochrany klimatu, využívání odpadů a přírodních zdrojů a dalších oblastech ovlivňujících kvalitu životního prostředí; a to prostřednictvím následujících aktivit

Finanční prostředky budou využity jak k pokrytí přímých nákladů na aktivity, tak i k pokrytí základních režijních nákladů organizace pro zajištění rozvoje dostatečně silného a stabilního zázemí pro realizaci výše uvedených projektů. Část výtěžku sbírky může být poskytnuta prostřednictvím daru i jiným organizacím, které také přispějí k naplnění vybraných cílů.

Přispěvatel

Přispěvatel přispívá prostřednictvím e-shopu do veřejné sbírky nákupem označeného zboží. Příspěvkem do sbírky je hodnota  uvedená v nabídce e-shopu.

Ceny

Všechny ceny v internetovém obchodě Hnutí DUHA jsou uvedeny včetně DPH.

Cena u produktů, jejichž nákup je možný pouze přes veřejnou sbírku, je složena z nákupní ceny a daru - příspěvku do veřejné sbírky. Zákazník sám při objednávce zvolí výši daru, přičemž nákupní cena je daná prodejcem. Daná je také hodnota minimálního daru. Zákazník sám zvolí vyšší částku, pokud bude chtít darovat více.

Nákupní cena je uvedena včetně DPH. Dar je od daně oproštěn podle Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Nejsme povinni evidovat tržby v rámci elektronické evidence tržeb, jelikož tržby z benefičního obchodu splňují kriterium pro drobnou vedlejší podnikatelskou činnost, která je u veřejně prospěšných poplatníků z EET vyloučena.

Objednání

Při objednávání musí zákazník uvést úplnou a platnou adresu, aktuální e-mail, telefonní číslo a zvolit výdejní místo Zásilkovny a způsob platby. Potvrzením a odesláním objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Způsob platby

Při nákupu si zákazník vybere způsob platby: platbu převodem či platební kartou. Zboží bude odesláno až poté, co obdržíme platbu na náš bankovní účet. Elektronické evidenci tržeb nepodléhají tržby uskutečněné převodem z účtu na účet a také platební kartou, a to nejen online transakcí provedenou např. prostřednictvím platební brány, ale rovněž platební kartou prostřednictvím platebních terminálů. Platba v hotovosti není možná. Pokud platbu neobdržíme do 14 dnů od provedení objednávky, bude automaticky stornována.

Na zlevněné zboží již není možné uplatňovat další slevy, například pro dárce Hnutí DUHA nebo předplatitele 7.G.

V případě, že zákazník objednává zboží, které není skladem, je možné se dohodnout na částečné úhradě. V takovém případě bude zákazníkovi vystaven daňový doklad k zálohové platbě a doplatek požadován před odesláním zboží.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky se zákazníky komunikujeme e-mailem, ve kterém najde tyto informace:

Odeslání zboží

Objednávky vyřizujeme pravidelně dvakrát týdně. Zboží je odesláno během 3 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě objednání zboží, které zrovna nemáme na skladě, může dojít k prodloužení lhůty až na 8 týdnů. Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době. O stavu objednávky zákazníky průběžně informujeme e-mailem nebo telefonicky. V případě, že nejsme schopni splnit smluvené podmínky dodání, je objednávka stornována a do 5 pracovních dnů je uhrazená částka odeslána zpět na bankovní účet zákazníka, nedohodnou-li se zákazník a prodávající jinak.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v recyklovaném, ale neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Uvnitř zásilky naleznete také fakturu, která slouží jako daňový a reklamační doklad, který, jak doufáme, nebudete muset využít.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží vždy zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud převezmete zjevně poškozenou zásilku, musíte uplatňovat případnou reklamaci na přepravci zboží.

Vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů.

Zboží lze po předchozí emailové domluvě (obchod@hnutiduha.cz) vrátit. Buď osobně v kanceláři nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou. Zásilky zaslané dobírkou nebudou převzaty. Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad, informaci zda zboží vracíte nebo reklamujete a číslo účtu, na který odešleme částku za vrácené zboží.

Zboží vrácené do 14 dnů od převzetí zásilky bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě Hnutí DUHA se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se však nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Reklamaci můžete oznámit dvěma způsoby:

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se s nimi nakládat v souladu s našimi Podmínkami ochrany osobních údajů v Hnutí DUHA.

Výmaz osobních údajů je možný na písemnou žádost zákazníků, kteří provedli registraci a neprovedli objednávku. Výmaz je nutné autorizovat zasláním přihlašovacího jména a hesla.

Vaše dotazy rádi zodpovíme e-mailem nebo telefonicky, způsob komunikace si můžete zvolit na stránce kontakty.