Published using Google Docs
Organizační řád lesní školky Lewandulka
Updated automatically every 5 minutes

Organizační řád spolku Lewandulka z.s.


 

  1. Údaje o organizaci

 

  1. Působnost a zásady směrnice
  1. Postavení organizace
  1. Organizační členění
  1. Rozdělení kompetencí:
  1. Vnitřní směrnice a předpisy navazující na organizační řád

  1. Závěrečná ustanovení

V Liberci dne :................................................

Podpis a razítko předsedy spolku:.............................................................................