Dokumentet går även att ladda hem i PDF här. Version 1.0 30jan 2019

Vad är ÖFKs beteendemall?

Ett ramverk för att hjälpa spelarna att förstå vilka beteenden som förväntas och uppmuntras i ÖFK, men också för att öka förståelsen av vad som krävs för de som vill bli professionella fotbollsspelare. Den bidrar också till att tydliggöra när någon gått över gränsen och minska gråzoner. Beteendemallen bygger på klubbens värderingar som konkretiserats med tolv beteenden i fyra olika kategorier utifrån kronologisk ålder.

Grundtanken är att spelaren och tränaren fyller i beteendemallen inför spelarsamtalen. Det är viktigt att den fylls i utan input från någon annan. De två exemplaren skapar ett underlag och en utgångspunkt för samtalet och förhoppningsvis ökar den förståelsen hur den andre tänker.

Varför skapades beteendemallen?

Akademin ser en potential att höja ribban gällande beteenden. Tillsammans arbetar vi för att uppnå akademins långsiktiga mål som är ett livslångt intresse till fotbollen och möjligheten att uppnå sin dröm som fotbollsspelare. Detta innebär att vi hela tiden behöver utveckla det dagliga arbetet.

Skillnaden på beteende och egenskaper. Vi förstår att arv och miljö påverkar beteenden, men hela poängen med beteendemallen är att fokusera på det spelaren kan kontrollera och därmed förstärka den inre motivationen. När vi undviker att välja och ta beslut utifrån hur andra agerar minskar frustrationen och blame culture. Beteenden går att förändra, det sitter inte i ditt DNA. Med det sagt är det ingen enkel resa.

För att delta i ÖFK behöver varje individ tillämpa klubbens värdegrund i vardagen. Akademin har ett tydligt krav att inte selektera, ett vanligt missförstånd är att det innebär total frihet utan struktur, ramar och regler. Så är inte fallet. Om en spelare eller ledare i ÖFK väljer att inte följa värdegrunden väljer man också att inte vara med i ÖFK. Föreningen är till för de som identifierar sig med och delar våra värderingar.

ÖFK investerar mycket engagemang och pengar i varje individ. Det minsta föreningen kan förvänta sig är att spelarna t ex använder bälte och städar på bussen, svabbar matborden, går och lägger sig och lämnar tillbaka matchtröjor. Beteenden som inte kräver någon kunskap utan endast ett aktivt val att vara med i ÖFK.

Hur använder vi beteendemallen?

Att vara ambassadör för ÖFK innebär att omgivningen kommer uppleva individen som ÖFKare. Inte först och främst som individ. I andra hand representerar individen det aktuella laget, t ex U5, och först i tredje hand kommer omgivningen uppleva individen just som individ. Det innebär att alla positiva respektive negativa beteenden kommer i första hand tillskrivas ÖFK.

Skapa en vana att vara professionell. Att lära sig göra sitt yttersta, gå in i saker helhjärtat och sträva efter högsta kvalité är något vi vill lära våra ungdomar. Har du en gång fått uppleva något i världsklass är det svårt, för att inte säga omöjligt, att vilja ha eller göra något halvdant. Oavsett om det gäller mat, musik, prylar eller en fotbollsmatch.

Ur ett spelarperspektiv handlar detta inte bara om vilka val vi gör och beslut vi tar på planen, utan

minst lika mycket om vad vi gör utanför planen. Väljer en spelare att regelbundet dricka läsk och titta på Netflix istället för att sova väljer spelaren också bort drömmen som fotbollsproffs.

Det går inte att bli professionell över en natt, det är en vana som kräver aktiva val och beteenden, en dag i taget.

Exempel på hur mallen kan användas

En spelare runt 15 år har under året vid ett flertal tillfällen struntat/inte dykt upp på träningarna, inte heller svarat på kallelserna eller meddelat tränarna varför. Ledarna har lyft detta med spelaren och sista två månaderna har en stor förändring skett där spelaren både fått en högre närvaro på träningen och vid samtliga tillfällen svarat på kallelserna. Då det blivit en positiv förändring som spelaren visat under en längre tid har det blivit en vana och ledarna kan därför också lita på spelaren. Spelaren följer med på lägret/cupen.

En spelare över 15 år har under säsongen haft stora problem med sjukdomar och skador vilket gör att spelaren inte är i närheten av sin kapacitet varken under träning eller match. Lyckas inte spelaren komma i form och träna obehindrat en längre tid innan lägret/cupen kommer fokuset då i första hand vara att få spelaren frisk och skadefri. T ex ett läger med hög belastning under 5-6 dagar är därför ej aktuellt för spelarens bästa. Däremot är det möjligt att spelaren följer med och gör sin rehab för att vara tillsammans med gruppen.

En spelare runt 17 år har under året agerat respektlöst mot lagkamrater vid flera tillfällen genom ett negativt kroppsspråk och nedvärderande kommentarer. Ledaren har pratat om dessa situationer med spelaren och även träffat vårdnadshavare. Tyvärr har ingen förbättring skett och lagkamraterna har tagit illa vid sig.

Med detta som grund kommer spelaren få stanna hemma vid läger/cuper utifrån att ledaren inte kan lita på spelaren. Ledaren kommer fortsätta jobba tillsammans med spelaren och vårdnadshavare för att på sikt förändra beteendent och skapa positiva vanor hos spelaren som följer värdegrunden och beteendemallen.

En spelare  19 år har under en längre tid visat på ett ointresse att följa beteendemallen. Spelaren agerar likgiltigt genom att inte svara på kallelser eller ta ansvar för material/städning. Dessutom följer inte spelaren klubbens värderingar kring alkohol/tobak och har en tråkig attityd. Spelaren kommer då ha en träff med ledarna och sker ingen förändring behöver ledare/spelare fundera över hur framtiden ska se ut inom klubben under sitt sista år inom akademin. Spelaren är ej uttagbar till match förrän beteendet har förändrats.

Beteendemallen finns att läsa på nästa sida


1. Öppenhet

6-9 år

10-12 år

13-15

16-19

1.1 Omtänksam

positiva ord

positivt kroppsspråk

vårdat språk

identifierar & hjälper någon som mår dåligt/inte är lika priviligerad.

1.2 Ärlig

talar sanning

erkänner misstag

sann mot sig själv

kliver av planen vid besvär samt mörkar inte skador/sjukdomar

1.3 Social

hälsar & tittar alla i ögonen vid träning och match

lyssnar & ställer frågor

använder inte mobilen vid lagaktiviteter och minimalt vid resor.

förebild och fadder gentemot yngre spelare. hälsar & söker ögonkontakt.

2. Vi ger oss aldrig

6-9 år

10-12 år

13-15

16-19

2.1 Ha roligt

skrattar

spelar fotboll

tittar på A-laget

tittar på andra matcher

2.2 "En blöt skjorta om dagen"

deltar

andfådd

svettig

tar ut sig maximalt

2.3 Tränar sig själv

provar nya saker

ställer frågor

reflekterar i samband med träning och match

analyserar sig själv på video

3. Eljest

6-9 år

10-12 år

13-15

16-19

3.1 Långsiktig

förstår att fotboll är en lagsport. laget är större än jaget.

försöker ta beslut och lösa situationer i spelet istället för att skoga.

förstår att motgångar och misstag är en fundamental del av att lära sig spela fotboll.

förstår och värdesätter sömn och bra mat lika mycket som träningen.

3.2 Utmanar

utforskar sina drömmar

vågar sätta höga mål

utmanar omgivningens förväntningar

ifrågasätter normer & strukturer

3.3 Sårbar

visar känslor

ber om hjälp

berättar om känslor

utsätter sig för ovana & obekväma situationer

4. Professionell

6-9 år

10-12 år

13-15

16-19

4.1 Pålitlig

samlas när ledaren kallar

kommer i tid och skyller inte ifrån sig.

svarar på kallelse och meddelar frånvaro i god tid

planerar sin vardag; prov, mellanmål, fotboll, sömn

4.2 Rent & snyggt

plockar upp sitt skräp

skräpar inte ner

plockar upp andras skräp och packar sin egen väska

tvättar sina egna kläder och ansvarar för lagets material.

4.3 Ambassadör

fair play

representerar sig själv. säger förlåt och rättar till eventuella misstag.

representerar laget genom att sitta tillsammans, bära ÖFK-kläder och inte lämna någon ensam

representerar klubbens värderingar i sociala medier och avstår droger

"En kultur är dom beteenden som är acceptabla eller oacceptabla i ett socialt sammanhang. Men även dom som ingen säger emot eller bara tillåts fortsätta" - Sir Ken Robinson