Valsts pārbaudes darbi 2017./2018.m.g.

 

Diagnosticējošie darbi 3. klases izglītojamiem

latviešu valodā latviešu (kombinēti)

mutvārdu daļa           8. janvāra līdz 21. februārim,

rakstu daļa                         22. februārī;

matemātikā                                                   28. februārī.

Diagnosticējošie darbi 6. klases izglītojamiem

latviešu valodā (kombinēti)

mutvārdu daļa                 8. janvāra līdz 20. februārim,

rakstu daļa                  21. februārī;

matemātikā                                                  27. februārī;

dabaszinībās                                           6. martā.

Diagnosticējošais darbs 11. klases izglītojamiem

fizikā / ķīmijā                                                 10. aprīlī.

Eksāmeni 9. klases izglītojamiem

latviešu valodā (kombinēti)

rakstu daļa                         23. maijā,

mutvārdu daļa                 23. un 24. maijā;

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti)

rakstu daļa                         29. maijā,

mutvārdu daļa          29. un 30. maijā;

matemātikā                                                 5. jūnijā;

Latvijas vēsturē                                          12. jūnijā.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (11., 12.kl.)

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

angļu valodā (kombinēti)

rakstu daļa                         13. martā,

mutvārdu daļa                 13., 14. un 15. martā;

krievu valodā (kombinēti)

rakstu daļa                  15. martā,

mutvārdu daļa                 15. un 16. martā;

latviešu valodā (rakstiski)                         22. maijā;

matemātikā (rakstiski)                         25. maijā.

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski)                  28. maijā;

 bioloģijā (rakstiski)                                                         30. maijā;

fizikā (rakstiski)                                                                 4. jūnijā;

ķīmijā (rakstiski)                                                                 6. jūnijā;

informātikā (kombinēti)

rakstu daļa                                                 21. maijā,

praktiskā daļa                                         21. un 22. maijā;

ģeogrāfijā (rakstiski)                                                         1. jūnijā;

ekonomikā (rakstiski)                                                         8. jūnijā;

Pamats:

2017. gada 3. maija noteikumi “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku
2017./2018. mācību gadā” Nr. 232