УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Чергова 37 сесія 7 скликання

                                                                            Протокол № 42

24.06.2019р.                                                                                                                   м.Бершадь    

Чергова 37 сесія 7 скликання

Всього депутатів ради: 26 чол.

Присутні на сесії: депутатів 17 чол.

Відсутні: Табачук Г.В., Чернишов Є.В., Суржак В.В., Ахмадуллін Р.Н., Жабко Є.В., Максимчук С.І., Нечитайло О.Г.,Ткачук А.О., Драган В.Г.

Присутніх запрошених: 3 чол.

Голова сесії: М.Кольченко- міський голова

Секретар сесії: О. Рижавська – секретар міської ради

Присутні: Менюк В.Л.- директор КУП «Бершадь-Сервіс», Рибак Л.М.- громадський діяч, Івасик А.О. – помічник депутата.

Синявський В.С. – заступник  міського голови: Доповів про стан справ у місті та  роботу виконавчих органів  в міжсесійний період.

Кольченко М.І. – міський голова: Шановні депутати у кого є депутатські запити для включення до порядку денного?

Депутатські запити відсутні.

Порядок денний:

1. Про встановлення  місцевих податків і зборів на території  Бершадської міської ради на 2020 рік.

2. Про надання дозволу громадянам на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної(их) ділянки(ок) в натурі (на місцевості) в м. Бершадь.    

3. Про затвердження матеріалів технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Бершадь.

4. Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Бершадь.

5. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Бершадь.

6. Про розірвання договору оренди земельної ділянки в м. Бершадь.

7. Про продовження договору оренди земельної ділянки в м. Бершадь.

8. Про продовження договору оренди земельної ділянки в м. Бершадь.

9. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Бершадь.

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Бершадь.    

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Бершадь.    

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки в м. Бершадь.

13. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність в м. Бершадь.

14. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Бершадь.

15. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Бершадь.

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Бершадь.    

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Бершадь.

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Бершадь.      

19. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок в м. Бершадь.    

20.Різне.  

Які будуть пропозиції відносно запропонованого порядку денного?

М.Кольченко – міський голова: Ставлю даний порядок денний за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 17 (сімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

М.Кольченко – міський голова: Більше немає змін чи доповнення до порядку денного?

Голосуємо за порядок денний в цілому.  

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 17 (сімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Порядок денний затверджено.

М.Кольченко – міський голова: Щодо регламенту: для доповідей, інформацій та співдоповіді пропонується термін  до 15 хвилин, для виступів в обговоренні 5 хвилин.

Інші пропозиції будуть? Немає.

Хто за такий регламент прошу голосувати?

Процедурним рішенням.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 17 (сімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

М.Кольченко – міський голова: Проекти рішень опрацьовано згідно чинного законодавства та регламенту міської ради.

СЛУХАЛИ: 1. Про встановлення  місцевих податків і зборів на території  Бершадської міської ради на 2020 рік.

ДОПОВІДАЄ: Цимбалістий П.В.- провідний спеціаліст з економічних питань  Бершадської міської ради. За результатами розгляду проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бершадської міської ради на 2020 рік» Державною регуляторною службою у Вінницькій області було рекомендовано внести наступні зміни:

1. п.3 викласти в наступній редакції: Після прийняття даного рішення оприлюднити у визначений законом спосіб,  в друкованих засобах масової інформації (газета «Бершадський край»), на офіційному веб – сайті Бершадської  міської ради за адресою: http://radabershad.gov.ua/doc.html в рубриці «Рішення сесії» та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

2. В додаток №2 до рішення __ сесії 7 скликання Бершадської міської ради від ____.2019 року № доповнити :

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. У зв’язку з тим, що дані об’єкти не є об'єктами оподаткування (пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)  в додаток №8 до рішення __ сесії 7 скликання Берщадської міської ради від ___.2019 року № внести зміни:

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

-

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

-

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

-

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

-

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

-

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

-

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

-

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

-

 1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

-

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

-

1252.3

Силоси для зерна

-

252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

-

1252.6

Холодильники

-

1252.7

Складські майданчики

-

1252.8

Склади універсальні

-

1252.9

Склади та сховища інші5

-

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

-

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

-

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

-

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

-

1271.2

Будівлі для птахівництва5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

1271.7

Будівлі рибного господарства5

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

-

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури5

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.О. - депутат міської ради, голова комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 17 (сімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Присутній депутат Охрименко О.М.

Охрименко О.М. – депутат міської ради: Вніс пропозицію в  додатку №8 до рішення __ сесії 7 скликання Берщадської міської ради від ___.2019 року № на нерухомість юридичних осіб для комерційної діяльності ставку податку затвердити в розмірі 0,2%.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування зміни озвучені Цимбалісти П.В.:

1. п.3 викласти в наступній редакції: Після прийняття даного рішення оприлюднити у визначений законом спосіб,  в друкованих засобах масової інформації (газета «Бершадський край»), на офіційному веб – сайті Бершадської  міської ради за адресою: http://radabershad.gov.ua/doc.html в рубриці «Рішення сесії» та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

2. В додаток №2 до рішення __ сесії 7 скликання Бершадської міської ради від ____.2019 року № доповнити :

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. У зв’язку з тим, що дані об’єкти не є об'єктами оподаткування (пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)  в додаток №8 до рішення __ сесії 7 скликання Берщадської міської ради від ___.2019 року № внести зміни:

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

-

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

-

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

-

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

-

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

-

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

-

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

-

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

-

 1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

-

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

-

1252.3

Силоси для зерна

-

252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

-

1252.6

Холодильники

-

1252.7

Складські майданчики

-

1252.8

Склади універсальні

-

1252.9

Склади та сховища інші5

-

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

-

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

-

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

-

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

-

1271.2

Будівлі для птахівництва5

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

1271.7

Будівлі рибного господарства5

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

-

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури5

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Охрименка О.М.: в  додатку №8 до рішення __ сесії 7 скликання Берщадської міської ради від ___.2019 року № на нерухомість юридичних осіб для комерційної діяльності ставку податку затвердити в розмірі 0,2%.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за –8 (вісім), проти – немає, утримались – 10 (десять), не голосує- немає.

Пропозиція не підтримана.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з внесеною прозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 16 (шістнадцять), проти – немає, утримались – 2 (два), не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу громадянам на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної(их) ділянки(ок) в натурі (на місцевості) в м. Бершадь.  

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження матеріалів технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради. У зв’язку з поданою заявою Андрюшкової В.М. про те щоб не розглядати затвердження матеріалів технічної документації на її власність  прошу виключити з проекту рішення  п.1.8.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування пропозицію: виключити з проекту рішення  п.1.8. Андрюшковій Вікторії Михайлівні по вул. Леонова,81 площею – 0,0737га з кадастровим номером 0520410100:00:013:0875, відповідно до договору дарування 2/3частки житлового будинку від 10.04.2019року; відповідно змінивши нумерацію підпунктів проекту рішення.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування проект рішення в цілому з внесеною пропозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 4. Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 6. Про розірвання договору оренди земельної ділянки в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 7. Про продовження договору оренди земельної ділянки в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради. Комісія рекомендувала договір заключити до 31.12.2020 року, а не на 2 роки (кіоск розташований на набережній річки).

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: Зауваження комісії озвучені провідним спеціалістом.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування пропозицію: договір заключити до 31.12.2020 року.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування проект рішення в цілому з внесеною пропозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 8. Про продовження договору оренди земельної ділянки в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради. Комісія рекомендувала договір заключити до 31.12.2020 року, а не на 2 роки (кіоск розташований на набережній річки).

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: Зауваження комісії озвучені провідним спеціалістом.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування пропозицію: договір заключити до 31.12.2020 року.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування проект рішення в цілому з внесеною пропозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 17 (сімнадцять), проти – немає, утримались – 1(один), не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради. Комісія рекомендувала укласти договір терміном на 5 років (в проекті рішення 30 років).

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: Зауваження комісії озвучені провідним спеціалістом.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування пропозицію: укласти договір терміном на 5 років

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування проект рішення в цілому з внесеною пропозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

   

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради. Комісія рекомендувала укласти договір терміном на 5 років (в проекті рішення 25 років).

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: Зауваження комісії озвучені провідним спеціалістом.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування пропозицію: укласти договір терміном на 5 років

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування проект рішення в цілому з внесеною пропозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

   

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради. Комісія рекомендувала укласти договір терміном на 5 років (в проекті рішення 10 років).

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: Зауваження комісії озвучені провідним спеціалістом.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування пропозицію: укласти договір терміном на 5 років

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування проект рішення в цілому з внесеною пропозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 13. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 16 (шістнадцять), проти – немає, утримались – 2(два), не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

Відсутній депутат Гоцуляк П.М.

СЛУХАЛИ: 14. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 15 (п’ятнадцять), проти – немає, утримались – 2(два), не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

Присутній депутат Гоцуляк П.М.

СЛУХАЛИ: 15. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

Процедурним рішенням слово для виступу надано Рибаку Л.М.

Рибак Л.М.: Вчергове висловився про доцільність відведення земельної ділянки по вул. Першотравнева ПСП «Війтівське».

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає, але думки щодо даного питання розділилися.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 10 (десять), проти – немає, утримались – 8(вісім), не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради. Комісія рекомендувала укласти договір терміном на 5 років (в проекті рішення 49 років).

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: Зауваження комісії озвучені провідним спеціалістом.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування пропозицію: укласти договір терміном на 5 років

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування проект рішення в цілому з внесеною пропозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

   

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Бершадь.

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає.

М.Кольченко – міський голова: Немає змін чи доповнення до даного рішення? Які будуть пропозиції.

Поступила пропозиція депутатів проголосувати за проект рішення за основу і в цілому.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу і в цілому.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

     

СЛУХАЛИ: 19. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок в м. Бершадь.  

ДОПОВІДАЄ: Янчук А.М.- провідний спеціаліст з питань землеустрою Бершадської міської ради.

М.Кольченко – міський голова: Даний проект рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії. В голови  комісії є зауваження чи пропозиції?

ВИСТУПИЛИ: Смерека В.І.- депутат міської ради, голова   комісії: В комісії зауважень немає, але є технічна правка – в п.1.1 орієнтовна площа не 0,1220 а 0,1250.

М.Кольченко – міський голова: Ставлю на голосування даний проект рішення за основу.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування пропозицію: в п.1.1 орієнтовна площа 0,1250 (технічна помилка).

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

Пропозиція підтримана.

Кольченко М.І.- голова міської ради: Ставлю на голосування проект рішення в цілому з внесеною пропозицією.

ПРОГОЛОСУВАЛО: за – 18 (вісімнадцять), проти – немає, утримались – немає, не голосує- немає.

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. Відомість з поіменним голосуванням додається.

СЛУХАЛИ: 20.Різне.

Гоцуляк П.М.- депутат міської ради» Поцікався яка перспектива реконструкції площі Героїв України?

Кольченко М.І.- міський голова: Народний депутат Кучер М.І. пообіцяв знайти кошти на реконструкції площі і на ремонт дороги на с.Гордіївку.

Глазов П.Д.- депутат міської ради: Підняв питання безхозних земельних ділянок по місту.

Кольченко М.І.- міський голова: Доручив Борейко О.Л.- начальнику архітектури і містобудування разом з депутатом провести роботу по піднятому питанню.

Глазов П.Д.- депутат міської ради: Запропонував опублікувати в районній газеті список відвідування депутатами сесій  міської ради.

Кольченко М.І.- міський голова: Доручив секретарю Рижавській О.В. підготувати необхідну інформацію.

Тарковський О.Г.- депутат міської ради: Вчергове підняв питання невиконання рішення міської ради про заборону  руху великогабаритного транспорту центральними вулицями міста.

Кольченко М.І.- міський голова: Доручив заступнику міського голови Синявському В.С. підготувати листи до голови адміністрації, районної ради, керівника райавтодору про можливість врегулювання даного питання.

Слободяник І.А. – депутат міської ради: Поцікавилася  результатом комісійного обстеження території на рахунок діяльності ПП Пітика (ймовірний організатор несанкціонованих звалищ відходів тваринного походження)  і ПП Федиша (викиди важких металів в атмосферне повітря в результаті випалювання вапна) і чи є відповіді на листи які були надіслані у відповідні служби (Держпродспоживслужби, поліції, екології).

Кольченко М.І.- міський голова: Відповіді ще не надходили.

Гресько Т.М.- депутат міської ради: Запропонували до наступної сесії виготовити проектно - кошторисну документацію на ремонт приміщення під тимчасове утримання безпритульних тварин на території КУП «Бершадь-Сервіс».

Кольченко М.І.- міський голова: Доручив заступнику міського голови Синявському В.С. і директору КУП «Бершадь-Сервіс» Менюку В.Л. звернутися до проектна для  виготовлення проекто – кошторисної документації.

На цьому 37 сесія 7 скликання закінчила свою роботу.

Голова сесії                                       М.Кольченко

Секретар сесії                                    О.Рижавська