PASĀKUMU PLĀNS

2018.gada februāris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

 • Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8.-9.klašu meitenēm, mājsaimniecības olimpiāde 10.-12.klašu jaunietēm  plkst.1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8.-9.klašu zēniem, mājsaimniecības olimpiāde 10.-12.klašu jauniešiem  plkst.1000  Talsu 2.vidusskolā.

 • Matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

plkst. 1000  Talsu 2.vidusskolā.

 • Matemātikas skolotāju seminārs “Valsts pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji un ieteikumi matemātikā” plkst. 1000  Talsu 2.vidusskolā.
 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā) 1.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Skolu zēnu koru kopmēģinājumsplkst. 1300  Talsu pamatskolā.
 • Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta plkst. 1030  Talsu novada BJC.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Fizikas skolotāju ssanāksme plkst. 1300  Talsu 2.vidusskolā.

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem tiešsaistē.

Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (40 stundu apjomā, 3.grupa) 1.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.

Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem plkst. 1000  Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kurzemes izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu festivāls - konkurss “No baroka līdz rokam” plkst. 1200  Talsu novada BJC un plkst. 1500  Talsu tautas namā.

 • 4.klases kombinētā olimpiāde plkst.1000  Talsu sākumskolā.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā apvienība plkst. 900  Pūņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās.

 • Matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem

plkst. 1000  Talsu 2.vidusskolā.

 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā) 2.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (40 stundu apjomā, 3.grupa) 2.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada pašvaldības Mazajā zālē.

 • Jauno talantu konkurss “Citāds pipars” plkst. 1200  Talsu novada BJC.
 • Bioloģijas skolotāju kursi “Mūsdienīgu tehnisko ierīču izmantošana bioloģijas laboratorijas darbos un demonstrējumos” (8 stundas) kompetences centrā “Lielvārds” Rīgā. Izbraukšana plkst. 720  no Talsu sporta nama laukuma.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 • Mūzikas olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem  plkst.1000  Talsu pamatskolā.
 • Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs Vandzenes pamatskolā, Vandzenes jauniešu centrā.
 • Talsu novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi plkst. 1300 Talsu Valsts ģimnāzijā.

 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei.
 • Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem tiešsaistē.
 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (40 stundu apjomā, 3.grupa) 3.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Sacensības badmintonā (1999.-2001.g.dzim., 2002.-2003.g.dzim., 2004.-2005.g.dzim., 2006.-2007.g.dzim.) plkst.1000  Talsu sporta hallē.

 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei.
 • Talsu novada Bērnu un jauniešu centra koka auto modeļu sacensības plkst. 1200  Talsu novada BJC.

Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” plkst. 1100  Talsu novada BJC.

 Jauno ķīmiķu skolas nodarbība Rīgā. Izbraukšana plkst.815  no Talsu sporta nama laukuma.

 

26.

27.

28.

Vācu valodas olimpiāde 8.klašu skolēniem plkst. 1000  Talsu 2.vidusskolā.

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei.

 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei.
 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā) 3.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.