Raspored predavanja

ak.god.2018./2019.

Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću

2. godina upravnog stručnog studija

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

10,00 – 12,30

PREKRŠAJNO  PRAVO

(pred.)

4., 18. i 25. ožujka

1., 15. i 29. travnja

6.,13. i 27. svibnja

                 3. lipnja

___________________

12,30 – 15,00

KRIMINALISTIKA

(pred.)

  4., 18. i 25. ožujka

1., 15. i 29. travnja

6., 13. i 27. svibnja

                 3. lipnja

ENGLESKI JEZIK IV

(vježbe)

10,00 – 13,30

   5., 12.,19. i 26. ožujka

  02. travnja

____________________

NJEMAČKI JEZIK IV

(vježbe)

13,30-15,00

   5., 12.,19. i 26. ožujka

        02. travnja

        

            

12,00- 14,00

UPRAVNO PRAVO

(sem.)

    6.,13., 20., i 27. ožujka

    3., 10., 17. i 24. travnja

    8., 15., 22. i 29. svibnja

                          5. lipnja

______________________

16,00 – 18,00

 GRAĐANSKO PRAVO

(sem.)

   6.,13., 20., i 27. ožujka

   3., 10., 17. i 24. travnja

   8., 15., 22. i 29. svibnja

          

            15,00-18,00

   5. i 12. lipnja  

10,00 – 15,00

USTROJSTVO I DJELOKRUG JAVNOG SEKTORA

(pred.)

       7.,14.,21. i 28. ožujka

         4.,11., 18. i 25. travnja

   2., 9., 16., 23. i 30. svibnja

                   6. i 13. lipnja

_______________________

16,00 – 20,00

FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE

(pred.)

                 30. svibnja

11,00 – 16,00

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

(pred. i vježbe)

  8., 15.,22. i 29. ožujka

        5.,12., 19. i 26. travnja

3., 10., 17., 24. i 31. svibnja

7.i 14.  lipnja              

_______________________

   

16,00 – 20,00

FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE

(pred.)

        10.,17.,24. svibnja

           10,00 – 16,00

FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE

(pred.)

               04. svibnja

_______________________