XIII CONCURS DE CULTURA CLÀSSICA

ODISSEA 2020 

Les delegacions de Castelló-València i d’Alacant de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics (SEEC), en col·laboració amb Prosopon - Sagunt i l'Associació Ludere et Discere, convoquen la dotzena edició del Concurs Odissea a la Comunitat Valenciana, en la qual podran participar tots i totes els i les alumnes que així ho desitgen pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de la Comunitat.

Tindrà lloc entre els dies dilluns 3, dimarts 4, dimecres 5 i dijous 6 de febrer (primera fase), i els dies dimecres 12 de febrer i dijous 19 de febrer (desempat local i fase final estatal respectivament), tal com es detalla en el calendari adjunt.

En aquesta edició participen les seccions de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) d’Andalusia (seccions de Cadis, Còrdova, Granada-Jaén-Almería, Màlaga i Sevilla-Huelva) d’Aragó, d’Astúries (en col·laboració amb l’Associació asturiana de professors de llatí i grec “Céfiro”), de Canàries, de Galícia, d’Extremadura, de Salamanca, de Madrid, de València-Castelló i d’Alacant, de Valladolid i l’Associació de Professorat de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC).

Aquest certamen, tot i que és obert a tot l’alumnat dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, està adreçat principalment als de Cultura Clàssica, Llatí i Grec, sense més pretensions que treure la Cultura Clàssica de les aules, almenys durant uns dies.

Recordem que la idea original d’aquest concurs la devem a les professores Ángeles Burgos González i María F. Loira Santiago, dels departaments de Grec i Llatí de l’IES “David Buján” de Cambre (A Coruña), i l’actual no és una altra cosa que una versió "en línia" del seu concurs.      

La celebració del concurs coincidirà en les mateixes dates a totes les comunitats.

Les preguntes se cenyiran al currículum  de Cultura Clàssica, Llatí i Grec que s’imparteix als centres i, tal com s’estableix a les bases, cada dia versaran sobre temes concrets.

En aquesta nova aventura de l’ODISSEA 2020 navegarem apropant-nos a un nou tema: L’esport a Grècia i Roma.

La nostra Odissea 2020 es vesteix amb roba esportiva disposada a jugar i a competir més que mai, i a coronar amb olivera els vencedors. Som al 2020, any olímpic, la Cultura Clàssica es posa a l’última moda, l’actualitat s’alia amb els orígens clàssics dels certàmens atlètics. Les Olimpíades de l’Antiguitat van durar ni més ni menys que dotze segles, des del VIII aC fins al IV dC.

Els Jocs Olímpics moderns van ressorgir a finals del XIX i compleixen ara poc més d’un segle; no és res en comparació amb els antics, i és molt, ja que el ressorgiment d’allò clàssic es respira a cada competició: l’esperit olímpic, la flama d’Olímpia, ha sobreviscut, ha renascut i s’ha consolidat a tot el món. I va a més.

Animem els nostres joves Odisseus a vestir-se còmodes, calçar-se les seves sabatilles esportives, entrenar el seu cos i la seva ment, escalfar els seus músculs i els seus cervells, posar a punt els seus ordinadors, els seus llibres, notes i tot el material competitiu necessari per al certamen que s’aproxima, que serà… olímpic, per Zeus!

La nostra nau tornarà, com ha fet sense interrupció des del 2006 a recórrer innombrables aventures en la navegació pel tempestuós mar dels centres de tota la Comunitat Valenciana i, un cop més, en aquesta nova singladura, anhelem arribar a la nostra illa sans i estalvis, però també més savis. Deixem que els nostres alumnes s’enfrontin com herois moderns a les preguntes i gaudeixin de la satisfacció de les respostes trobades amb el seu esforç, que arribin sans a Ítaca i acompleixin la seva travessia sense consultar l’oracle més del que és estrictament necessari.


BASES

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana durant el curs 2019/2020 formant equips de tres membres com a màxim. Un mateix alumne no podrà participar en més d’un equip. Aquests equips hauran de tenir un professor o professora responsable. Un mateix professor podrà ser responsable de diversos equips.

El professor responsable, en presentar un equip, es compromet a actuar com a vigilant en centres diferents del seu, si escau que s'ha de produir un desempat.

III. La inscripció dels equips es realitzarà entre el 2 de desembre de 2019 i el 31 de gener de 2020, ambdós inclosos, emplenant el formulari d’inscripció directament a la web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per concursar. Un cop començat el concurs, no es podrà substituir cap dels components dels equips.

IV. Els tres primers dies (dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5 de febrer) eixiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.

V. El quart dia (dijous 6 de febrer), eixiran publicades unes altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestes preguntes-pista, seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic l’esport en la literatura grecollatina.

VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

VII. Sols en cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l'adreça següent: odisseavalencia@gmail.com, sempre i quan hi conste la clau, nom del grup i professor responsable.

VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més.

IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que, en fer-ho, s'anul·len totes les altres de la sèrie.

X. En les respostes no s’admetran abreviatures i haurà de respectar-se l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic. Tampoc s’hi podrà afegir cap caràcter com cometes [“”], punts [.], comes [,], parèntesis [()], espais [ ], etc.

XI. Les preguntes, preguntes-pista i superpregunta han de ser sempre respostes amb UNA SOLA PARAULA, i quedaran automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.

XII. Només s’admetrà la resposta en llatí quan es demane expressament en aquesta llengua. En aquest cas s’ha d’escriure el nominatiu singular de la paraula, tal com es troba en el diccionari, excepte si s'indica expressament d'altra manera (com en el cas dels pluralia tantum). No s’hi podrà afegir cap tipus de signe diacrític: dièresi, màcron, accents, etc.

XIII. Les transcripcions de les paraules gregues s’han d’atenir a les normes de transcripció al castellà o català. Qualsevol transcripció a altres llengües serà considerada com un error. També serà considerat un error la transliteració de la paraula grega. Per a la transcripció de les paraules gregues en general i dels noms propis grecs poden consultar-se els enllaços que s'ofereixen a la secció de FAQ (preguntes freqüents).

XIV. A la web hi ha una relació de preguntes i respostes relatives a la participació correcta en el concurs (FAQ). No dubteu en consultar-les, perquè poden ser de molta utilitat i evitar errors innecessaris.

XV. Cada dia es publicaran a la web les respostes correctes a les preguntes o superpregunta del dia anterior i l’ordre de classificació dels equips.

XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 7 de febrer de 2020. Aquest dia quedarà per atendre les reclamacions, si n'hi haguera.

XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 10 de febrer. En cas d’empat a punts, es procedirà segons allò establert en els punts següents.

XVIII. En cas d’empat a punts entre equips que puguen optar al segon o tercer premis, no hi haurà desempat, sinó que la classificació s’establirà atenent al temps emprat en respondre la superpregunta.

XIX. Es concedirà un sol premi per centre. En cas que dos o més equips del mateix centre queden classificats per obtenir més de dos premis, s’atorgarà un únic premi a l’equip d’aquest centre que haja obtingut millor puntuació o, en cas d’empat a punts, al que haja emprat menys temps en respondre la superpregunta. Si més d’un equip del mateix centre queden classificats per al primer premi, s’aplicarà la regla següent.

XX. En cas d’empat a punts entre equips que opten al primer premi, es celebrarà un desempat, que consistirà en una nova superpregunta que es publicarà a la web la vesprada del dimecres 12 de febrer. En aquesta nova superpregunta només es permetrà la participació d’un equip per centre, aquell que haja emprat menys temps en respondre la superpregunta del quart dia. Si per qualsevol raó aquest equip no poguera realitzar el desempat, el seu lloc seria ocupat pel següent equip del mateix centre que, tenint els mateixos punts, haja invertit menys temps en respondre. I així successivament. 

XXI. Aquest desempat tindrà lloc a les dependències dels centres designats per l’organització, com a mínim un per província, i serà vigilat per un professor/a d'un altre centre participant o per un representant de l'organització. Els participants s’identificaran amb el seu DNI i no es permetrà l’ús de telèfon mòbil, xats, xarxes socials o correu electrònic, ni la visita de persones alienes al concurs.

XXII. En el desempat, les preguntes poden ser de qualsevol dels temes de les fases anteriors del concurs. S’alçarà acta de tot el procés segons el model proporcionat per l’organització.

XXIII. En cas de nou empat a punts, l’equip que menys temps haja emprat en respondre a aquesta superpregunta de desempat serà el guanyador i seleccionat per a la fase estatal, i amb el mateix criteri, si s'escau, s'adjudicaran els premis inferiors.

XXIV. El resultat provisional d’aquest desempat es publicarà el divendres 14 de febrer, i quedarà  aquest dia per a atendre les reclamacions, si n'hi haguera.

XXV. El resultat final del desempat i, per tant, de la fase local del concurs, es publicarà el dilluns 17 de febrer.

XXVI. Per a participar en la fase estatal, les diferents seccions hauran de comunicar a SEEC-Galicia les dades dels equips guanyadors de les seves respectives seccions abans del dimarts 19 de febrer.

XXVII. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre ells en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la vesprada de dimecres 20 de febrer.

XXVIII. Aquesta segona  fase tindrà lloc en les dependències del centre guanyador o, si no és possible, en un centre designat per l’organització i vigilat per un responsable d’aquesta. Els participants s’identificaran amb el seu DNI i no es permetrà l’ús de telèfon mòbil, xats, xarxes socials o correu electrònic, ni la visita de persones alienes al concurs.

XXIX. El resultat provisional es publicarà dilluns 24 de febrer, dia que quedarà per a atendre les reclamacions, si n'hi haguera.

XXX. El resultat final d’aquesta fase estatal es farà públic dilluns 3 de març.

XXXI. El jurat estarà compost pels membres de l’organització designats per les diferents seccions de la SEEC i l’APLEC.

XXXII. S’estableixen els següents premis en la fase local:

XXXIII. S’estableixen els següents premis en la fase estatal, aportats per la SEEC:

XXXIV. El lliurament de premis de la fase local serà a Sagunt, entre el 30 de març i el 3 d’abril de 2020, en el marc dels Ludi Saguntini.

XXXV. Qualsevol reclamació o consulta ha de ser gestionada directament pel professorat responsable del grup. No es tindran en compte les reclamacions realitzades directament pels alumnes o altres professors. Qualsevol reclamació ha d’anar contrastada per fonts fiables, no s’acceptaran reclamacions sense bibliografia de referència. En cas de reclamació, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: odisseavalencia@gmail.com 

XXXVI. Les bases i el calendari del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).

XXXVII. La inscripció al concurs Odissea suposa la total acceptació d’aquestes bases.

CALENDARI

De dilluns 2 de desembre de 2019 a divendres 31 de gener de 2020. Inscripció dels equips a la pàgina del concurs <http://www.odiseaconcurso.org>.

Dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5 de febrer. Les “preguntes” es publicaran a la web del concurs i hauran de ser contestades pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:30 h. de l’endemà.

Dijous 6 de febrer. La “superpregunta” amb les seues “preguntes-pista” serà publicada a partir de les 9:30 h. i haurà de ser contestada pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:30 h. de l’endemà.

Divendres 7 de febrer. Publicació del resultat provisional de la primera fase local. Atenció de reclamacions.

Dilluns 10 de febrer. Publicació del resultat final d’aquesta primera fase local.

Dimarts 11 de febrer. Data límit per a què els centres comuniquen a l’organització l’equip que participa en el desempat de la fase valenciana en cas que més d’un haja quedat empatat a punts en la primera fase. La comunicació es farà a l’adreça odisseavalencia@gmail.com.

Dimecres 12 de febrer. Desempat de la fase autonòmica entre equips empatats a punts amb una nova superpregunta que es publicarà a la pàgina del concurs a les 17:00 hores i haurà de ser contestada abans de les 20:00 hores.

Divendres 14 de febrer. publicació del resultat provisional d’aquest desempat. Atenció de reclamacions.

Dilluns 17 de febrer. Publicació del resultat final del desempat, i, en conseqüència, de la fase local del concurs.

Dimarts 18 de febrer. Data límit per a la comunicació a SEEC Galicia dels guanyadors de les diferents seccions.

Dimecres 19 de febrer. Competició entre els equips guanyadors de les diferents seccions mitjançant una superpregunta que es publicarà a la pàgina web del concurs a les 17:00 hores i haurà de ser contestada abans de les 20:00 hores.

Dilluns 24 de febrer. Publicació del resultat provisional de la fase estatal. Atenció de reclamacions.

Dilluns 3 de març. Publicació del resultat final de la fase estatal de l’Odissea 2020.

Ludi Saguntini, del 30 de març al 3 d’abril de 2020: Lliurament de premis als guanyadors del concurs a la Comunitat Valenciana.