Pielikums
Rīgas Juglas vidusskolas direktores
2017. gada 4. septembra rīkojumam Nr. 1 – 9/VSJ-___-rs

Rīgas Juglas vidusskolas

fakultatīvo nodarbību saraksts 2017./2018. mācību gada 1. semestrī

Klase

Nodarbību nosaukums

Pedagogs

Nodarbību laiks

Nodarbību vieta

5.A

Angļu valoda II

K.Rusaka

Piektdiena, 7.stunda

28.

5.ABCD

Vācu valoda II

K.Bērziņa

Piektdiena, 7.stunda

30.

5.A

Krievu valoda II

S.Akmentiņa

Piektdiena, 7.stunda

39.

5.B

Krievu valoda II

I.Brinteniece

Piektdiena, 7.stunda

41.

5.BD

Angļu valoda II

B.Vītola

Piektdiena, 7.stunda

45.

5.ABCD

Dambrete

L.Lāže

Pirmdiena, 8.stunda

3.

5.C

Angļu valoda II

L.Bērziņa

Piektdiena, 7.stunda

15.

5.C

Krievu valoda II

N.Meļņika

Piektdiena, 7.stunda

20.

5.ABCD

Sports

G.Cimers

Pirmdiena, 8.stunda

M1-19 SZ

5.D

Matemātika

B.Kalniņa

Otrdiena, 9.stunda

31.

5.ABD

Latviešu valoda

A.Veinberga

Trešdiena, 8.stunda

37.

5.D

Krievu valoda II

J.Baļuha

Piektdiena, 7.stunda

42.

6.AB

Angļu valoda II

K.Samofala

Pirmdiena, 8.stunda

43.

6.ABCD

Vācu valoda II

K.Bērziņa

Pirmdiena, 8.stunda

34.

6.A

Krievu valoda II

N.Meļņika

Pirmdiena, 8.stunda

20.

6.B

Krievu valoda II

I.Brinteniece

Pirmdiena, 8.stunda

41.

6.B

Literatūra

L.Sudare

Otrdiena, 9.stunda

5.

6.ABCD

Dambrete

L.Lāže

Pirmdiena, 9.,10.stunda

3.

6.C

Krievu valoda II

J.Baļuha

Pirmdiena, 8.stunda

42.

6.CD

Angļu valoda II

J.Tūtere

Pirmdiena, 8.stunda

40.

6.C

Matemātika

L.Visocka

Ceturtdiena, 8.stunda

3.

6.D

Matemātika

I.Svilāne

Ceturtdiena, 8.stunda

46.

6.D

Krievu valoda II

S.Akmentiņa

Pirmdiena, 8.stunda

39.

6.D

Sociālās zinības

E.Lukjanska

Otrdiena, 7.stunda

35.

7.ABCD

8.ACD

Dambrete

L.Lāže

Piektdiena, 9.,10.stunda

3.

7.ABCD

Mājturība

L.Barbara

Piektdiena, 10.stunda

13.

7.C

Latviešu valoda

V.Leite

Trešdiena, 8.stunda

30.

7.ABCD

Datorika

G.Strode

Pirmdiena, 9.stunda

22.

8.ABCD

Mājturība

L.Barbara

Pirmdiena, 9.,10.stunda

13.

8.ABCD

9.ABC

Fizika

M.Grīne

Pirmdiena, 9.stunda

26.

8.ABCD

9.ABC

Vācu valoda

I.Ozola

Pirmdiena, 9.stunda

25.

8.ABCD

Datorika

G.Strode

Pirmdiena, 10.stunda

22.

9.AB

Matemātika

A.Ošiņa

Otrdiena, 10.stunda

32.

9.A

Latvijas vēsture

Dz.Liepiņa

Ceturtdiena, 10.stunda

17.

9.BC

Latvijas vēsture

A.Broka

Trešdiena, 10.stunda

18.

9.ABC

Vācu valoda DSD I

N.Meļņika

Trešdiena, 9.stunda

20.

9.ABC

Latviešu valoda

V.Leite

Trešdiena, 10.stunda

30.

Direktore                                                                                      A. Melle

Zicāne 67533668