Published using Google Docs
Протокол 11/03.docx
Updated automatically every 5 minutes

 П Р О Т О К О Л

от заседание  на Управителния съвет на

“АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ”

11.03.2022 год.

 1. КОНСТИТУИРАНЕ

 • Място и време на провеждане:

Семинарна зала по микробиология, 11.03.2022г., 18:00 часа

 • Председател на заседанието:

1. Антоана Гочева

 - Председател на сдружението

 • Присъстващи или представени членове:

2. Мирослава Грозева

3. Любен Яков

4. Есра Ведат

5. Лидия Делчева

6. Гергана Дерменджиева

7. Румяна Чилингирова
8. Стиляна Аврамова

9. София Попова

10. Деница Ченголова

 • Присъствали лица - нечленове на Управителния съвет

 • Напуснали членове

 • Дневен ред на заседанието:
 1. EMSA eSA
 2. ICMS Update
 3. Работа по комитети
 4. Други

 • Констатации на председателя на заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет - лично присъстват десет от неговите единадесет членове, представляващи 91% от членовете на УС.

Процедурно предложение въз основа на констатациите на председателя на заседанието: Гласуване за откриване на заседание на Управителния Съвет на АСМБ-София.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Начало на Заседанието: 15:00 часа

 1. РАЗСИСКВАНИЯ

 • Възражения - по свикването, конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието на Управителния съвет

Няма

 • Предложения по същество по предварително раздадения проект за решение

Няма

 1. РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. EMSA eSA

Срещата е минала нормално

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. ICMS Update

Удължихме крайния срок за абстракти до 21.03. Имахме успешен промодеск. Предстои среща на ОС в понеделник и от другата седмица - кол за STF

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Работа по комитети

 • SCORP

на 18.03 от 16:30 събитие за инсомния - доц. Ранков; за 21.03 синдром на Даун - майка на дете с Даун - интервю в сайта; пост за помощ на Украйна

 • SCOPE / SCORE

SCOPE - обменничка от Тайланд април, две бразилки през май; ще има национална социална програма; началото на април - PDT тип събитие; SCORE - събрани са таксите; осъществен е успешно обмен в Русия

 • SCOPH

събитието за рак на панкреаса е с много добри отзиви; антибиотична резистентност - да се свържат с доц. Велев

 • SCORA

направен е контакт с Английската гимназия; гестационен диабет лекция и HPV асоцииран с рак на простата; кампания за масово тестване за хепатит със SCOPH;

 • SCOME

in a nutshell със д-р Стаменов май месец - 3-4 срещи с още някой от катедрата; края на март или април - Лекари за пример (проф. Иво Христов и доц. Мазнейков)

 • Председателски комитет

среща на НУС днес в 19:00 - повече информация за Бургас - 13 човека от АСМБ-София; подредена е стаичката в Майчин дом

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Други

Любен Яков отправя процедурно предложение за приемане на новопостъпилите молби за членство на:

 1. Емил Ризов
 2. Ayea Othman

За: 10

Против:0

Въздържали се: 0

Дарка - готини

Следваща среща - 25.03 - 17:30 часа

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито.

Процедурно предложение на председателя на заседанието за закриване на заседанието.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Заседанието се закрива в  18:10 часа.