Propozice seriálu šipkových turnajů

SALÁM OPEN 2018

RESTAURACE SALAMANDR Malé Svatoňovice 128

- začínáme v pondělí 18.12.2017 a poté pokračujeme každé další pondělí až do 26.11.2018

- ročník zakončíme turnajem s vyhodnocením místního žebříčku, pohoštěním a menší párty (termín bude stanoven v průběhu listopadu)

- startovné do turnajů 60 Kč, kredity se vhazují

- zápis od 18:00h do 18:30h

- hru a hrací systém jednotlivých turnajů určí rozhodčí vždy před daným turnajem

- zúčastnit se mohou i neregistrovaní šipkaři

- turnaje se započítávají do krajských i republikových žebříčků (Mistrovství SVČ resp. Český pohár UŠO) = garance přítomnosti kvalifikovaného rozhodčího

- do místního žebříčku se každému hráči započítává nejlepších 35 výsledků (předpokladem je že se odehraje celkem 50 turnajů)

- bodování za umístění v turnajích: 250 bodů za účast, 100 bodů za každou pozici

- hlavní organizátor si vyhrazuje právo na změny resp. doplnění pravidel během seriálu (rozhodující jsou pravidla uveřejněná na vývěsce přímo na hracím místě)

- odměny: vybrané startovné ponížené o náklady na správní poplatky UŠO a rozhodčí bude použito na odměny pro 3 nejlepší hráče v každém turnaji a dále na odměny za žebříček = trofeje a věcné ceny pro 1. - 3. místo a nejlepší ženu pokud se neumístní mezi prvními třemi hráči + ceny pro všechny hráče, kteří se zúčastní nadpoloviční většiny odehraných turnajů

- kontakt na pořadatele:  Miroslav Šulitka, tel. 776 766 152, e-mail sulda.mirek@seznam.cz