Published using Google Docs
nolikums
Updated automatically every 5 minutes

CleverCup 2018 sacensību nolikums

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā.

1. Sacensību norise

Kopā tiks organizētas 3 neklātienes kārtas un 1 klātienes kārta. Neklātienes kārtas notiks sistēmas http://clevercode.lv (turpmāk CleverCode)  sacensību sadaļā. Katras neklātienes kārtas ilgums būs 3 stundas. Klātienes kārtas ilgums būs 5 stundas. Sacensību datumi var tikt mainīti, savlaicīgi par to paziņojot:

2. Dalībnieki

Neklātienes sacensībās var piedalīties jebkurš programmētājs bez vecuma ierobežojumiem, bet klātienes sacensībām var kvalificēties tikai pamatskolu un vidējās izglītības iestāžu skolēni, kuri izpildījuši kvalifikācijas nosacījumus.

3. Reģistrēšanās

Neklātienes kārta - ir nepieciešams reģistrēties CleverCode sistēmā un iesūtīt kaut vienu uzdevumu jebkurā no sacensību kārtām. To izdarot, skolēns automātiski tiek reģistrēts CleverCup 2018 sacensībām. Lai organizatori varētu sazināties ar dalībnieku, piemēram, uzaicināt uz klāties kārtu, ir nepieciešams savā CleverCode kontā norādīt tālruņa numuru un e-pastu.

Klātienes kārta - sacensību organizatori sazināsies ar dalībniekiem caur e-pastu un/vai telefonu. Dalībniekam 1 nedēļas laikā ir jāsniedz apstiprinājums dalībai fināla kārtā. Nesniedzot noteiktajā laikā apstiprinājumu, nākamajam dalībniekam pēc rezultātiem tiks dota iespēja piedalīties finālā.

4. Uzdevumi un vērtēšana

Neklātienes kārtas:

Klātienes kārta:

5. Klātienes kārtas norise

Norises vieta - Draugiem Group mītnē Ojāra Vācieša ielā 6B.

Dienas kārtība:

Pieejamās tehnoloģijas:

7. Diskvalifikācija

Lietotāji var tikt diskvalificēti no fināla sacensībām, ja tiek novērots plaģiātisms vai cita veida nesportiska uzvedība. Par diskvalifikāciju tiks ziņots tikai fināla kārtā vai sazinoties uzdodot jautājumus.

Finālā dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja uzdevumi netiek pildīti individuāli, vai tiek novērota cita nesportiska rīcība.

8. Balvas

Visi klātienes sacensību dalībnieki saņems pārsteiguma balvas. Pirmās trīs vietas saņems naudas balvas 150, 100 un 50 Eur vērtībā.

9. Jautājumi

Visus jautājumus sūtiet mums uz jgruzis[at]gmail.com.