OHJEITA HYVÄN VASTAUKSEN RAKENTAMISEEN

  1. Aloituskappale. Esittele pohjateksti (kirjoittaja, nimi, tekstilaji) ja vastaa jo tehtävänannon kysymykseen yleisellä tasolla.

  1. Rakenna vastaus seuraavien apukysymyksien varassa:

      a)Millainen äidin ja Antin suhde oli, kun Antti oli lapsi? Mistä tämän huomaa?

b)Miten Antti ja suhde muuttuivat, kun Antti tuli murrosikään? Mistä tämän huomaa?

c)Millainen äidin ja Antin suhde on yleisesti ottaen ollut, kun Antti on ollut aikuinen? Mistä tämän huomaa?

d)Millainen äidin ja Antin suhde on novellin nykyhetkellä? Mistä tämän huomaa?

e)Miten äiti reagoi novellin käännekohdassa Antin puhelinsoittoon? Miksi? Miten miljöö vaikuttaa reaktioon? Mitä reaktio kertoo äidin ja pojan suhteesta?

f)Miten äiti ja Antti suhtautuvat toisiinsa sairaalassa?

g) Muotoile lopetuskappale, jossa kerrot yleisesti novellin teemoista.