Týdenní plán od 13. 1. do 17.1. 2020

Akce, pomůcky, informace
V
PONDĚLÍ 20.1.2020 proběhne výuka na dětském DOPRAVNÍM HŘIŠTI při ZŠ a MŠ. A. Kučery Ostrava-Hrabůvka. V zimní fázi, tj. leden až březen probíhá teoretická výuka v učebně, praktická výuka na hřišti jen za příznivého počasí. Žáci si přinesou psací potřeby, pastelky nebo fixy, sešit, přezůvky a vhodné oblečení. svačinku a pití. Přeprava MHD, jízdenky vlastní. Sraz 7:20 v šatně !!!

STŘEDA 15.1.2020 POLOLETNÍ TEST Z MATEMATIKY

 1. násobení a dělení, zkouška správnosti
 2. písemné sčítání a odčítání do 100
 3. slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)
 4. příklady se závorkami, příklady bez závorek (násobení a dělení má přednost)
 5. geometrie (bod, přímka, úsečka, polopřímka, opačné polopřímky)

PÁTEK 17.1.2020 POLOLETNÍ TEST Z ČESKÉHO JAZYKA

 1. párové souhlásky
 2. měkké a tvrdé souhlásky
 3. slova příbuzná k vyjmenovaným slovům, slovní kořen
 4. slova protikladná
 5. slova souznačná
 6. pravopis y/ý, i/í po obojetných souhláskách b, l, m
 7. tvoření vět se slovy např. MY x MI, LYSKA x LÍSKA, atd.

Úkoly k vypracování pro chybějící dne 15.1.. - středa !!!

ČJ - PS 17/23 + 33/14 + 44/19

M - zaokrouhlování čísel na desítky, učebnice 54/2, 55/4

Úkoly k vypracování pro chybějící dne 16.1.. - čtvrtek!!!
M - uč. 55/6 - 5 sloupců + zaokrouhlit

D.Ú.
V příštím týdnu (20.-24.1.) donést vypracovanou čtenářskou kartu + knihu

ČJ - na 16.1. učebnice str. 75/ cv. 1 a)
Dobrovolný D.Ú. - na pátek 17.1. recitace básně Sněžný muž - Jiří Žáček (ve fialové čítance na str. 91)
M - stálý úkol - procvičovat malou násobilku

Čj - Vyjmenovaná slova po M a slova s nimi příbuzná; pravopis po obojetných souhláskách b, f, l, m; slova souznačná a protikladná

M - ; písemné sčítání a odčítání; násobení a dělení v oboru malé násobilky; řešení slovních úloh (zápis, výpočet, odpověď)

AJ  Lekce 16. My T-shirt. Uč. str.34, 35. Žák umí popsat své oblečení, říci, co nosí v zimě.

PRV - Měření objemu, měření času (jednotky, základní jednotka, měřidla, základní převody jednotek)

VV

PV

HV

TV - plavání - učíme se hodinu a půl (ČJ - ml, ČJ - lv). S sebou: v batůžku plavky, ručník (osušku), sprchové mýdlo, hřeben,. igelitovou tašku na boty, dvě jízdenky nebo ODISku, svačinu, pití.

Tipy na procvičování na internetu:
https://skolakov.eu/

https://www.matika.in/cs/

http://www.rysava.websnadno.cz/