Poängsystem för Östersunds Pistolskytteklubb

Bakgrund och förtydliganden

För att ge bättre förutsägbarhet för medlemmarna vid ansökan om föreningsintyg och för att skapa tydligare incitament för att delta i klubbens verksamhet har styrelsen arbetat fram ett system för att göra arbetsinsatserna mätbara.

Detta poängsystem är ännu i sin linda och kan komma att justeras efter styrelsebeslut.

Styrelsen äger rätt att tilldela extra poäng för extraordinära insatser.

Styrelsen har den slutgiltiga beslutsrätten gällande föreningsintyg i varje enskilt fall.

Krav

För att erhålla ett föreningsintyg krävs att man uppnått poängkraven under de senaste fem åren. För nya medlemmar räknas tiden från medlemskapets början. Poängräkningen appliceras inte retroaktivt, fram till 2025 mätes poängen per år bakåt till 2020.

Kravet för 2020 är 10 poäng.

Poäng

Deltagande vid arbetsdag (enskilt eller organiserat, t ex måla klubbstugan, klippa gräs, bygga fältbana etc.)

1p / tillfälle

Funktionär (Stationschef, medhjälpare, arbete i köket, vapenkontr. etc.)

2p / dag

Styrelsearbete (Deltagit vid minst 75% av mötena)

2 p / år

Deltagande vid tävling

1p / tävlingsdag, dock max 4p per år

Skjutledare (mån-tis, även hj. skjutledare) (deltagit vid minst 75% av tillfällena)

2p / år

Tävlingsledare / Banläggare

3p / tävling

Köp av poäng (max 50% av årskravet kan köpas)

100kr / poäng, betalas årsvis, ej vid licensansökan.