Засідання Акредитаційної комісії (протокол 128)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

 

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

 

 

1.           

Іллінецький державний аграрний коледж

5.03060101 Організація виробництва

 https://goo.gl/vPuk2P

 

2.           

5.03050901 Бухгалтерський облік

 https://goo.gl/WJSv8K

 

3.           

5.05170102 Консервування

 

 

4.           

Вінницький кооперативний інститут

6.030601 Менеджмент

 https://goo.gl/ba2pcE

 

5.           

Вінницький національний аграрний університет для Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету

5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство

 https://goo.gl/2rNtm4

 

6.           

Ковельський медичний коледж

5.12010105 Акушерська справа

 https://goo.gl/dVf7Yz

 

7.           

5.12020101 Фармація

 https://goo.gl/JJRwSU

 

8.           

5.12010101 Лікувальна справа

 https://goo.gl/4UDWJL

 

9.           

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»

6.030502 Економічна кібернетика

 

 

10.   

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» для Філії «Кременчуцький інститут Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»

6.030509 Облік і аудит

 https://goo.gl/Zk8Xy6

 

11.   

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» для Гірничого коледжу Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

5.03050401 Економіка підприємства

 https://goo.gl/cXGhya

 

12.   

Державний навчальний заклад «Дніпровський транспортно-економічний коледж»

5.14010101 Готельне обслуговування

 

 

13.   

5.14010301 Туристичне обслуговування

 https://goo.gl/jP5HHv

 

14.   

5.03060102 Організація обслуговування на транспорті

 https://goo.gl/pfjUx3

 

15.   

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

 https://goo.gl/aa1Jex

 

16.   

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського для Краматорського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

5.03051001 Товарознавсво та комерційна діяльність

 https://goo.gl/3AcQUN

 

5.05170101 Виробництво харчової промисловості

 https://goo.gl/NwVK6P

17.   

18.   

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» для Костянтинівського індустріального технікуму Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

5.05130109 Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

 https://goo.gl/9eiYeG

 

19.   

5.05050206 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

 

 https://goo.gl/J8dWNA

 

20.   

Донбаська державна машинобудівна академія

6.040303 Системний аналіз

 https://goo.gl/DQ3n1c

 

21.   

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

6.030601 Менеджмент

 https://goo.gl/VG1wmz

 

22.   

Комунальний вищий навчальний заклад «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради

5.12010102 Сестринська справа

 

 https://goo.gl/i8FnrT

 

23.   

5.12010101 Лікувальна справа

 https://goo.gl/ZGKG9H

 

24.   

 

Малинський лісотехнічний коледж

 

5.05180101 Лісозаготівля та первинна обробка деревини

 

 

25.   

5.09010301 Лісове господарство

 

26.   

Мукачівський державний університет для Виноградівського державного коледжу Мукачівського державного університету

5.14010301 Туристичне обслуговування

 https://goo.gl/GTR7Hq

28.   

Запорізька державна інженерна академія

6.050602 Гідроенергетика

 

 

29.   

Таврійський державний агротехнологічний університет для  Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський коледж Таврійсього державного агротехнологічного університету»

5.03060101 Організація виробництва

 https://goo.gl/usNmGq

 

30.   

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

6.140101 Готельно-ресторанна справа

 https://goo.gl/jQ6HV1

 

31.   

Білоцерківський національний аграрний університет для Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету

5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м’яса

 

 

32.   

5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

 https://goo.gl/2VxRXN

 

33.   

Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж

5.03050901 Бухгалтерський облік

 https://goo.gl/3ThZ6i

 

34.   

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

6.030401 Правознавство

 

 

35.   

Львівський коледж м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій

5.05170101 Виробництво харчової продукції

 

 

36.   

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій

5.05170107 Виробництво жирів та жирозамінників

 https://goo.gl/AmeUNH

 

37.   

5.03060101 Організація виробництва

 https://goo.gl/TNXzTf

 

38.   

5.05170101 Виробництво харчової продукції

 https://goo.gl/rYadQQ

 

39.   

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» для Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин»

5.03050801 Фінанси і кредит

 

 

40.   

Київський торговельно-економічний університет для Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського торговельно-економічного університету

5.14010301 Туристичне обслуговування

 https://goo.gl/cBEKQF

 

41.   

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

7.03040101 Правознавство (перепідготовка)

 https://goo.gl/Y3nY11

 

42.   

Луганський національний аграрний університет для Відокремленого підрозділу «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету»

5.03060101 Організація виробництва

 https://goo.gl/sK37tk

 

43.   

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля для Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

5.07010602 Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів

 https://goo.gl/2Y5PmY

 

44.   

5.03050901 Бухгалтерський облік

 https://goo.gl/jipWV9

45.   

Комунальний заклад Львівської обласної ради

«Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»

5.01010301 Технологічна освіта

 https://goo.gl/ycXwrW

46.   

5.01010201 Початкова освіта

 https://goo.gl/UhCMfG

47.   

Національний університет «Львівська політехніка» для Відокремленого структурного підрозділу Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

5.14010301 Туристичне обслуговування

 -

48.   

Миколаївський національний аграрний університет для Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету

5.03050801 Фінанси і кредит

 https://goo.gl/G6TwdF

 

49.   

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум

5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва

 

 https://goo.gl/1dmZkW

 

50.   

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 https://goo.gl/dHeexB

 

51.   

Одеський національний політехнічний університет для Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

 https://goo.gl/QeDwXn

 

52.   

5.03050401 Економіка підприємства

 https://goo.gl/nb6f8e

 

53.   

5.03050901 Бухгалтерський облік

 https://goo.gl/1SRaVK

 

54.   

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

 https://goo.gl/5KXFeP

 

55.   

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

 https://goo.gl/ZEVM8S

 

56.   

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

 https://goo.gl/ysRFud

 

57.   

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях

 https://goo.gl/gk6kdL

 

58.   

5.05050306 Виробництво двигунів

 https://goo.gl/iDjqTQ

 

59.   

Одеський національний політехнічний університет для Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

 https://goo.gl/j4HjfV

 

60.   

5.05070201 Виробництво електричних машин і апаратів

 https://goo.gl/1Xr64D

 

61.   

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

 https://goo.gl/ddvfLk

 

62.   

5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

 https://goo.gl/2AYfqk

 

63.   

5.03050401 Економіка підприємства

 https://goo.gl/xH6mgp

 

64.   

Полтавська державна аграрна академія для Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії

5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва

 https://goo.gl/7ssbEX

 

65.   

5.03050801 Фінанси і кредит

 https://goo.gl/1j82Yo

 

66.   

5.08010102 Землевпорядкування

 https://goo.gl/23p9Bs

 

67.   

Лубенський лісотехнічний коледж

5.03050901 Бухгалтерський облік

 -

 

68.   

5.09010301 Лісове господарство

 https://goo.gl/Brc2mi

 

69.   

Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу»

5.14010301 Туристичне обслуговування

 

 

70.   

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

6.010102 Початкова освіта

 

 

71.   

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

6.040102 Біологія

 https://goo.gl/EsqSrh

 

72.   

6.010101 Дошкільна освіта

 https://goo.gl/Lnz89C

 

73.   

6.010102 Початкова освіта

 https://goo.gl/XhWjck

 

74.   

6.010201 Фізичне виховання

 https://goo.gl/JdiFTb

 

75.   

6.020303 Філологія (Мова і література (французька))

 https://goo.gl/yFfdHi

 

76.   

6.020303 Філологія (Мова і література (англійська))

 https://goo.gl/UDCiqa

 

77.   

6.020303 Філологія (Мова і література (німецька))

 https://goo.gl/1EFWRK

 

78.   

6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

 

 

79.   

 

 

 

 

 

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну»

5.05160102 Виробництво та дизайн пряжі

https://goo.gl/HuZr5m

 

80.   

5.05160103 Виробництво та дизайн тканин і трикотажу

 

81.   

5.03050401 Економіка підприємства

 

82.   

5.05050210 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

 

83.   

5.05160201 Швейне виробництво

 

84.   

5.03050901 Бухгалтерський облік

 

85.   

5.05130201 Опоряджувальне виробництво

 

86.   

Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф.Я. Тимошенка

5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

 https://goo.gl/XHT6Gr

 

87.   

Генічеське медичне училище Херсонської обласної ради

5.12010101 Лікувальна справа

 

 

88.   

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

6.030508 Фінанси і кредит

 https://goo.gl/kiHS32

 

89.   

6.030509 Облік і аудит

 https://goo.gl/gg9U1T

 

90.   

Державний вищий навчальний заклад «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж»

5.14010101 Готельне обслуговування

 https://goo.gl/pamhtL

 

91.   

Подільський державний аграрно-технічний університет

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

 

 

92.   

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

 

 

93.   

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 

 

94.   

Черкаський державний технологічний університет

6.030508 Фінанси і кредит

 https://goo.gl/EiSDZG

 

95.   

6.050903 Телекомунікації

 https://goo.gl/B3hGvU

 

96.   

6.030504 Економіка підприємства

 https://goo.gl/swWKW1

 

97.   

Уманський національний університет садівництва для Відокремленого структурного підрозділу Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва

5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство

 

 

98.   

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

6.050103 Програмна інженерія

 https://goo.gl/LS2C3w

 

99.   

Комунальний вищий навчальний заклад «Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету»

5.12010102 Сестринська справа

 

 

100.           

Чернігівський національний технологічний університет

 

 

 

 

6.090101 Агрономія

 https://goo.gl/wC2ntm

 

101.           

6.050701 Електротехніка та електротехнології

 https://goo.gl/v8egkd

 

102.           

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)

 https://goo.gl/tYprkf

 

103.           

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

 https://goo.gl/q5nEKb

 

 

 

 

 

Інформаційна довідка щодо справ

з первинної акредитації освітньо-професійних програм, які

внесені в порядок денний чергового засідання

 Акредитаційної комісії ( протокол № 128)

 

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

 

1.                   

Вінницький кооперативний інститут

Менеджмент

073 Менеджмент

 https://goo.gl/K8W1Du

2.                   

Луцький національний технічний університет

Міжнародні економічні відносини

056 Міжнародні економічні відносини

 https://goo.gl/DQyfQs

3.                   

Академія рекреаційних технологій і права

Фітнес та рекреація

017 Фізична культура і спорт

 https://goo.gl/qHBG7a

4.                   

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

 https://goo.gl/xdqc1s

5.                   

Біотехнології та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

 https://goo.gl/N24W3Q

6.                   

Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

 https://goo.gl/rXcGx6

7.                   

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 https://goo.gl/CKv2bq

8.                   

Прикладна механіка

131 Прикладна механіка

 https://goo.gl/SSZ4Ci

9.                   

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

 https://goo.gl/9x9NSK

10.               

Економіка підприємства

051 Економіка

 https://goo.gl/Hrj1DG

11.               

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 https://goo.gl/FBrqN5

12.               

Фармація, промислова фармація

226 Фармація (226 Фармація, промислова фармація)

 https://goo.gl/TkhHqs

13.               

Дніпропетровський університет внутрішніх справ

Право

081 Право

 https://goo.gl/DbNEGr

14.               

Право (Поліцейські)

081 Право

 https://goo.gl/bL5Xz4

15.               

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Гідрологія

103 Науки про Землю

 https://goo.gl/uVyFAm

16.               

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет»

Психологія

053 Психологія

 https://goo.gl/pYkpPu

17.               

Туризм

242 Туризм

 https://goo.gl/39SK32

18.               

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

 

19.               

Житомирський державний технологічний університет

Біомедична інженерія

163 Біомедична інженерія

 https://goo.gl/jyxMF4

20.               

Мукачівський державний університет

Початкова освіта

013 Початкова освіта

 https://goo.gl/fzhLWS

21.               

Маркетинг

075 Маркетинг

 https://goo.gl/tSJ6wD

22.               

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

 https://goo.gl/wL62hA

23.               

Психологія

053 Психологія

 https://goo.gl/gS17yj

24.               

Туризмознавство

242 Туризм

 https://goo.gl/m4C6yw

25.               

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

 https://goo.gl/RUagz1

26.               

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 https://goo.gl/JYjZd6

27.               

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

 https://goo.gl/SjfR48

28.               

Проектування взуття та галантерейних виробів

182 Технології легкої промисловості

 

29.               

Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

 https://goo.gl/6hoRFU

30.               

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

 https://goo.gl/HeXki2

31.               

Закарпатська академія мистецтв

Дизайнер, дослідник, викладач

022 Дизайн

 https://goo.gl/SifpPK

32.               

 

 

 

 

 

 

Запорізький національний технічний університет

Фізична реабілітація

227 Фізична реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія)

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/JeS5Wb

33.               

Соціальна робота

231 Соціальна робота

34.               

Психологія

053 Психологія

35.               

Фізичне виховання

017 Фізична культура і спорт

36.               

Журналістика

061 Журналістика

37.               

Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

38.               

Управління персоналом та економіка праці

051 Економіка

39.               

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

 https://goo.gl/Pa4ar9

40.               

Таврійський державний агротехнічний університет

Харчові технології

181 Харчові технології

https://goo.gl/6L6ZK8

41.               

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

42.               

Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

43.               

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Туризм

242 Туризм

 https://goo.gl/8Wuq4E

44.               

Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов

035 Філологія

 https://goo.gl/oxX2tC

45.               

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 https://goo.gl/fkRgd6

46.               

Практична психологія

053 Психологія

 https://goo.gl/Tw8jb6

47.               

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія  управління персоналом»

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

055 (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 https://goo.gl/YjXvwj

48.               

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

49.               

Національний університет харчових технологій

Міжнародна економіка

056 (292) Міжнародні економічні відносини

 

50.               

Київський національний університет будівництва і архітектури

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

 https://goo.gl/gTAWze

51.               

Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта (Машинобудування)

 https://goo.gl/gn8Jo3

52.               

Економіка підприємства

051 Економіка

 https://goo.gl/2HqhjC

53.               

Київський національний університет технологій та дизайну

Бізнес-аналітика

051 Економіка

 https://goo.gl/B2xCQP

54.               

Державний університет інфраструктури та технологій

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 https://goo.gl/ayTdtt

55.               

 

Національний авіаційний університет

Правознавство

081 Право

 https://goo.gl/cDt41v

56.               

Підприємницька діяльність в авіації

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 https://goo.gl/3jUBcj

57.               

Психологія

053 Психологія

 https://goo.gl/Q27t9a

58.               

Соціальна робота

231 Соціальна робота

 https://goo.gl/5BLcsR

59.               

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 https://goo.gl/3wkY6Z

60.               

Менеджмент в органах публічного управління

074 (281) Публічне управління та адміністрування

 https://goo.gl/ZPqWtS

61.               

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету»

Управління повітряним рухом

 

 

 

 

 

272 Авіаційний транспорт

 

 

 https://goo.gl/c2v6eY

62.               

Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті

63.               

Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів

64.               

Льотна експлуатація повітряних суден

65.               

Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом

 

 https://goo.gl/c2v6eY

66.               

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів

67.               

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

68.               

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

055 (291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

69.               

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

 https://goo.gl/sJE5pB

70.               

Київський національний лінгвістичний університет

Переклад (новогрецька)

035 Філологія

 

71.               

Центральноукраїнський національний технічний університет

Управління фінансово-економічною безпекою

073 Менеджмент

 https://goo.gl/43fbS7

72.               

Управління персоналом та економіка праці

051 Економіка

 

73.               

Національний університет «Львівська політехніка»

Прикладна лінгвістика

035 Філологія

 https://goo.gl/n11nPE

74.               

Львівський торговельно-економічний університет

Міжнародні економічні відносини

056 (292) Міжнародні економічні відносини

 

75.               

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Економічна кібернетика

051 Економіка

 https://goo.gl/ZBsK5C

76.               

Екологія

101 Екологія

 https://goo.gl/ZP79uf

77.               

Львівський національний аграрний університет

Садівництво та виноградарство

203 Садівництво та виноградарство

 https://goo.gl/awvZDX

78.               

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»

Історія

032 Історія та археологія

 https://goo.gl/nXLn9S

79.              В

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»

Богослов’я

014 Богослов’я

 https://goo.gl/YnPy92

80.               

Науки про дані

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп’ютерні науки)

 https://goo.gl/K6JVLG

81.               

Національний лісотехнічний університет України

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

 https://goo.gl/2mJZG7

82.               

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Переклад (англійська мова )

035 Філологія

 https://goo.gl/jhEGrv

83.               

Українська академія друкарства

Графічний дизайн

022 Дизайн

 https://goo.gl/6p5gBR

84.               

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Право

081 Право

ОКР Спеціаліст

https://goo.gl/qXbu1c 

85.               

Право

081 Право

 

 https://goo.gl/nQY1Dj

86.               

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Прикладна лінгвістика

035 Філологія

 

87.               

Одеський національний політехнічний університет

Технологія фармацевтичних препаратів

226 Фармація

 https://goo.gl/x3bydR

88.               

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 https://goo.gl/vKc28F

89.               

Одеський національний морський університет

Морське право

081 Право

 https://goo.gl/gXeSsT

90.               

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Українська мова і література

014 Середня освіта (Українська мова і література)

 https://goo.gl/E1ApB9

91.               

Менеджмент. Управління навчальним закладом

073 Менеджмент

 https://goo.gl/8BxaM2

92.               

Українська мова та література

035 Філологія

 https://goo.gl/f3BUiH

93.               

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Журналістика

061 Журналістика

 https://goo.gl/iqCBiw

94.               

Туризмознавство

242 Туризм

 https://goo.gl/st9e2n

95.               

Національний університет водного господарства та природокористування

Економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 https://goo.gl/wHbhQo

96.               

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

97.               

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

98.               

Тернопільський національний економічний університет

Управління проектами

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 https://goo.gl/Ho6uYK

99.               

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна  академія ім. Тараса Шевченка

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

100.           

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

101.           

Сумський державний університет

Гідравлічні машини, гідроприводи ті гідропневмоавтоматика

131 Прикладна механіка

 https://goo.gl/xLCPkX

102.           

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 https://goo.gl/snWuEq

103.           

Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці

171 Електроніка

 https://goo.gl/a3aRD2

104.           

Шосткинський інститут Сумського державного університету

Хімічні технології високомолекулярних сполук

161 Хімічні технології

https://goo.gl/oPdt1T 

105.           

Сумський національний аграрний університет

Екологія

101 Екологія

 

106.           

Механізація сільського господарства

 

 

208 Агроінженерія

 

107.           

Технологія та якість суспільних перевезень

 

108.           

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Середня освіта (Хімія)

014 Середня освіта (Хімія)

 https://goo.gl/pgM371

109.           

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Бізнес-статистика і аналітика

051 Економіка

 https://goo.gl/5Bdiwt

110.           

Національний фармацевтичний університет

 

Адміністративний менеджмент

074 Публічне управління

 https://goo.gl/CWAH4t

111.           

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Прикладна математика

113 Прикладна математика

 https://goo.gl/ZiHQzg

112.           

Системний аналіз і управління

124 Системний аналіз

 https://goo.gl/86UvE2

113.           

Український державний університет залізничного транспорту

Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 https://goo.gl/vjJQZp

114.           

Управління фінансами, банківська справа та страхування

 https://goo.gl/icizs7

115.           

Публічне управління та адміністрування

074 (281) Публічне управління та адміністрування

 https://goo.gl/YLYcHp

116.           

Економіка підприємства

051 Економіка

 https://goo.gl/QsxiCp

117.           

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 -

118.           

Світлотехніка і джерела світла

 -

119.           

Електричний транспорт

 -

120.           

Електротехнічні системи електроспоживання

 -

121.           

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 -

122.           

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

 -

123.           

Готельна і ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

 -

124.           

Екологія міст

101 Екологія

 -

125.           

Теплогазопостачання і вентиляція

192 Будівництво

 -

126.           

Менеджмент

073 Менеджмент

-

127.           

Логістика

-

128.           

Управління фінансово-економічною безпекою

 -

129.           

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

192 Будівництво та цивільна інженерія

-

130.           

Водопостачання та водовідведення

 -

131.           

Міське будівництво та господарство

-

132.           

Промислове та цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

 -

133.           

Економіка та організація бізнесу

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 -

134.           

Управління проектами

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 -

135.           

Охорона праці

263 Цивільна безпека

 -

136.           

Економіка підприємства

051 Економіка

 

 -

137.           

Адміністративний менеджмент

074 (281) Публічне управління та адміністрування

https://goo.gl/cSCHgE

138.           

Організація перевезень і управління на транспорті

 

 

275 Транспорті технології (на автомобільному транспорті)

 -

139.           

Організація і регулювання дорожнього руху

 -

140.           

Транспорті системи

 -

141.           

Херсонський державний університет

Середня освіта (Географія)

014 Середня освіта (Географія)

 https://goo.gl/hFN2YZ

142.           

Фізична реабілітація

227 Фізична реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія)

 https://goo.gl/4zEdwZ

143.           

Туризм

242 Туризм

 https://goo.gl/GsZ4aM

144.           

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

 https://goo.gl/2VLS1e

145.           

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

Менеджмент

073 Менеджмент

 

146.           

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Управління навчальним закладом

073 Менеджмент

 https://goo.gl/h5ZBWW

147.           

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

 https://goo.gl/VGZhYw

148.           

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 https://goo.gl/fPwDLx

149.           

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

 https://goo.gl/tVA8Uf

150.           

Черкаський державний технологічний університет

Телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

 https://goo.gl/Agna5W

151.           

Банківська справа

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 https://goo.gl/zbZDmS

152.           

Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

Право

081 Право

 https://goo.gl/dtnjxo

153.           

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

 https://goo.gl/qAydWh

154.           

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

 -

155.           

Чернігівський національний технологічний університет

 

 

 

 

156.           

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

 https://goo.gl/x29ymR

157.           

Технології та устаткування зварювання

131 Прикладна механіка

 https://goo.gl/7cykvf

158.           

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

 -

159.           

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

 -

160.           

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Туризм

242 Туризм

 https://goo.gl/6UQYHf

161.           

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

 https://goo.gl/3fa3Jc

162.           

Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 https://goo.gl/42Dnpi