Регистрация от:

Населено място

Име на образователната институция

05.03.2019

гр. София

Детска градина № 24 "Надежда"

05.03.2019

гр. Пловдив

Образователен център “Авигея”

05.03.2019

гр. Русе

Образователен център "Слънчевата къща"

06.03.2019

гр. Дългопол

Детска градина "Детелина"

07.03.2019

гр. Ямбол

Детска градина “Пламъче”

11.03.2019

гр. Русе

Основно училище "Иван Вазов"

13.03.2019

гр. София

Частна детска градина “Алиса”

15.03.2019

гр. София

Частна детска градина  “101 Защо”

19.03.2019

гр. Враца

Детска градина “Дъга”