Published using Google Docs
motyv_lyst
Updated automatically every 5 minutes

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Мотиваційний лист до ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ» подається одночасно з документами, в електронному вигляді (або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), в якому у стислій формі необхідно викласти всі ключові відомості про себе, аргументувати свій вибір і наголосити на можливості користі від вас для закладу освіти. Це різновид ділової кореспонденції, яка має офіційно-діловий стиль. Тут неприпустимі емоції, образність, ліричні відступи, літературні приклади. Текст листа вступник може набрати або скопіювати у відповідне поле в електронному кабінеті. Додатки до мотиваційного листа приймаються на призначеній Приймальною комісією електронній поштовій скриньці – pk.dafk.slov@gmail.com.  

Згідно Правил прийому, мотиваційний лист матиме різну вагу для вступників на бюджет і контракт. Так, для вступу на бюджет його буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на контракт він буде основою для рейтингування вступників.

Структура мотиваційного листа

Обсяг 1–2 сторінки. Текст варто розбити на абзаци.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону).

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Василю Михайловичу!»).

       Вступ – коротка вступна частина передбачає окреслення напряму викладу, має містити мету написання мотиваційного листа. Вступ розміщується через один рядок після звертання, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині коротко пояснюються причини обрання Коледжу і як навчання у ньому сприятиме професійному розвитку і зростанню абітурієнта.

Основна частина структурується на кілька абзаців, що мають текстово завершений вигляд. Містить приклади діяльності, успіхів і досягнень вступника, а також демонстрацію його особистих якостей і умінь. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та складається з двох- трьох абзаців і розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, описанням, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Це свідчить про мотивацію та усвідомлення вибору освітньої програми на здобуття відповідної професії. Описуються факти академічних та соціальних здобутків з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (успіхи у навчанні, спорті, участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо. Подана інформація може позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання.

Висновок – підсумкова частина листа. Вона має завершуватись підсумком у два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми та кар'єрними очікуваннями абітурієнта.


ПРИКЛАД НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

    Мотиваційний лист на спеціальність:  201 «Агрономія»

Голові приймальної комісії

ВСП «Донбаський аграрний  фаховий коледж ЛНАУ»

Олені ВОРОНЦОВІЙ

                                                                   

Петренка Івана Миколайовича

85630 Донецька обл.

Покровський р-н

 м. Красногорівка

вул. Сумська 5/8

petrenko@gmail.com

тел. 0676865465

                                                                 

                                 Шановна Олено Миколаївно!

Звертаюся до Вас з приводу вступу на спеціальність «Агрономія», у якій я дуже зацікавлений. Навчання у ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж» - одному з кращих навчальних закладів України, є моїм шансом збагатити свої знання, зрости особисто і професійно та зробити свій внесок у розвиток людства, працюючи на рідній землі.

Мій батько агроном. Розмовляючи з ним, я багато довідався про непросту і самовіддану роботу в полі, труднощі з якими стикаються аграрії. Це стало для мене тим стимулом, який надихнув обрати саме цю професію. Останні роки навчання у школі я посилено вивчав предмети, які будуть важливими для мене, як для майбутнього агронома. Я маю високі бали з природничих наук біології, фізики, хімії, української мови та фізкультури. Я активно займаюся спортом, оскільки вважаю, що хороше здоров’я є надзвичайно важливим для непростої роботи на ниві. Адже справжні професіонали цієї справи вміють розбиратися у видах ґрунтів, етапах росту і розвитку рослинних культур, принципах роботи сільськогосподарської техніки та бути готовими працювати в лабораторії.

Протягом мого навчання в середній школі, я постійно брав участь в олімпіадах і займав призові місця. Також був переможцем природничих конкурсів: «Колосок» та «Соняшник».

Для мене дуже важливо навчатися в коледжі та мати можливість поєднувати навчання з практикою. Тому я прагну брати участь у заходах Вашого навчального закладу разом з іншими представниками прогресивної молоді. Я маю на меті долучитися до дослідження та розробки аграрних проектів разом з кращими викладачами.

ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ» є гордістю нашого регіону, готуючи покоління за поколінням майстрів своєї справи.

Навчаючись у коледжі, я хотів би також брати участь у студентському житті, допомагати молоді розвинути власний потенціал, подолати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та професійному розвитку. Для мене агроном - це  не просто щоденна справа, а покликання душі.

Я впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому коледжі можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати справжнім фахівцем у галузі агрономії та сільського господарства.

Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну відповідь.

З повагою, Іван Петренко