TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

                                          İSTANBUL İL TEMSİLCİLİĞİ ATLETİZM YARIŞMALARI

      U16 İL SALON ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

YARIŞMA TARİHİ

09 - 10 Ocak 2019

YARIŞMA YERİ

Atletizm Federasyonu Salonu – Ataköy/İstanbul

TEKNİK TOPLANTI TARİHİ

09 Ocak 2019 Saat :10.00

TEKNİK TOPLANTI YERİ

Atletizm Federasyonu, Konferans Salonu

KAYITLAR

https://goo.gl/forms/MMETq8jqYemc6d3T2

GENEL KONULAR

 1. Yarışmalar, IAAF Teknik Kuralları ve TAF Yarışma Talimatı ve bu statüde belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenecektir.
 2. Sporcular yarışmalara 2018-2019 sezonu vizeli lisansları ile katılacaklardır. Kulüp ya da Okul lisansını ibraz edemeyen sporcular yarışmaya alınmayacak, protestolu yarışmalarına izin verilmeyecektir.

 1. Yarışmalar aşağıda belirtilen kategorilerde yapılacaktır;

KATEGORİ

DOĞUM YILLARI

(U16) 16 YAŞ ALTI KIZLAR

2004-2005

(U16) 16 YAŞ ALTI ERKEKLER

2004-2005

 1. Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma Talimatı’nın 7. Maddesi gereği; “fiziksel görünümü yaş grubuna uygun olmayan sporculardan, Üniversite veya Devlet Hastanesinden alınmış olan fotoğraflı ve Başhekim onaylı, ana yaşını belirten kemik testi raporunun, Tespit Komisyonu’na sunması” istenecektir. Hastane doğum raporunun ibraz edilmesi halinde, kemik testi raporu aranmaz. Söz konusu doğum raporu ve/veya kemik testi raporlarının son üç ay içinde alınmış olması gerekmektedir. Fiziksel görünümü yaş grubuna uygun olmayan ve yaşını belgelendiremeyen sporcular, Yarışma Doktoru, bir Teknik Kurul Üyesi ve Yarışma Direktörü’nden oluşan Tespit Komisyonunca uygun görülen üst yaş grubunda yarıştırılırlar. Yarışmaya katılacak sporcuların idareci , öğretmen ve antrenörlerinin bu hükmü dikkate alarak hareket etmeleri gerekmektedir.
 2. Yarışmaların kayıtları, yukarıda belirtilen tarih ve saatte kadar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGGZA4vDrIIB6qIXCVF2iz_Bm1FAXlX0Fs0LyOWImd4KZAUw/viewform  ilgili linke tıklanarak, açılan form doldurularak gönderilir. Kayıt formu eksiksiz ve büyük harflerle doldurulmalıdır. Teknik Toplantı’da kayıtların teyit edilmesi gerekmektedir. Teknik Toplantı sırasında yeni kayıt yapılmayacak, varsa, gönderilmiş olan liste üzerinde zorunlu değişiklikler işlenecektir.

TEKNİK KONULAR        :

 1. Yarışmalar iki gün olarak aşağıdaki tabloda belirtilen branşlarda ve günlerde yapılacaktır. Yarışma günlerinde Teknik Delege kararıyla değişiklik yapılabilir.

U16 KIZLAR

U16 ERKEKLER

1. GÜN

2.GÜN

1. GÜN

2.GÜN

60 metre

60m Engelli

60 metre

60m Engelli

1500 metre

200 metre

800 metre

200 metre

Üç adım atlama

800 metre

Uzun atlama

1500 metre

Yüksek atlama

Uzun Atlama

Yüksek Atlama

Gülle Atma

4*200m

Üçadım Atlama

Gülle Atma

4*200m

 1. Bir sporcu bayrak yarışması hariç en çok iki (2) branşa katılabilir.
 2. Sporcuların yarışmalarda seri-kulvar yerleşimleri organizasyon tarafından IAAF Kural 166.4 madde (a) bendine göre belirlenecektir.
 3. Uzun ve üçadım atlama ile gülle atma branşlarında, tüm yarışmacılar ilk üç atış ve atlayışları sonrasında sıralamaya göre ters çevrilerek bir atış ve atlayış hakkı daha kullanacaktır.
 4. Uzun ve üç adım atlamada basma tahtası kullanılmayacak, sıçramalar 60cm genişliğinde kireçle boyanmış ya da beyaz bantla kaplanmış zeminden yapılacaktır. Sıçrayışını beyaz basma alanı içerisinden yapmayan sporcunun atlayışı geçersizdir ve faul olarak kaydedilir. Uzun atlamada basma alanının kum havuzuna olan uzaklığı 2 metre, üç adım atlama, kızlarda 7-9 metre, erkeklerde 9-11 metredir. Üç adım atlamada sporcular yarışma boyunca, atlayışa başladıkları mesafedeki basma alanını kullanmak zorundadır. Uzun ve Üçadım atlama da sporcuların koşu yolunu kullanma mesafesi sıçrama alanından itibaren 20m’den daha fazla olmayacaktır.
 5. Koşularda “sıfır tolerans” kuralı uygulanmayacak olup, ilk hatalı çıkışta tüm yarışmacılara sarı/siyah kart gösterilecek, sonraki çıkışta hata yapan yarışmacı(lar) diskalifiye edilecektir.
 6. Yüksek atlama branşının başlangıç yükseklikleri ve çıta yükselme aralıkları aşağıda belirtilmiştir. Ancak yarışmalar esnasında son üç sporcunun anlaşması halinde çıta yüksekliği değiştirilebilir.
 7. Bayrak yarışmasına karma , okul ve kulüp takımı olarak kayıt yaptırılabilir. En az 4 takım katılım sağladığı takdirde bayrak yarışmaları yapılacaktır.

YÜKSEK ATLAMA

KIZLAR

1.10m

1.15m

1.20m

1.25m

1.30m

1.35m

1.40m

1.45m

+2cm

ERKEKLER

1.30m

1.35m

1.40m

1.45m

1.50m

1.55m

1.60m

1.65m

+2cm

 1.  Gülle ağırlıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

      GÜLLE AĞIRLIKLARI

U16 Kızlar

U16 Erkekler

3kg

4kg

 1. 60 metre engelli koşularında uygulanan ölçüler aşağıda belirtilmiştir.

      60m ENGELLİ ÖLÇÜLERİ

KATEGORİ

Engel Yüksekliği

Engel Sayısı

Çıkıştan  İlk Engele

Engel Araları

Son Engelden Varışa

KIZLAR

0.762m

5 adet

13.00m

8.00m

15.00m

ERKEKLER

0.838m

5 adet

13.00m

8.50m

13.00m

 1. Salonda izin verilen çivi boyutu, yüksek atlama dışındaki tüm branşlarda 6 mm, yüksek atlama için 9 mm’dir. Daha uzun çiviler sentetik zemine zarar verdiğinden, çağrı odasında kontrol edilerek değiştirilmesi sağlanacaktır.
 2. Her yarışmacıya bir adet göğüs numarası verilecektir. Numara, yarışma formasının ön tarafına takılmalıdır. Tüm atlama branşlarında göğüs numarasını, yarışma formasının önüne veya arkasına takabilir.
 3. Bayrak yarışmalarına kayıtlar; karma okul takımı veya kulüp takımı şeklinde olabilir. Yarışmalar en az 4 takım katılım sağladığı takdirde yapılacaktır.

ÖDÜL

U16 sporcuların madalyaları, İstanbul İl Temsilciliği tarafından ilk 3 sporcuya (bayrak yarışmasında ilk üç takıma) İstanbul İl Temsilciliği tarafından verilecektir.

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 1. İstanbul İl Temsilciliği tarafından organize edilen yarışmaların tüm sorumluluğu, Yarışma Statüsünün yayımlandığı andan itibaren İstanbul İl Temsilciliği  tarafından görevlendirilen Teknik Delegededir. Yarışma statüsü ile ilgili anlaşılmayan konular ve yarışmalar sırasında meydana gelen tüm teknik konulardaki anlaşmazlıklar Teknik Delege tarafından çözümlenecektir.
 2. Yarışma statüsü dışında kalan hususlarla ilgili TAF talimatları geçerlidir.

 YARIŞMA TEKNİK DELEGESİ

 Adı soyadı                 :

         Telefon no.                      :  

 E-posta adresi                :