Затверджено:

 Наказом ДП  “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”

№______________від___________________

РЕГЛАМЕНТ

роботи системи електронних земельних торгів щодо проведення електронних земельних торгів (електронних аукціонів)

1.   Визначення термінів.

1.1. У цьому Регламенті СЕЗТ терміни вживаються в таких значеннях:

авторизаційні дані - ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в СЕЗТ через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом СЕЗТ для участі в електронних земельних торгах;

аукціонний вхідний квиток - документ, що видається виконавцем електронних земельних торгів після отримання і перевірки документів, що надаються особою, яка бажає взяти участь у електронних земельних торгах. Аукціонний вхідний квиток видається після реєстрації учасника на електронні земельні торги та підтверджує право учасника брати участь у електронному аукціоні;

веб-сайт ДСГК - сторінка/сторінки Державної служби геодезії та кадастру в мережі Інтернет;

веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

веб-сайт організатора - сторінка/сторінки територіального органу Державної служби геодезії та кадастру в мережі Інтернет;

виконавець електронних земельних торгів - суб'єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті виконавцем оператору за використання електронного майданчика оператора під час організації та проведення електронних земельних торгів та становить __% від отриманої виконавцем винагороди;

винагорода виконавця - грошова сума, яка складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця. Винагорода виконавця підлягає сплаті виконавцю за організацію та проведення електронних земельних торгів переможцем електронних земельних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот.

Винагорода виконавця електронних земельних торгів становить 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (оренди або емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання зобов’язань щодо участі у електронних земельних торгах, що підлягає внесенню особою, яка бажає взяти участь у електронних земельних торгах для набуття статусу учасника електронних земельних торгів шляхом перерахування (або донарахування) коштів на рахунок виконавця.

Гарантійний внесок встановлюється у розмірі 5 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, емфітевзису) та зазначається в оголошенні про проведення електронних земельних торгів;

документація про проведення електронних земельних торгів (аукціонів) - документи та матеріали щодо лота, зазначені у частині четвертій статті 136 Земельного кодексу України;

електронні земельні торги - продаж лотів шляхом проведення електронного аукціону через систему електронних земельних торгів;

електронний аукціон - процедура визначення переможця електронних земельних торгів, в ході якої учасники мають можливість придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: 1) прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), шляхом натискання кнопки “Прийняти пропозицію ціни”; 2) оголошення своєї пропозиції стосовно ціни лота (пропозиція ціни з голосу), шляхом натискання кнопки “Оголосити пропозицію ціни” і вибору цифрового значення щодо ціни лоту, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів;

електронний майданчик - підключений до системи електронних земельних торгів веб-сайт виконавця електронних земельних торгів та/або апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує учасникам електронних земельних торгів, виконавцю електронних земельних торгів можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних земельних торгів;

індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що СЕЗТ автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання спостерігати або взяти участь в електронних земельних торгах;

комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг (звернень) щодо проведення електронних земельних торгів , створений при операторі СЕЗТ;

лот - право (оренда, емфітевзис) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності, що виставляється на електронних земельних торгах;

оголошення про проведення електронних земельних торгів (оголошення) -  інформація, що містить дані про лот, що публікується в СЕЗТ, на веб-сайтах операторів електронних майданчиків та на офіційному веб-сайті Держгеокадастру;

оператор електронного майданчика - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з оператором системи електронних земельних торгів забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів;

оператор системи електронних земельних торгів (оператор СЕЗТ) – Державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ, що відповідно до укладеного договору з Держгеокадастром забезпечує функціонування бази даних системи електронних земельних торгів та є ліцитатором електронних земельних торгів. Оператор СЕЗТ може здійснювати функції з технічної підтримки СЕЗТ через третіх осіб на підставі договору;

організатор електронних земельних торгів - територіальний орган Держгеокадастру, що забезпечує здійснення повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності і уклав з виконавцем електронних земельних торгів договір про проведення електронних земельних торгів;

повідомлення – офіційна інформація, що надсилається оператором щодо будь-яких процесів, що проходять в СЕЗТ;

Порядок реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів (Порядок) - Порядок реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688.

реєстраційний внесок - грошова сума, що підлягає сплаті виконавцю особою, яка бажає взяти участь у електронних земельних торгах.

Реєстраційний внесок визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату публікації оголошення про проведення електронних земельних торгів;

система електронних земельних торгів (СЕЗТ) - дворівнева автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення електронних земельних торгів, запобігання корупційним діям і зловживанням, та складається з бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність системи;

стартова ціна лоту - вартість лота, затверджена організатором електронних земельних торгів та відображена в оголошенні про проведення електронних земельних торгів;

центральна база даних – сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення електронних земельних торгів;

ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах;

API - інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається СЕЗТ та призначений для підключення електронних майданчиків оператора до СЕЗТ.

Інші терміни, вживаються у значенні, наведеному в Порядку та Земельному кодексі України (Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III).

 2.   Загальні положення.

2.1. Регламент СЕЗТ регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між оператором СЕЗТ, організатором, виконавцями, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних земельних торгів в СЕЗТ.

2.2. Метою проведення електронних земельних торгів  є продаж права (оренда, емфітевзис) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності у найкоротший строк за найвищою вартістю.

2.3. Користувач, який подав заяву на участь в електронних земельних торгах, вважається таким, що ознайомився з цим Регламентом СЕЗТ та визнав його.

2.4. Строк, встановлений цим Регламентом СЕЗТ для підписання та публікації протоколу електронних земельних торгів спливає о 18.00 дня проведення електронних земельних торгів. Строк встановлений цим Регламентом СЕЗТ для підписання договору за результатами таких торгів, спливає о 23.59 дня проведення електронних земельних торгів.

2.5. Цей Регламент СЕЗТ є обов’язковим до виконання оператором СЕЗТ, організатором, виконавцями, користувачами, учасниками, операторами.

2.6. З метою розгляду скарг та звернень щодо проведення електронних земельних торгів (аукціонів) оператор СЕЗТ створює Комісію (далі - Комісія), яка є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом та діє на громадських засадах. Персональний склад Комісії затверджується наказом оператора СЕЗТ.

 

3.   Характеристики СЕЗТ.

3.1. СЕЗТ складається з двох основних компонентів:

- серверна частина у складі СЕЗТ та API взаємодії з електронними майданчиками;

- інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з СЕЗТ за допомогою API.

3.2. СЕЗТ забезпечує:

- безперебійну роботу щодо проведення електронних земельних торгів;

- прийняття заяв про участь в електронних земельних торгах від учасників;

- надання учасникам необхідної інформації, обробку запитів від учасників;

- приймання, обробку та передачу інформації від операторів, виконавців, учасників, користувачів та організаторів;

- формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних земельних торгів з фіксацією часу прийняття та/або оголошення учасниками пропозицій щодо ціни лоту та вчинення інших дій в СЕЗТ;

- виконання інших функцій, передбачених цим Регламентом СЕЗТ.  

3.3. Формування протоколу електронних земельних торгів, форми якого наведені у додатках до Регламенту СЕЗТ, здійснюється СЕЗТ після завершення електронного аукціону.

3.4. Доступ до СЕЗТ здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами у порядку, визначеному цим Регламентом СЕЗТ.

3.5. Доступ до інформації, що розміщується в СЕЗТ, забезпечується електронними майданчиками за допомогою API - веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).

3.6. Оператор СЕЗТ надає доступ електронному майданчику до СЕЗТ за умови наявності технічних можливостей для підключення такого електронного майданчика.

3.7. Доступ оператора до СЕЗТ здійснюється на підставі відповідного договору про використання СЕЗТ (договору про використання ЕТС), укладеного між оператором СЕЗТ та оператором.

3.8. Вся інформація в СЕЗТ розміщується українською та англійською, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі "Інтернет", адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.

3.9. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону в СЕЗТ.

3.10. СЕЗТ працює за часовим поясом міста Києва (за київським часом). Формат позначення дати в СЕЗТ - день, місяць, рік.

3.11. Формат позначення часу - години; години та хвилини; хвилини: секунди і мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

3.12. Будь-яка дія, вчинена в СЕЗТ з особистого кабінету учасника та/або виконавця та/або організатора та/або оператора вважається такою, що вчинена відповідною особою.

3.13. СЕЗТ передбачає наявність сервісу обговорення електронних земельних торгів в режимі запитання - відповідь, доступ до якого припиняється за 1 (один) робочий день до дня електронних земельних торгів. Всі запитання/відповіді зберігаються в СЕЗТ і є доступними всім користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронних земельних торгів.  

3.14. Інформація про учасників, які формують запитання, залишається закритою для користувача або організатора та/або виконавця до моменту закінчення електронного аукціону, та має бути сформульована виключно в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

4.   Режим роботи СЕЗТ.

4.1. СЕЗТ працює цілодобово, протягом семи днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт. Технічна підтримка та адміністрування СЕЗТ здійснюється в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

Робочі години ліцитатора встановлюються в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт надсилаються оператором СЕЗТ операторам та розміщуються на сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

4.3. У разі виникнення у оператора електронного майданчика непрогнозованих технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з СЕЗТ та проведення електронних земельних торгів торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в СЕЗТ, розміщує на веб-сайті електронного майданчика оператора відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до СЕЗТ та дату і час відновлення доступу до СЕЗТ.

4.4. Оператор (електронного майданчика) здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням СЕЗТ, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

4.5. Адміністратор та/або оператор можуть відступити від вимог Регламенту СЕЗТ, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором або оператором вимог Регламенту СЕЗТ (форс-мажор), із негайним повідомленням усіх заінтересованих осіб, а також подальшим приведенням дій у відповідність до Регламенту СЕЗТ одразу після того, як це стане можливим. Таке повідомлення у будь-якому випадку має бути направлено не пізніше 24 годин з моменту виникнення таких обставин.

5. Права, обов'язки та відповідальність оператора СЕЗТ, виконавця, оператора, користувача, учасника, організатора.

5.1. Оператор СЕЗТ має право:

5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний майданчик оператора.

5.1.2. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до СЕЗТ з можливістю внесення змін до СЕЗТ) іншій особі на підставі договору.

5.1.3. Здійснювати модернізацію, модифікування СЕЗТ і, без попередження, міняти, додавати системну інформацію та/або міняти її зміст, класифікацію або оформлення.

5.1.4. Припиняти доступ оператора до СЕЗТ, в тому числі, відповідно до пункту 5.2. Регламенту СЕЗТ.

5.1.5. Направляти листи (звернення, повідомлення, пропозиції) до організатора та/або Державної служби геодезії та кадастру або інших контролюючих органів, щодо порушення Регламенту СЕЗТ  або умов договору між Державною службою геодезії та кадастру та оператором СЕЗТ.

5.1.6. Розглядати звернення та/або рекомендації Комісії щодо проведення електронних земельних торгів в СЕЗТ (ЕТС). Приймати рішення за результатами розгляду звернень та направляти листи (звернення, повідомлення, пропозиції) до організатора або Державної служби геодезії та кадастру та/або контролюючих органів.

5.2. Доступ оператора до СЕЗТ може бути припинено за рішенням оператора СЕЗТ, на підставі та у спосіб, визначені Договором про використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 та/або Договором про використання електронної торгової системи для організації проведення електронних аукціонів .

5.3. Оператор СЕЗТ зобов’язаний:

5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в СЕЗТ під час організації та проведення електронних земельних торгів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, несучи при цьому відповідальність за дії або бездіяльність такої особи.

5.3.2. Забезпечити технічну можливість виконавцям та операторам здійснювати діяльність з організації електронних земельних торгів відповідно до Регламенту СЕЗТ.

5.3.3. Забезпечити технічну можливість та доступ для організатора, виконавців, користувачів та/або учасників до електронних земельних торгів, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів.

5.3.4. Забезпечити створення унікального гіперпосилання та надання оператору до нього доступу протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту отримання інформації від оператора та/або виконавця про набуття потенційним покупцем (особою, що має намір взяти участь в електронних земельних торгів), статусу учасника, але не раніше 20:00 дня, що передує дню проведення електронних земельних торгів (електронного аукціону) та за умови подання не менше двох заяв про участь у електронних земельних торгах.

5.3.5. Нести відповідальність за дійсність унікального гіперпосилання та забезпечувати нерозголошення унікального гіперпосилання третім особам.

5.3.6. Забезпечити виконання функцій ліцитатора під час електронних земельних торгів з урахуванням функціоналу СЕЗТ.

5.3.7. підписати протокол електронних земельних торгів в день проведення таких електронних земельних торгів за допомогою електронного цифрового підпису з накладенням електронного цифрового підпису.

5.4. Оператор СЕЗТ не несе відповідальності:

5.4.1. За невиконання своїх зобов’язань організатором, виконавцями, операторами, учасниками та користувачами згідно з цим Регламентом СЕЗТ, що стало наслідком технічних збоїв, несправності або відмови обладнання (персонального комп'ютера), систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку організатора, виконавця, оператора, учасника, користувача.  

5.4.2. За протиправне використання паролю та логіну організатора, виконавця, оператора, учасника, користувача третіми особами.

5.4.3. За неналежну роботу користувача в СЕЗТ внаслідок зараження комп'ютерної техніки такого користувача шкідливими (зловмисними) програмами.

5.5. Оператор має право:

5.5.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в СЕЗТ у випадку порушення ними положень Регламенту СЕЗТ. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до СЕЗТ є усунення усіх виявлених порушень.

5.5.2. Запитувати у користувача, учасника необхідну інформацію для взаємодії під час організації та проведення електронних земельних торгів, в тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних;

5.5.3. Інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

5.6. Оператор зобов'язаний:

5.6.1. Своєчасно укласти договір щодо співпраці в організації проведення електронних земельних торгів із організатором та/або виконавцем.

5.6.2. Дотримуватися вимог Регламенту СЕЗТ під час проведення електронних земельних торгів (електронного аукціону).

5.6.3. Забезпечувати передачу та цілісність даних, що надсилаються  до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в СЕЗТ. 

5.6.4. Забезпечувати можливість розміщувати в СЕЗТ опису лоту згідно з договором щодо співпраці в організації проведення електронних земельних торгів між оператором і організатором та/або виконавцем в межах Регламенту СЕЗТ та документацією про проведення електронних земельних торгів.

5.6.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів та/або учасників, в тому числі, до інформації про проведення електронних земельних торгів в СЕЗТ, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в СЕЗТ згідно з Регламентом СЕЗТ. У випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9:00 до 18:00 з причин проведення невідкладних технічних робіт - розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику.

5.6.6. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно пункту 7.15. Регламенту СЕЗТ протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону.

5.6.7. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки користувачів та/або учасників.

5.6.8. Забезпечувати нерозголошення унікальних гіперпосилань, конфіденційної інформації та інформації, що не підлягає розголошенню згідно Регламенту СЕЗТ, в тому числі, але не обмежуючись, найменування учасника - до завершення електронного аукціону.

5.6.9. Перевіряти наявність завантаженого аукціонного вхідного квитка від учасника та відповідність внесення учасником відомостей про номер учасника в СЕЗТ номеру з такого квитка. Відсутність аукціонного вхідного квитка є підставою для відмови такому учаснику у допуску до електронних земельних торгів.

5.6.10. Здійснювати консультаційну підтримку користувачів та учасників з питань, пов'язаних з функціонуванням СЕЗТ, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до 18:00.

5.6.12. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до СЕЗТ та/або збереженням.

5.6.13. Своєчасно інформувати оператора СЕЗТ про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню СЕЗТ.

5.6.14. Своєчасно проходити регулярне автоматичне та ручне тестування в порядку та строки, встановлені оператором СЕЗТ .

5.6.15. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД.

5.6.16. Отримати під час реєстрації на електронному майданчику у користувача та/або учасника згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Також оператор зобов’язаний отримати згоду користувача на передачу персональних даних Оператору СЕЗТ, з яким співпрацює Оператор відповідно до мети використання СЕЗТ.

5.6.17. Отримати під час реєстрації на електронному майданчику у користувача та/або учасника запевнення (згоду) про готовність придбати лот за стартовою ціною.

5.7. Оператор не несе відповідальність:

5.7.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в СЕЗТ відповідно до технічних вимог СЕЗТ, а саме:

- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в СЕЗТ;

- наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в СЕЗТ;

- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі  вірусами;

- недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з СЕЗТ;

- недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера користувача, що призвело до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в СЕЗТ.

5.7.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли організатор, виконавець, користувач або учасник, в разі, якщо причиною цьому стали:

- незнання, невиконання чи неналежне виконання організатором, виконавцем, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті СЕЗТ, що призвело до прийняття організатором, виконавцем користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації організатора, виконавця, користувача або учасника;

-  неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних організатором, виконавцем, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття організатором, виконавцем, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;

-  дії, вчинені в СЕЗТ від імені організатора, виконавця, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про організатора, виконавця, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

5.7.3. За опис лоту та зміст оголошення про проведення електронних земельних торгів, що розміщені в СЕЗТ;

5.7.4. За розмір пропозиції стосовно ціни лота, оголошеною учасником під час електронного аукціону;

5.7.5. За дії організатора, виконавця та оператора СЕЗТ, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронного аукціону, що формується ЦБД відповідно до Регламенту СЕЗТ;

5.7.6.За укладання договору між організатором та переможцем електронних земельних торгів та за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

5.7.7. За розміщення інформації організатором, виконавцем, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди організатору, виконавцеві, користувачеві або учаснику.

5.8 Виконавець зобов'язаний:

5.8.1. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до СЕЗТ та створювати запис про нові електронні земельні торги (здійснювати публікацію оголошення про проведення електронних земельних торгів) відповідно до договору про проведення електронних земельних торгів з організатором з дотриманням строків (термінів), встановлених у договорі.

5.8.2. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на електронних земельних торгах, відповідно до документації про проведення електронних земельних торгів та вносити зміни до опису лоту;

5.8.3. Забезпечити перевірку відповідності інформації, що міститься у заяві про участь в електронних земельних торгах вимогам, визначеним у пункті 18 Порядку та перевірку надходження гарантійного та реєстраційного внесків. Невідповідність наданої інформації та/або ненадходження гарантійного та реєстраційного є підставою для відмови користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні.

5.8.4. У разі відповідності заяви про участь в електронних земельних торгах вимогам, визначеним у пункті 18 цього Порядку присвоїти заяві реєстраційний номер, зафіксувати дату і час її подання, зареєструвати користувача як учасника та не пізніше наступного дня після отримання документів надіслати йому аукціонний вхідний квиток.

5.8.5. У разі невідповідності заяви про участь в електронних земельних торгах вимогам, визначеним у пункті 18 цього Порядку не пізніше наступного дня після отримання документів повідомити користувача про недоліки заяви про участь в електронних земельних торгах та надати можливість усунути такі недоліки до спливу строку, визначеного ч.7 ст.137 Земельного кодексу України.

5.8.6. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску учасникам, які не були визнані переможцями (крім випадків, визначених п.8.3. та 8.5. Регламенту ЕТС) та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок організатора в порядку, передбаченому Регламентом СЕЗТ.

5.8.7. підписати протокол електронних земельних торгів в день проведення таких електронних земельних торгів за допомогою електронного цифрового підпису з накладенням електронного цифрового підпису.

5.8.8. Отримати у користувача та/або учасника згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Також виконавець зобов’язаний отримати згоду користувача на передачу персональних даних користувача та/або учасника оператору та оператору СЕЗТ.

5.8.9. Отримати під час реєстрації користувача та/або учасника на електронні земельні торги запевнення (згоду) про готовність придбати лот за стартовою ціною.

5.9. Користувач та учасник зобов'язані:

5.9.1. Дотримуватись вимог Регламенту СЕЗТ в процесі роботи в СЕЗТ.

5.9.2. Своєчасно розміщувати в СЕЗТ актуальні документи та інформацію, надану при реєстрації в СЕЗТ.

5.9.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, наданих для роботи в СЕЗТ через електронний майданчик та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозри про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора.

5.9.4. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в СЕЗТ, розміщення некоректної інформації, в т.ч. такої, що має образливий характер та за некоректні дії в СЕЗТ, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки.

5.9.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню СЕЗТ.

5.9.6. Нести відповідальність за невиконання вимог Регламенту СЕЗТ, що спричинило собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням збитків у повному обсязі.

5.9.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками.

5.9.8. Надати достовірну інформацію, необхідну для його верифікації виконавцем та/або оператором з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до Регламенту СЕЗТ.

5.10. Організатор зобов’язаний:

5.10.1. Своєчасно укласти договір щодо співпраці в організації проведення електронних земельних торгів з оператором до публікації оголошення  в СЕЗТ та договір про проведення електронних земельних торгів з виконавцем (або додаткову угоду до такого договору).

5.10.2. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який виставляється на електронні земельні торги, відповідно до документації про проведення аукціону, вносити зміни, скасовувати або анульовувати електронні земельні торги на підставі відповідних  рішень;

5.10.3. Забезпечити ознайомлення користувача з лотом відповідно до п.15 Порядку.

5.10.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту протягом 3-х робочих днів з моменту отримання, але не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня початку електронного аукціону;

5.10.5. Підписати протокол електронних земельних торгів в день проведення таких електронних земельних торгів за допомогою електронного цифрового підпису з накладенням електронного цифрового підпису;

5.10.6. Своєчасно укласти договір оренди та/або емфітевзису земельної ділянки за результатами електронних земельних торгів в день проведення таких електронних земельних торгів;

5.10.7. Опублікувати протокол електронних земельних торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом в СЕЗТ та на офіційному веб-сайті Держгеокадастру не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після проведення електронних земельних торгів.

5.11. У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту СЕЗТ, організатор, виконавець, оператор, оператор СЕЗТ, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

6. Підготовка до проведення електронних земельних торгів.

6.1.  У разі прийняття організатором рішення про визначення переліку прав на земельні ділянки, що виставляються на електронні земельні торги, організатор  укладає з оператором, що має доступ до СЕЗТ, договір щодо співпраці в організації проведення електронних земельних торгів та обирає виконавця у відповідності до п.6 Порядку.

6.2. Оголошення про проведення електронних земельних торгів публікується виконавцем в СЕЗТ не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення електронних земельних торгів та обов’язково повинно містити:

1) порядок оформлення участі в електронних торгах;

2) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронних торгах;

3) крок електронного аукціону;

4) найменування організатора земельних торгів;

5) місце розташування, площу земельної ділянки та її кадастровий номер;

6) цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;

7) умови договору оренди, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;

8) стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;

9) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;

10) час проведення земельних торгів;

11) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

12) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

13) найменування та адреса виконавця земельних торгів, електронна адреса виконавця, прізвище та посада, контактні дані осіб, уповноважених організатором електронних земельних торгів на демонстрацію лота;

14) проект (текст) договору, що пропонується укласти на торгах (без визначення ціни та зазначення особи орендаря);

15) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів;

16) фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот (за наявності).

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена організатором та/або виконавцем.

6.3. Виконавець на підставі прийнятого організатором рішення може виправити технічні помилки (описки) в описі лота та оголошенні, протягом 48 годин з часу здійснення публікації такого оголошення в СЕЗТ.

6.4. Інформація про лот міститься у відповідному рішенні організатора, згідно з яким такий лот виставлено на електронних торгах, якщо інше не передбачено законодавством.

6.5. Інформація про лот, яка розміщується на веб-сайті оператора додатково може містити відомості про:

- розмір винагороди виконавця/винагороди оператора та розмір реєстраційного внеску;

- посилання на цей Регламент СЕЗТ.

7. Порядок проведення електронних торгів.

7.1. Виконавець на підставі відповідного рішення організатора у строки, передбачені Порядком та Регламентом СЕЗТ, публікує оголошення про проведення електронних земельних торгів.

7.2. Запис про нові електронні земельні торги (аукціон) створюється в СЕЗТ через електронний майданчик оператора за допомогою API. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні земельні торги (аукціон). Сервіс пошуку та перегляду електронних земельних торгів (аукціону) надає електронний майданчик через СЕЗТ, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою API.

7.3. Під час роботи в СЕЗТ учасники своєчасно відповідно до визначеного Регламентом СЕЗТ порядку, здійснюють дії для участі в електронних земельних торгах (аукціоні) через електронні майданчики.

7.4. Для участі в електронних земельних торгах користувач, не пізніше трьох робочих днів до їх проведення за допомогою електронного майданчика) подає до СЕЗТ (або визначеного оператором СЕЗТ сервісу електронного документообороту) засвідчені електронним цифровим підписом заяву про участь в електронних земельних торгах та документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків у спосіб, визначений в оголошенні.

7.5. Заява про участь в електронних земельних торгах повинна відповідати вимогам, зазначеним п. 18 Порядку та містити згоду на обробку персональних даних користувача у обсязі, визначеному п. 5.8.8. Регламенту СЕЗТ. Подання користувачем заяви про участь вважається згодою із запропонованими умовами електронних земельних торгів, що визначені в оголошенні.

7.6. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний та реєстраційний внески та надати документи, що підтверджують їх сплату для набуття статусу учасника.

7.7. Гарантійний та/або реєстраційний внески вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на окремі банківські рахунки виконавця, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних земельних торгах. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного або реєстраційного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний та/або реєстраційний внесок, зарахований на банківський рахунок виконавця менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому користувачу протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок виконавця.

7.8. Після отримання повідомлення про подання користувачем заяви про участь до СЕЗТ, виконавець забезпечує перевірку її відповідності вимогам, визначеним у пункті 18 Порядку, та у разі її відповідності реєструє користувача як учасника та не пізніше наступного дня після отримання документів надсилає на визначену учасником електронну адресу та електронну адресу оператора, через якого працює учасник (за наявності) аукціонний вхідний квиток.

7.9. У разі невідповідності наданої учасником інформації вимогам п. 18 Порядку та/або зазначення під час недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі, передбачених Порядком, виконавець електронних земельних торгів не пізніше наступного дня після отримання заяви та/або документів не допускає до участі в електронних земельних торгах користувача та надсилає йому повідомлення з обґрунтуванням підстави недопуску.

7.10. Після отримання аукціонного вхідного квитка учасник не пізніше 19 год. 00 хв. дня, що передує дню проведення електронних земельних торгів, реєструється на електронному майданчику (у випадку нездійснення ним попередньої реєстрації на електронному майданчику) та додає його до своєї заяви про участь та завантажених документів у системі електронних торгів. Аукціонний вхідний квиток підтверджує право учасника брати участь у електронному аукціоні.

7.10. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість.

7.11. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь не подано жодної заяви про участь або їх кількість менша 2 (двох), СЕЗТ автоматично присвоює електронним земельним торгам статус «Торги не відбулись» (окрім випадку, визначеного п.7.12. Регламенту СЕЗТ).

7.12. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах подав заяву про участь і отримав аукціонний вхідний квиток лише той самий учасник, він має право набути право користування (оренди, емфітевзису) земельної ділянки за стартовою ціною. У такому випадку електронні земельні торги не проводяться, СЕЗТ автоматично присвоює електронним земельним торгам  статус «Очікується опублікування протоколу».

7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) заяви про участь СЕЗТ активує модуль електронного аукціону.

7.14. Якщо у ході електронного аукціону жоден з учасників не запропонував (оголосив) ціну, вищу за стартову ціну лота або не погодився з ціною, що запропонована ліцитатором (зробив крок електронного аукціону), СЕЗТ автоматично присвоює електронним земельним торгам статус «Торги не відбулись» (окрім випадку, визначеного п.7.12. Регламенту СЕЗТ).

7.15. Оператори забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника оператор СЕЗТ створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.

7.16. При переході за унікальним гіперпосиланням на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, учасники автоматично погоджуються зі стартовою ціною електронних земельних торгів, такий перехід є офертою учасника придбати лот за стартовою ціною.

7.17. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи СЕЗТ. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону подати свою цінову пропозицію у два способи: 1) прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), шляхом натискання кнопки “Прийняти пропозицію ціни”; 2) оголошення своєї пропозиції стосовно ціни лота (пропозиція ціни з голосу), шляхом натискання кнопки “Оголосити пропозицію ціни” і вибору цифрового значення щодо ціни лоту, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів;

7.18. У момент старту модуля електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

- номер електронного аукціону;

- стислий опис лоту;

- ціна, яка пропонується ліцитатором;

- номер учасника в електронному аукціоні;

- кількість учасників;

- час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника;

- кнопки “Прийняти пропозицію ціни” та “Оголосити пропозицію ціни”.

7.19. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних земельних торгів, в ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламенту СЕЗТ.

7.20. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені СЕЗТ, але не пізніше ніж через 30 календарних днів після публікації оголошення про його проведення. У разі, коли останній день припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, днем проведення електронного аукціону є перший після нього робочий день.

Час початку електронних земельних торгів (електронного аукціону) визначається СЕЗТ та зазначається в оголошенні про їх проведення. Такий строк не може бути встановлено СЕЗТ раніше 9 год. 00 хв. та пізніше 12 год. 00 хвилин.

7.21. В електронному аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали заяви про участь та отримали/завантажили в СЕЗТ аукціонні вхідні квитки. Всі інші користувачі СЕЗТ, у тому числі організатор електронних земельних торгів, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом електронного аукціону.

7.22. Електронний аукціон складається з обмеженої кількості раундів, які проводяться за однаковими правилами з часу початку електронних земельних торгів до 17-00 дня проведення електронних земельних торгів.  

7.23. Електронний аукціон розпочинається з оголошення (демонстрації) ліцитатором стартової ціни лоту одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга). Усі учасники електронного аукціону, що здійснили перехід за унікальним гіперпосиланням на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, погоджуються з стартовою ціною лоту.

Після активації модулю електронного аукціону ліцитатор протягом кожного раунду електронного аукціону пропонує (демонструє) учасникам поточну ціну лоту - ціну лоту попереднього раунду (стартову ціну лота) електронного аукціону, збільшену на крок торгів.

7.24. Кожен з учасників може протягом одного раунду електронного аукціону подати свою цінову пропозицію у два способи:

1) прийняти ціну, запропоновану ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), шляхом натискання кнопки “Прийняти пропозицію ціни”;

натискання учасником кнопки “Прийняти пропозицію ціни” призводить до фіксації СЕЗТ згоди учасника придбати лот за ціною, з якою погодився такий учасник та закінчення раунду електронного аукціону.

2) оголосити свою пропозицію стосовно ціни лота (пропозиція ціни з голосу), шляхом натискання кнопки “Оголосити пропозицію ціни” і вибору цифрового значення щодо ціни лоту, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів.

Натискання учасником кнопки “Оголосити пропозицію ціни” і вибір цифрового значення щодо ціни лоту, призводить до фіксації СЕЗТ згоди учасника придбати лот за оголошеною ціною та закінчення раунду електронного аукціону.

Протягом 15 секунд після закінчення раунду електронного аукціону, ліцитатор продовжує електронні земельні торги та розпочинає наступний раунд електронного аукціону, пропонуючи (демонструючи) поточну ціну лоту у такому раунді, як ціну, що сформувалась за результатами поточного раунду, збільшену на крок торгів.  

7.25. У разі якщо протягом трьох хвилин після початку раунду електронного аукціону, жоден з учасників не погодився з поточною ціною лоту, запропонованою організатором або не оголосив ціну лоту, що не менш ніж на один крок торгів є вищою ніж поточна ціна лоту та кратну кроку електронних земельних торгів, ліцитатор закінчує електронний аукціон за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), висвітленням слова “Продано”, ціни продажу лота за найвищою ціновою пропозицією, за якою виявлено намір придбати лот та номера переможця.

7.26. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних земельних торгів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.

7.27. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню до закінчення електронного аукціону.

Після закінчення електронних земельних торгів, уся інформація про цінові пропозиції учасників публікується в СЕЗТ за кожними електронними торгами.

7.27. Електронні земельні торги можуть бути скасовані або їх результати можуть бути анульовані.

7.27.1 Електронні земельні торги можуть бути скасовані організатором на будь-якому його етапі, але до дня проведення електронного аукціону, у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування. Рішення організатора про скасування електронного аукціону повинно бути викладено у формі розпорядчого акту організатора.

7.27.2 Результати електронних земельних торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від підписання протоколу електронних земельних торгів або укладення договору оренди, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.

 7.28. За умови скасування електронних земельних торгів або анулювання їх результатів згідно Земельного кодексу України та пункту 7.27 Регламенту СЕЗТ, їх статус змінюється в СЕЗТ на статус, відповідно, “Торги скасовано”/“Результати торгів анульовано” зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, виконавцями, учасниками або організатором.

7.28. Договір за результатами проведення електронних земельних торгів укладається між організатором та переможцем електронного аукціону у формі, передбаченій законодавством, у день проведення електронних земельних торгів. Організатор вказує у повідомленні про результати електронних земельних торгів номер та дату укладеного договору.

7.29. Переможець електронних земельних торгів зобов'язаний:

7.29.1  надіслати виконавцю отриманий від оператора СЕЗТ протокол електронних торгів, який підписано ним за допомогою електронного цифрового підпису у строк, який спливає о 18.00 в день проведення електронних земельних торгів;

7.29.2 надіслати організатору договір оренди (емфітевзису) за результатами торгів, який підписано ним за допомогою електронного цифрового підпису у строк, який спливає о 19.00 в день проведення електронних земельних торгів; 

8. Порядок визначення переможця електронних торгів

8.1. Процес визначення переможця електронних земельних торгів передбачає автоматичну оцінку СЕЗТ цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу електронних земельних торгів, форми якого наведені в додатку 1 та додатку 2 до Регламенту СЕЗТ.

8.2. Переможцем електронних земельних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних земельних торгів надійшла найвища цінова пропозиція, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону або учасник, який визначений переможцем електронних земельних торгів у порядку, передбаченому п.7.12 Регламенту СЕЗТ.

8.3. У випадку невиконання переможцем електронних торгів пункту 7.29.1 Регламенту СЕЗТ, СЕЗТ присвоює електронним земельним торгам статус «Торги не відбулись». Гарантійний внесок у такому разі не повертається такому учаснику.

8.4. У випадку невиконання переможцем електронних торгів пункту 7.29.2 Регламенту СЕЗТ, організатор анулює результати електронних земельних торгів.

8.5. У разі прийняття рішення про анулювання результатів електронних земельних торгів гарантійні внески не повертаються:

а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

б) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;

в) переможцю, який відмовився від укладення договору оренди, емфітевзису земельної ділянки.

8.6. Присвоєння електронним торгам статусу завершених відбувається після опублікування організатором підписаного ЕЦП (електронно-цифровим підписом), оператором СЕЗТ, переможцем, виконавцем та організатором протоколу електронних земельних торгів у СЕЗТ протягом п’яти робочих днів після проведення електронних земельних торгів та натискання електронної кнопки організатором в інтерфейсі особистого кабінету.

9. Порядок проведення розрахунків, сплати та повернення гарантійних внесків

9.1. Після завершення електронного аукціону протокол електронних земельних торгів, підписаний оператором СЕЗТ за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), надсилається переможцю електронних земельних торгів, який підписує протокол електронних земельних торгів ЕЦП та надсилає його виконавцю, який підписує протокол ЕЦП та надсилає його організатору для підписання та публікації підписаного протоколу електронного аукціону в СЕЗТ.

9.2. За участь в електронних земельних торгах з учасників на користь виконавця справляється реєстраційний внесок. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.

Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного частиною третьою статті 138 Земельного кодексу України.

9.3. Окрім реєстраційного внеску, користувач, для набуття статусу учасника зобов'язаний сплатити на рахунок виконавця гарантійний внесок.

Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни лоту (стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, емфітевзису)).

9.4. Винагорода виконавця земельних торгів вираховується із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону та встановлюється у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, емфітевзису) за результатами електронних земельних торгів, але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

9.5. У випадку, якщо сума винагороди виконавця перевищує розмір гарантійного внеску, переможець електронних земельних торгів зобов'язаний провести повний розрахунок з виконавцем (здійснити доплату) протягом трьох робочих днів з дня проведення електронних земельних торгів.

9.6. Виконавець, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення електронних земельних торгів, здійснює розрахунки з оператором, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію перераховуючи йому винагороду оператора у розмірі __% від отриманої винагороди виконавця;

9.7. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених п.8.3. та 8.5 Регламенту СЕЗТ) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох робочих днів з дня проведення електронних земельних торгів.

9.8 У разі скасування організатором електронних земельних торгів, анулювання їх результатів, або визнання їх такими що не відбулись, суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених п.8.3. та 8.5 Регламенту СЕЗТ) повертаються виконавцем земельних торгів учасникам таких електронних земельних торгів протягом трьох робочих днів з дня проведення електронних земельних торгів.

9.9. Окрім оплати винагороди виконавця переможець електронних земельних торгів зобов'язаний відшкодувати витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем електронних земельних торгів на їх проведення протягом трьох робочих днів з дня проведення електронних земельних торгів.

   

10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

10.1. Усі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в СЕЗТ та проведенням електронних земельних торгів, в тому числі, з подачею заяв про участь у електронних земельних торгах, направляються у формі електронних документів через СЕЗТ та/або визначені оператором СЕЗТ сервіси електронного документообороту, які працюють з СЕЗТ.

10.2. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням електронних земельних торгів, відповідно до Регламенту СЕЗТ, зберігаються у СЕЗТ з урахуванням наступних вимог:

- документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

- інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

- у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

10.3. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

10.4. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, оператор СЕЗТ вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

10.5. Оператор СЕЗТ може забезпечувати додержання вимог щодо збереження документів, відомостей, інформації, пов'язаних з організацією та проведенням електронних земельних торгів шляхом використання послуг спеціалізованих організацій, за умови дотримання вимог законодавства України, що регулює питання зберігання документів.

10.6. Протокол електронних земельних торгів підлягає зберіганню, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

11. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту СЕЗТ

11.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту СЕЗТ, включаючи додатки до нього, проводиться за згодою між оператором СЕЗТ та Державною службою геодезії та кадастру.

11.2. Актуальний Регламент СЕЗТ у формі електронного документа розміщується оператором СЕЗТ у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту СЕЗТ здійснюється оператором СЕЗТ шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту СЕЗТ за посиланням www.prozorro.sale та на офіційному веб-сайті організатора для максимально широкого повідомлення всіх зацікавлених осіб.

11.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту СЕЗТ, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту СЕЗТ, з дати розміщення змін (доповнення) до редакції (нової редакції) Регламенту СЕЗТ на офіційному веб-сайті оператора СЕЗТ, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями; новою редакцією).

11.4. Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту СЕЗТ є його невід'ємною частиною.

11.5. У разі незгоди зі змінами до Регламенту СЕЗТ оператор має право на розірвання договору з оператором СЕЗТ відповідно до умов договору.


Додаток 1  

до Регламенту СЕЗТ

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в СЕЗТ:_______________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________

Номер лоту________________________________

Організатор електронних земельних торгів: __________

Статус електронних земельних торгів: Торги відбулись

Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)

Найменування активів (майна)/права  лоту (склад лоту):___________________

Стартовий розмір орендної плати: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Орендна плата на місяць:_______, грн з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок аукціону: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.

Учасники електронного аукціону:

1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);

2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Раунд 1

●          Учасник _____ (номер учасника)  – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп.,  ______  (дата, час, сек)

...

Раунд 2

●          Учасник _____ (номер учасника)  – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп.,  ______  (дата, час, сек)

...

Раунд 3

●          Учасник _____ (номер учасника)  – цінова пропозиція (сума орендної плати в місяць)_____ грн. коп.,  ______  (дата, час, сек)

...

Раунд 4
…….

Переможець електронного аукціону: Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронних земельних торгах _____________ грн.

Винагорода виконавця _____________ грн.

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн.

Сума, що підлягає донарахуванню виконавцю від переможцю електронного аукціону: _________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди): _________ грн. коп.

Номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот:

  1. ________________________________

2)   ________________________________

Протокол електронних земельних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Переможець електронних земельних торгів зобов'язується:

- підписати за допомогою ЕЦП отриманий від оператора СЕЗТ протокол електронних земельних торгів до 18-00 дня проведення електронних земельних торгів та направити його на підписання виконавцю;

- укласти договір за результатами аукціону у день проведення електронних земельних торгів.

Переможець електронного аукціону:

____________              ____________      ____________              ____________      

    (посада)               (підпис, М.П.)            (П.І.Б.)          (Дата накладення ЕЦП)

Оператор СЕЗТ (Ліцитатор):

____________              ____________      ____________              ____________      

    (посада)               (підпис, М.П.)            (П.І.Б.)          (Дата накладення ЕЦП)

Найменування виконавця електронних земельних торгів:

____________              ____________      ____________              ____________      

    (посада)               (підпис, М.П.)            (П.І.Б.)          (Дата накладення ЕЦП)

Найменування організатора:____________

____________              ____________      ____________              ____________      

    (посада)               (підпис, М.П.)            (П.І.Б.)          (Дата накладення ЕЦП)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

 


Додаток 2

до Регламенту СЕЗТ

 

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в СЕЗТ:_______________________

Номер лоту________________________________

Організатор електронних земельних торгів: __________

Статус електронних земельних торгів: Торги не відбулись.

Найменування активів (майна)/права  лоту (склад лоту):___________________

Стартовий розмір орендної плати: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Орендна плата на місяць:_______, грн з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок аукціону: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.

Учасники електронних земельних торгів (електронного аукціону): учасники відсутні

Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Протокол електронних земельних торгів сформовано: (дата, час, сек)

Найменування виконавця електронних земельних торгів:

____________              ____________      ____________              ____________      

    (посада)               (підпис, М.П.)            (П.І.Б.)          (Дата накладення ЕЦП)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.