Published using Google Docs
Skolas atbalsta speciālisti
Updated automatically every 5 minutes

Skolas kanceleja

Skolas kancelejas speciālisti strādā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet citās nedēļas darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Kancelejas speciālistus var sazvanīt pa tālruni +371 65035929.

Skolas muzejs

Skolas muzejs ir skolotājas Daces Kābeles pārziņā. Saziņai ar skolas muzeju aicinām izmantot e-klasi vai e-pastu: dace.kabele@ogres1v.lv .

Skolas atbalsta speciālisti

Izglītības psihologi

Psihologa konsultācijas ieteicams apmeklēt skolēniem saistībā ar mācīšanās, emocionālām un saskarsmes grūtībām. Psihologs pēc vecāku pieprasījuma vai pedagogu ieteikuma var izvērtēt skolēna uzvedības problēmas, attīstības īpatnības un mācīšanās traucējumus. Ja skolēnam tiek noteiktas mācīšanās grūtības, sadarbībā ar pedagogiem un citiem atbalsta speciālistiem, tiek veidoti individuāli izglītības plāni.

Psihologs konsultē vecākus saistībā ar atbalstu skolēniem mācībās un skolas dzīvē. Lai psiholoģiskā palīdzība būtu efektīva, ļoti nozīmīgs ir vecāku atbalsts bērnam un sadarbība ar skolas personālu. Skolas psihologs padziļināti nerisina ģimenes problēmas, vardarbības situācijas, konfliktus starp pieaugušajiem (piem., bērnu vecākiem), bet var ieteikt, kur griezties pēc palīdzības. Vairāk informācijas šajā materiālā.

Skolas psihologs konsultē pedagogus saistībā ar atbalsta sniegšanu skolēniem un problēmu risināšanu klašu grupās, kā arī pēc pieprasījuma veic izglītojoši preventīvo darbu ar skolēniem.   

Maija Zvilna

Psihologs konsultē skolēnus no 1. līdz 4. klasei

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē un pa tālruņa nr. 26482681.

Pieņemšanas laiki (pēc iepriekšēja pieraksta):

P. 17.00-19.00 (attālināti)

O. 10.00-14.00

T. 10.00-19.00

C. 15.00-18.00

P. 10.00-19.00

Līga Volonte

Psihologs konsultē skolēnus no 5. līdz 12. klasei

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē un pa tālruņa nr. 26454016

Pieņemšanas laiki (pēc iepriekšēja pieraksta):

P. 9.00- 15.00

O. 8.00-13.00

T. 9.30-15.00

Speciālie pedagogi

Daira Kristapsone

Speciālā pedagoģe konsultē skolēnus, skolotājus un vecākus par skolēnu mācību grūtībām un iespējamiem atbalsta veidiem. Veic skolēnu lasītprasmes, rakstītprasmes un aritmētisko iemaņu pārbaudi (pēc nepieciešamības)  un veic koriģējoši attīstošo darbu.

Speciālā pedagoģe var izvērtēt skolēna mācīšanās iemaņas  un zināšanas, lai ieteiktu atbalsta pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē.

Logopēdi

Dace Kļava

Logopēds veic 1. - 3. klašu  skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes pārbaudi atbilstoši vecumposma prasībām un veic koriģējoši attīstošo darbu, iekļaujot skolēnus korekcijas grupās ņemot vērā pārbaudes rezultātus. Logopēds nosaka atbalsta pasākumus saistībā ar valodas attīstības traucējumiem.

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē.

Sociālie pedagogi

Sociālie pedagogi konsultē skolēnus un viņu vecākus par iespēju saņemt visa veida sociālo atbalstu skolā un pašvaldībā. Sociālie pedagogi palīdz klašu audzinātājiem pārraudzīt un  risināt problēmas saistībā ar skolēnu mācību kavējumiem un nesekmību, ģimenes aprūpes trūkumu skolēnam, informē pašvaldības iestādes, lai piesaistītu palīdzību.

Eva Mačukāne

Sociālais pedagogs konsultē 7. - 12. klasēs

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē.

Pedagogi karjeras konsultanti

Dace Rateniece

Karjeras konsultants atbalsta 1. - 12. klašu skolēnus

Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar speciālistu e-klasē vai e-pastā dace.rateniece@ogres1v.lv

Medicīniskais personāls

Olga Damane

Skolas medmāsa

Konsultācijas klātienē katru dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00. Tālrunis saziņai +371 20278790. 

Skolas bibliotēka un lasītava

Ilze Rutka

Skolas vecākā bibliotekāre

Bibliotēkas darba laiks 8:00-16:00

Sazināties e-klasē vai e-pastā

 ilze.rutka@ogres1v.lv, vai telefoniski – 29133157.

Linda Miķelsone - Lauva

Skolas bibliotekāre

Lasītavas darba laiks 8:30-16:00

Sazināties e-klasē vai e-pastā

linda.mikelsone-lauva@ogres1v.lv

Skolas partneri skolēnu atbalstam

Zobārstniecība un zobu higiēna

Dr. Dace Romančuka

Zobārsts

Zobārsts pieņem pirmdienās un otrdienās no 8.30 līdz 16.00 un piektdienās no 8.30 līdz 17.00. Pacientu pierakstu var veikt katru dienu klātienē no plkst.8.30 – 14.00, vai zvanot 65035925, 25176490.  

Zobu higiēnisti

Zobu higiēnisti pieņem trešdienās no 8.30 līdz 14.00 un pārējās darba dienās no 8.30 līdz 16.00. Pacientu pierakstu var veikt katru dienu klātienē no plkst. 8.30 – 14.00, vai zvanot 65035925, 25176490.