FTC Talousohje 2020
Updated automatically every 5 minutes

1.1.2020

TALOUSOHJE 2020

Tähän ohjeeseen on koottu kaikki tarpeellinen tieto mitä tulet vuoden 2020 aikana tarvitsemaan.  

Ohjetta päivitetään tarvittaessa tai muutosten jälkeen.

Ohjeen mukaan toimittuna seuran taloushallinto on hyvin hoidettu ja väärinymmärryksiltä vältytään.

 Lue tarkasti ohje läpi!

Yleisesti taloudesta ja vastuista

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät talousasiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat

Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät

1. Vastaa yhdistyksen kirjanpidon järjestämisestä
2. Vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnasta
3. Vastaa talousarvion seurannasta
4. Vastaa toimintakertomuksen laadinnasta sekä käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
5. Vastaa yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvien ohjesääntöjen valmistelusta.
6. Päättää tilien käyttöoikeuksista

Taloudenhoitajan tehtävät

Seuralla on käytössä yksi pankkitili jonka kautta kaikki maksuliikenne hoidetaan.

Toimintaohjeet valmentajille ja seuratoimijoille

Urheilijoiden kausimaksut ja jäsenmaksut:

Kaikki jäsen- ja harjoitusmaksu laskut lähetetään suoraan harrastajille/vanhemmille MyClubin kautta.

Kausimaksut lähetetään tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa. Mikäli joukkueella on harjoituksia kesä-heinäkuussa lähetetään urheilijoille toukokuun aikana näistä erillinen kesätreenimaksu. Huolehdithan siis ajoissa jo tietoon ketä ei mahdollisesti osallistu kesäharjoitteluun.

Jokainen urheilija tulee olla viety MyClubiin ja heidän tulee täyttää vaaditut tiedot järjestelmään.

Muistuta MyClubin käytöstä heti kauden alussa.

Alkeisjoukkueissa aloittavat lisätään suoraan MyClubiin Natun toimesta, ilmoita heti jos urheilija ei jatkakaan joukkueessa!

Mikäli MyClubiin ei ole täytetty tietoja tai otettu muuten käyttöön, menettää urheilija paikan joukkueessa!

HUOM! Edustusjoukkueissa sitoutuminen tapahtuu kauden alussa, koko vuodeksi!

VARUSTEET

Vuoden 2020 alusta alkaen joukkueet tilaavat seuravarusteita, ainoastaan joukkueen T-paita voidaan tilata erikseen. Sama painatus tulee olla käytössä useampia vuosia joten suunnittelethan paidan sen mukaisesti. Mikäli käytät samaa paitaa mitä viimevuonna, paidan tilaavat vain ne jotka haluavat sen tilata, emme velvoita kaikkia tilaamaan jokavuosi uutta paitaa jos heillä on ennestään sama paita.

Varusteet tilataan keskitetysti Jenna Tynkkynen jenna.tynkkynen@funkyteam.fi  kautta.

Joukkueen halutessa tilata varusteita, ilmoita Jennalle, mitä haluatte tilata, kokojakauma sekä tiedot varusteiden tilaamiseen.

Viestistä tulee löytyä seuraavat tiedot:

  1. mikä joukkue tilaa
  2. mikä varuste tilataan
  3. toive mistä tilataan (HUOM! Vain T-paidat)
  4. kuinka monta kappaletta ja kokojakauma
  5. Laskutettavien henkilöiden nimet
  6. painatus (HUOM! Vain T-paidat)

Kun tilaukselle on saatu hyväksyntä, Jenna lähettää Katjalle katja.rosenqvist@funkyteam.fi , tiedot millä summalla on odotettavissa seuralle lasku ja laskuttaa heti urheilijoilta varusteet.

Mitään varusteita EI antaa eteenpäin ennen kuin ne  laskutettu urheilijoilta ja maksettu seuralle!

Joukkueen T-paidassa tulee AINA olla seuran logo tai muuten selvästi nähtävissä seuran nimi!

Kisamatkat:

Kisamatkat laskutetaan keskitetysti seuran toimesta ilmoita kaikki lisäkulut kisan osalta (esim musiikin hinta tulee lisätä laskulle) Katjalle, jotta nämä tulee varmasti laskutettua.

Jenna ja Katja hoitaa kaikki joukkueiden majoitusvaraukset sekä bussivaraukset. Pyydäthän joukkueestasi  ajoissa tiedot jos joku EI ole lähdössä kisamatkalle, jotta tästä ei tule ylimääräisiä kuluja.

Leirit:

Joukkueen leirit tulee laittaa myös huomattavasti ennen leiriä laskutukseen,

Tarkistathan oman joukkueesi budjetista miten voit leirejä pitää. Mieti aina ennen leirin järjestämistä miksi haluat pitää leiripäivän.

Leirit varataan Kayleighin kautta. Ilmoita Kayleihgille koska haluatte pitää leirin, missä sekä myös ruokailut, jos niitä toivotte. Kayleigh toimittaa Katjalle tiedot laskutusta varten varauksien pohjalta.

HUOM! Leirit joista leirikeskukset tai urheiluopistot maksavat palkan, ei seura maksa erikseen palkkiota tämän päälle!

Mikäli poikkeuksellisesti itse ilmoitat tiedot laskutukseen toimi alla olevan ohjeen mukaan.

Laskutukseen tulevissa tiedoissa tulee selvitä seuraavat asiat

Kisa- ja leirimaksuihin tulee 5-10e lisäys.

Tällä katamme toistuvia hyvityksiä leirien maksuissa joiden johdosta joukkueiden leirit jäävät tappiolle.

Valmentajien ja toimihenkilöiden jäsenmaksut:

Jokaisen valmentajan ja toimihenkilön tulee maksaa jäsenmaksu

Vastuuvalmentajilta otetaan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä jäsenmaksu palkasta.

Lajiliittomme Suomen Cheerleadingliitto kerää jäsenmaksun kaikilta seuroilta perustuen seuran jäsenmäärään. Seuran jäsenille (myös valkut) tulee tästä kustannusta 6 euroa/jäsen ja se laskutetaan yhdessä vuoden alussa maksettavan Funky Teamin jäsenmaksun (30e) kanssa.

Jäsenmaksua ei voi jyvittää urheilijoiden maksuun.

Lisenssit valmentajat ja jojot:

Liiton jäsenmaksusta huolimatta, lisenssi tulee olla jokaisella kilpailuihin osallistuvalla, myös valmentajilla ja huoltajilla.

Seura maksaa valmentajalisenssit niille valmentajille, jotka eivät itse aktiivisesti enää urheile joukkueessa.

Lisenssit hankitaan suoraan seuran kautta. Mikäli urheilet joukkueessa, itse haet kulukorvauslomakkeella valmentajalisenssin osuuden takaisin.

Seura ei maksa huoltajien tai jojojen lisenssejä. Nämä laskutetaan aina joukkueelta, mikäli vanhemmat tämän hyväksyy!

HUOM! Vuonna 2020 on kaksi lisenssikautta, seura hankkii lisenssit automaattisesti lisenssikausien alkaessa!

Keikat ja muut varainkeruut:

Varainkeruusta on kirjattu tarkemmin varainkeruuohjeeseen!

Seura ottaa 10% provision kaikista esiintymis- ja työkeikoista sekä muusta varainkeruusta

Laskujen kirjoittamisen keikoista hoitaa Katja. Lähettäkää laskutettavat tiedot sähköpostilla.

Nämä tiedot tulee löytyä, kun keikka ilmoitetaan laskutukseen:

Muut varainkeruut (esim karkkimyynnit, leirit, tukipaidat jne) tulee AINA ilmoittaa hallitukselle etukäteen!

Ilmoituksessa tulee selvitä seuraavat asiat:

KAIKKI VARAINKERUUT KOHDISTETAAN AINA KOKO JOUKKUEELLE!!

”KORVAMERKIKSETMINEN” ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

MUUT TÄRKEÄT ASIAT:

Talousasiat hoitaa Katja Rosenqvist.

Laskutukseen ilmoitettavat tiedot AINA sähköpostilla

Laskutus osoitteet seuralle löydät tämän ohjeen lopusta!

HUOM!!!! Mitään laskuja ei makseta, jos niitä ei ole etukäteen hyväksytetty hallituksella.

Palkat:

Palkanmaksun perusteena toimii MyClubin läsnäoloseuranta.

Merkitse läsnäolosi HETI treenien alussa, samalla kun merkitset urheilijat läsnäoleviksi, näin sinun ei tarvitse merkitä jälkikäteen läsnäoloja, ja työajan seuranta on ajantasainen.

Muista tarkistaa että kaikki kirjaukset ja poissaolot löytyvät MyClubista joka kk. 21 päivä mennessä.

Mikäli läsnäolosi jostain syystä jäävät kuitenkin kirjaamatta, ilmoita näistä ensitilassa. Merkkaamattomia läsnäoloja ei laiteta maksuun mikäli näistä ei ole selvitystä tai niissä on ristiriitaisuuksia. Myöhässä ilmoitetut läsnäolot maksetaan seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Poikkeuksena vuodenvaihde jolloin kaikki tulee olla ilmoitettu 21.12. mennessä.

Sijaistukset tulee ilmoittaa sähköpostilla joko ennen valmennusta tai heti sen jälkeen. Viestissä tulee olla mainittuna

Kotitiedotteet lähetetään joka kuun 20. päivä mennessä MyClubin kautta sekä sähköpostina että tiedotteena!

Palkat ovat maksussa joka kk viimeiseen päivään mennessä.

Verokortti on toimitettava sen kuun, josta palkka nostetaan, 15. päivään mennessä, jotta palkat ehtivät varmasti kaikille maksuun samaan aikaan.

Palkat tarkistaa Natu ja Lotta. Jokaisen valmentajan osalta Natu tarkistaa läsnäolojen paikkansa pitävyydet, tuuraukset jne, ilmoitahan siis sairauspoissaolot ja muut palkanmaksun kannalta olennaiset tiedot sekä Katjalle että Natulle.

Kuitit ja kulukorvaukset:

 Kun valmentajilla on seuran korvattavia kuluja, esim. rekvisiitasta tai koulutusmatkoista, kuitit tulee toimittaa Katjalle.

Kuittien mukana toimitetaan kulukorvauslomake, johon täytetään omat tiedot.

Muista aina tarkistaa, että lomakkeeseen on täytetty tilinumero, jolle kulukorvaus maksetaan.

Koulutusmatkoista on säilytettävä kuitti ja mahdollinen matkalippu. Jos käytät junassa mobiililippua, lippua ei tarvitse erikseen tulostaa, vaan kuitti lipun ostosta riittää.

Kulukorvauslomakkeet allekirjoitettuna (myös sähköinen allekirjoitus käy), kuitteineen toimitetaan sähköpostilla Katjalle ja korvaukset maksetaan laskujen maksun yhteydessä saapumisjärjestyksessä.

Skannatut liitteet (kuitit ja laskut) riittää tositteeksi.

Ilman maksukuitteja ja tilausta/laskua toimitettuja kulukorvauksia ei makseta, eikä käsitellä, ennen liitteiden toimittamista! Liitteistä tulee selvitä mitä ostettu, milloin ja mihin hintaan sekä selvitys maksusta!

HUOM!!! Kaikkien bonus ja etukorttien käyttö on ehdottomasti kielletty seuran hankinnoissa!

Laskut

Kaikki laskutus tapahtuu MyClubin kautta.

Joukkueen laskutuksen tilannetta varusteiden, kisamaksujen, jne “ylimääräisten” kulujen osalta voit seurata Drivessä olevasta taulukosta. Huolehdithan myös itse ettei joukkueella ole laskuttamatta isoja summia.

Mikäli urheilijalla on laskuja avoinna, voidaan hänet asettaa urheilukieltoon kunnes avoimet maksut on maksettu!

Kielloista ilmoittaa aina Mariam ja hän myös ilmoittaa kun kielto voidaan purkaa!

Alennukset

Perhealennus on 10% kausimaksusta, toisesta perheenjäsenestä alkaen.  Ensimmäinen perheenjäsen maksaa täyden kausimaksun.

Uudet miespuoliset urheilijat saavat 50% alennuksen ensimmäisen kauden harjoitusmaksusta tutustumisetuna.   Alennus edellyttää, ettei henkilöllä ei ole vielä aikaisempaa lajitaustaa.

Tilavuokrat:

Seuran budjettiin on laskettu ainoastaan joukkueelle ilmoitetut vakiovuorot.

Kokoustilojen ja ylimääräisten tilavuokrien varaamisen hoitaa  aina Kayleigh.

Seura maksaa yhden tilavuokran/vuosi/joukkue vanhempainiltaa varten ja tilan kulut tulee pitää kohtuullisina, alle 30 euron tuntihinnassa.

Lisäharjoittelu vuorot tulee laskuttaa urheilijoilta

Valmentajien ja jojojen varusteet:

Valmentajien ja huoltajien varusteista (joukkueen T-paita) jaetaan joukkueen maksettavaksi maksimissaan 5e/urheilija  jäljelle jäävä summa tulee valmentajan tai huoltajan itsensä maksettavaksi.

Mikäli valmentaja on saanut seuran antamia varusteita käytetään niitä aina seuraa edustaessa.

Urheilijoille jyvitettävät muut maksut

kilpailu- leiri jne maksuissa hyväksytään urheilijoille jyvitettäväksi

Kannatusjoukot ja muut vanhemmat:

Muut valmentajien ja huoltajien maksut tulee maksaa itse.

Valmentaja joka osallistuu itse kilpailuihin maksaa itse omat osallistumismaksunsa.

Muuta tärkeää tietoa:

Toimistomaksu  on 3€/lasku, tällä maksulla katetaan hallinnon kuluja mm. Taloushallinnon palkkakulut, pankin maksut jne

Laskutuslisä tulee kaikkiin muihin laskuihin paitsi kausimaksuihin!

Kausimaksujen osissa maksamiselle tulee 5€/erä lisämaksu, tämä kattaa ylimääräisen työn joka osamaksulla maksamisesta tulee maksujen seurannan osalta.

KAIKKI seuran raha-asiat hoidetaan seuran tilin kautta.

Mitään maksuja ei kerätä omille tileille, eikä joukkueelle voi perustaa tiliä esim jojon nimissä!

Valmentajat eivät kerää käteisenä keneltäkään maksuja (esim lettinauhamaksut)!

Jos talouteen liittyvissä asioissa tulee kysyttävää tai epäselvää, ota reilusti yhteyttä!

YHTEYSTIETOJA:

Hallitus

hallitus.ftc@funkyteam.fi

Seuratyöntekijät:

Valmennukseen liittyvät asiat, valmentajien esimies:

Natalia Beliaeva  natalia.beliaeva@funkyteam.fi puh: 044 23 88 333

Laskutukseen, laskujen maksuun, palkkoihin ym talouteen liittyvät asiat:

Katja Rosenqvist katja.rosenqvist@funkyteam.fi  puh: 044 98 95 997

Varustetilaukset:

Jenna Tynkkynen jenna.tynkkynen@funkyteam.fi 

Varusteiden toimitukset  ja verkkokauppa:

Mariam Niang  mariam.niang@funkyteam.fi 

Leirit ja lisävuorot:

Kayleigh Karinen kayleigh.karinen@funkyteam.fi

Seuran laskutustiedot:

Funky Team ry  ( y-tunnus: 1516603-8)

c/o Katja Rosenqvist

Taavinsuo 11 N 25

02180 Espoo

sähköpostilla: ostolaskut@funkyteam.fi

Verkkolaskut:

EDI/OVT tunnus: 0003715166038

Operaattoritunnus: 003721291126

(operaattoritunnus jos lähettäjä käyttää pankkia operaattorina: DABAFIHH)

LASKUUN AINA VIITTEEKSI: tilaaja ja joukkue jota lasku koskee!

        FUNKY TEAM        www.funkyteam.fi          info@funkyteam.fi

        Helsinki – Espoo - Vantaa