Educacio_horitzontal_BN.jpg

C/Gabriel Miró, 13

📬 Apartat de correus 23

46780 – Oliva (La Safor)

📞 96 282 99 90📠 96 282 99 91

📧 46005934@gva.es

📃 http://www.iesgregorimaians.org 

FSE2col_val.png

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA per a impartir el mòdul de «Conducció de grups en bicicleta» per al curs escolar 2019 - 2020, del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la Família Professional d'Activitats Físiques i Esportives

Es convoca un procediment públic de selecció de professorat especialista

Requisits dels aspirants:

1. Les condicions generals exigides per a l'ingrés en la funció pública docent establertes en el R.D. 276/2007.

2. Experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l'àmbit docent, amb dos anys d'exercici professional en els quatre anys immediatament al nomenament.

3. Posseir la competència i qualificació necessària per impartir els mòduls per als quals es fa precisa la contractació.

Documentació a presentar en la sol·licitud:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS i DOCUMENTACIÓ: ENTRE ELS DIES 2 i 6 de setembre de 2019, directament a la secretaria del Centre (horari: 9 a 14 hores), o bé per correu ordinari o e-mail.

Oliva, 29 de juliol de 2019