Dodatek č. 1

                      ke smlouvě o poskytnutí péče o dítě ze dne…………………………

Jméno dítěte: ………………………………………………  

Narozen/a:…………………………………………………..          

 

   Dnem ………………………………………………. se mění typ docházky dítěte na          

   a ………………  z  tohoto  důvodu  se mění  tarif  na  …………….. Kč za měsíc.

V Praze dne  

………………………………………..                                                 ……………………………………

                 Rodič                                                                               Provozovatel

                                                                                          BYTEXPERT s.r.o. – Hana Hörl

                                                                                                  Jednatel společnosti