PLANIFICACIÓ SETMANAL 1r ESO C                                            Del 23 al 27 de març

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATERIAL DE SUPORT (només pel departament d’orientació)

ANGLÈS (8.00-8.55)

  • Vocabulary: Equipment (50’)

MÚSICA (08.00 - 09.50)

-Activitat 1: fer la fitxa de Tàrrega (està al Classroom - Compositors - Tàrrega)

-Activitat 2: estudiar la partitura “Himne a l’alegria” de Beethoven (la partitura està al Classroom - Flauta - Himne a l’alegria)

Biologia i Geologia

(08:00-08:55)

- UD7. Els 5 Regnes. El Regne Monera. Activitat al classroom. 1h.

LLENGUA CASTELLANA: 

(8:00-8:55)

Esta semana trabajaremos la ortografía. La tilde o acento. Distinguiremos las sílabas tónicas de las átonas y las reglas para acentuar las palabras agudas, llanas y esdrújulas.

- Primero leeremos la teoría sobre la sílaba tónica y la acentuación de las palabras.

- Después realizaremos  las actividades en el mismo documento que será  entregado a la profesora.

Història.

Classroom.

-La necròpolis del puig des molins.

- Actv 7.

- Actv ampliació si escau.

Biologia i Geologia

Mapa conceptual 5 Regnes

Video explicatiu dels 5 Regnes a partir del mapa conceptual

Aquest material servirà com centre d’assoliment de continguts d’alumnat NESE i material complementari per la resta.

El professor/a especialista serà l’encarregat de compartir amb l’alumnat en el moment que pertoqui (tenint en compte el ritme de treball de l’alumnat)

Educació Física (08.55 - 09.50)

- Fer la rutina d’exercicis penjada al google classroom (tenen una rutina per dia) i penjar o enviar al meu correu electrònic el video fent aquesta rutina en format time-lapse. Mínim han de fer i enviar el vídeo de les sessions segons horari; és a dir, mínim 2 vídeos a la setmana. Si algun/a alumne/a vol fer més rutines d’exercicis se’ls hi valorarà positivament.

- Tenen obert al classroom totes les tasques anteriors que tinguin pendents.

Biologia i Geologia (08:55-09:50)

- UD7. Els 5 Regnes. El

Regne Protoctist. Activitat al classroom. 1h.

Tutoria (8:55 - 09:50)

  • Orientació curs vinent i Formulari de Google amb possible matrícula pel curs 2020-2021

TIC

(08:55 - 09:50)

Exercicis de repàs 7 i 8. Google Classroom

LENGUA CASTELLANA:

Juegos que servirán como refuerzo para afianzar conceptos

MAT:

Teoria: Reducció de fraccions a comú denominador.

Exercicis de reducció de fraccions a comú denominador.

ANGLÈS (10.10-12.00)

  • Grammar: Present Continuous [Explicació i pràctica] (80’)

Història.

Classroom.

- La religió d’Yboshim.

-Actv 4, 5 i 6.

-Actv d’ampliació si escau.

Plàstica

(10:10 - 11:05)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Preparem el guió per elaborar una breu adioguia explicant l’obra.

El esquema del que parteixen el tenen també al classroom.

Tenen també inclós en el classroom, exemples de les audioguies infantils del Museu del Prado: https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/las-meninas/dd6efe7c-3e2f-463a-8b0e-73654e637de2?searchid=3a416940-cd74-3a25-1f58-6160814f0792

Han de pensar que el producte final serà un vídeo.

LLENGUA CASTELLANA:

(10:10-12:00)

Hoy hablaremos de los sinónimos y antónimos.

-Mediante  tres documentos:

1.  Teoría sobre sinónimos y antónimos y un link donde hay diccionarios on-line  y actividades on .line para practicar estos dos conceptos.

2. Documento con actividades para practicar y que tienen que entregar. Copia para cada, se hace directamente ahí.

3. A continuación y cuando terminen todas  las actividades realizarán una ruleta de sinónimos y antónimos. Iremos anotando qué tiempo ha tardado cada uno.

LA RULETA

MAT: Continuació de la sessió anterior.

Història.

Classroom.

-L’art cananeu.

- Actv 6.

- Correcció de totes les activitats.

Plàstica

(11:05 - 12:00)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Continuem preparem el guió per elaborar una breu adioguia explicant l’obra.

El esquema base continua al classroom i continuen agafant com a guía d’exemple a crear les audioguies infantils del Prado.

Llengua Catalana i Literatura (12.15-14.05)

-El diàelg: l’entrevista: realitzar activitats per tal que assimilin les característiques i l’estructura de l’entrevista.

40 min. aprox.

Classroom

- Rectificar l’entrevista a mesura que la professora els corregeix les activitats.  

40 min. aprox.

Classroom

- L’entrevista: L’alumnat ha d’elaborar una entrevista relacionada amb el tema d’actualitat: El coronavirus.

1h aprox.*

*Aquesta activitat està plantejada perquè duri dues hores. Per tant, seguiran amb l’activitat el divendres, que tenen una classe d’una hora.

Classroom

Biologia i Geologia (12:15-13:10)

- Pràctica: Rentat les mans. Salva vides!!! 1h.

Plàstica

(12:15 - 13:10)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Continuem treballant l’obra d’art: cada alumne tindrà indicat si té algun punt del formulari per completar i en aquesta primera sessió afegirem una reflexió personal en tots els detalls que els han resultat interessants.

-començem la part de documentació: cercar informació extra a internet per entendre l’obra i gaudir millor d’ella.

TIC

(12:15 - 13:10)

Exercicis de repàs 5 i 6. Google Classroom

Educació Física (12.15 - 13.10)

- Fer la rutina d’exercicis penjada al google classroom i penjar o enviar al meu correu electrònic el video fent aquesta rutina en format time-lapse.

- Últim dia per entregar el video creatiu d’esports.

- Últim dia per entregar les tasques anteriors que tinguin pendents.

MAT:

Continuació amb els exercicis del dia anterior.

Jocs online i tests per practicar més aquest apartat.

MÚSICA (13.10 - 14.05)

-Activitat: fer la fitxa de Albéniz (està al Classroom - Compositors - Albéniz)

Llengua Catalana i Literatura (13.10-14.05)

- Acabar i entregar l’Entrevista: El Coronavirus*.

1h aprox.

*Activitat ja descrita.  

Classroom

VALORS ÈTICS: 

- Drets Humans. Veure la segona part del documental “Camino a la escuela” de Pascal Plisson i fer el qüestionari (Informació al classroom)

ANGLÈS: Totes les activitats es pengen a Google Classroom de forma programada en l’horari en el que l’alumnat té classe. Hi ha un document per a cadascuna de les sessions en el que s'especifica detalladament les activitats, i la seva tipologia.