PASĀKUMU PLĀNS

2017.gada septembris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

 • Jaunā 2017./2018.mācību gada sākums visās izglītības iestādēs.
 • Orientēšanās Talsu novada Bērnu un jauniešu centra iespēju kartē “Kur palikuši pulciņi?” plkst. 1100 starts laukumā pie Talsu novada Bērnu un jauniešu centra.

Talsu novada sporta skolas Atvērto durvju dienas  pasākums plkst. 1100 pie Talsu sporta nama.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu sākumskolas skolotāju metodisko komisiju vadītāju sanāksme plkst. 1500 Talsu sākumskolā.

Starpnovadu skolu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme plkst. 1400 Talsu novada Izglītības pārvaldē.

Sociālo pedagogu sanāksme un supervīzija  plkst. 900 Talsu novada Sieviešu un bērnu krīžu centrā.

Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu “Jauniešu dienas 2018” plānošanas nakts” Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

 • Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veidu mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme plkst. 1400 Talsu novada Izglītības pārvaldē.
 • Uzņēmējdarbības skolas nodarbība sadarbībā ar biznesa augstskolu “Turība” Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā. Papildus informācija: Ieva Sebre, t.nr.:29297192
 • „Olimpiskā diena 2017” izglītības iestādēs 1.-12.klašu skolēniem.
 • Sacensības “Vidusskolu kauss”(1998.-2001.g.dzim.) plkst. 1000 Talsu sporta hallē.
 • Uzņēmējdarbības skolas nodarbība sadarbībā ar biznesa augstskolu “Turība” Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pirmsskolas izglītības iestāžu medmāsu diena plkst. 1000 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”.

 • Sacensības Rudens krosā (1998.-2008.g.dzim.)  plkst. 1000 Talsu sporta hallē.
 • Sākumskolas skolotājiem semināra  nodarbība "Digitālās pratības pilnveide kā process un kā mērķi. Interneta lietošana skolas vecuma bērniem" (6 stundu apjomā) no plkst. 1300 līdz plkst. 1600Talsu novada Izglītības pārvaldē.

 • Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu un vadītāju sanāksme, Projekta “Viss manā kabatā” noslēguma seminārs “Kā? Ko? Ar ko?”  plkst. 1400 Talsu novada Izglītības pārvaldē.
 • Kursi pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem “Pedagogu sadarbība un atbalstoša komunikācija ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē” plkst.1000 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”. Pieteikšanās elektroniski.