PASĀKUMU PLĀNS

2018.gada decembris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

Krievu valodas kā svešvalodas kursu 2.nodarbība (12 stundu apjomā) “Digitālā Eiropas valodu portfeļa (EVP) izmantošana mācību saturā 1.-6.klases skolēniem” projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros plkst. 1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centra keramikas, papīra plastikas un pulciņa “Cita vizuālā māksla” pedagogu un audzēkņu labdarības tirdziņš akcijas “Rūķi pār novadiem” ietvaros plkst. 1600 Talsu tautas nama Radošajā sētā.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

  • Kursu “Dalīties ir izdevīgi!” (12 stundu apjomā) 1.nodarbība no plkst. 930  Talsu Valsts ģimnāzijā. Kursus vada Ieva Smildzēja.
  • No 3.decembra līdz 19.decembrim Labdarības akcija “Rūķi pār novadiem”
  • No 3.decembra līdz 15.februārim Starpnovadu skolu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju konkurss “Labākā jauniešu organizācija”

Dabaszinātņu mācību jomas skolotāju seminārs plkst.1300  Talsu Valsts ģimnāzijā. Seminārā aicināts piedalīties vismaz 1 skolotājs no skolas.

Seminārs starpnovadu sākumskolas un pirmskolas sporta skolotājiem “Pozitīva attieksme sporta nodarbībās - veidosim spēli kopā” plkst. 1000  Talsu sākumskolā. Lektore Sandra Zvirgzdiņa

  • Kursu “Dalīties ir izdevīgi!” (12 stundu apjomā) 2.nodarbība no plkst. 930  Talsu Valsts ģimnāzijā. Kursus vada Ieva Smildzēja.
  • Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju, apvienības  “TAS.ES” jauniešu un jaunatnes darbinieku “APAĻĀ GALDA SARUNAS”, jauniešu iniciatīvu projektu rezultātu prezentācija, Brīvprātīgo godināšana plkst.1400 Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē.

Jauno Ķīmiķu skolas nodarbība 9.-12.klašu skolēniem plkst.1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

  • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu skolu direktoru seminārs plkst.1000 Talsu pamatskolā.
  • No 12.decembra līdz 6.janvārim starpnovadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu Ziemassvētku izstāde “Ziemas raksti”.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs plkst.1000 Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra semināru telpā 4.stāvā.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvu Ziemassvētku labdarības koncerts “Ziemas raksti” plkst.1500 Talsu tautas namā.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

No 17.decembra Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu zīmējumu izstāde “Ziemu gaidot” Talsu novada administratīvā centra pārejā.

Upesgrīvas internātpamatskolas audzēkņu Ziemassvētku koncertuzvedums “Viena maza pilsētiņa” plkst.1100 Talsu tautas namā.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.