Planirane aktivnosti za mesec FEBRUAR 2018

po razredih (razredna stopnja) oz. predmetnih področjih (predmetna stopnja)

Aktivnosti

cela šola

6. 2. 2018 ob 9. uri - Proslava ob kulturnem prazniku 

13. 2. 2018 - glasbena prireditev in pustna povorka

13. 2. 2018 - pogovorna ura (posamezni razredi po dogovoru)

Razred

Aktivnosti

1.a

12.2.2018 - lutkovna predstava Janko in Metka

15.2.2018 - 2. delavnica Prijatelji muzeja

20.2.2018 - govorilna ura

20.2.2018 - predavanje Zdrave navade

1.b

8.2. - obisk pri predsedniku

12.2. - lutkovni abonma

19.2. - delavnica Prijatelji muzeja

20.2. - predavanje Zdrave narave

2.a

6.2. 2018 Proslava ob kulturnem prazniku

13.2.2018 glasbena prireditev in pustna povorka

20.2. 2018 Roditeljski sestanek

6.2. 2018 Srečanje prvošolčkov-telovadnica

2.b                  

6.2.2018 - Proslava ob kulturnem praznik

12. 2. 2018 - 2.delavnica Prijatelji muzeja

13.2.2018 - Glasbena prireditev in pustna povorka

20 2.2018 - Roditeljski sestanek

20. 2. 2018 - Predavanje zdrave navade

6. 2.2018 - Športno srečanje z bodočimi prvošolčki

3.a                  

6.2.2018 - Športno srečanje z bodočimi prvošolčki

13.2.2018 - Glasbena prireditev v telovadnici in pustna povorka po mestu

20.2.2018 - Govorilna ura

22.2.2018 - Naravoslovni dan (Zdrav način življenja)

3.b

6.2.2018 - športno srečanje z bodočimi prvošolčki

13.2.2018 - glasbena prireditev v telovadnici in pustna povorka po mestu

22.2.2018 - ND - Zdrav način življenja

20.2.2018 - govorilna ura

4.a

6.2.2018 - Prireditev ob kulturnem prazniku

12.2.2018 - govorilna ura

13.2.2018 - glasbena prireditev in pustna povorka 19.2.2018 - Preprečevanje poškodb - delavnica

4.b

6.2.2018 - Prireditev ob kulturnem prazniku

13.2.2018 - glasbena prireditev in pustna povorka 19.2.2018 - Preprečevanje poškodb - delavnica

5.a

22.2 ND Zdravo živim, da stres prehitim

5.b

22. 2. ND Zdravo živim, da stres prehitim

6. razred

22. .2. ND Zdravo živim, da stres prehitim

7. razred

8. razred

22.2 ND Zdravo živim, da stres prehitim

9. razred

22. 2. ND Zdravo živim, da stres prehitim

PREDMETNO področje

FIZIKA

6. 2. - šolsko tekmovanje (13.00)

Naravoslovje - KRESNIČKA

6. 2. - šolsko tekmovanje (13.00)

DRUGO

15. 2. - šolsko tekmovanje (Memoriada), ob 13. uri