Indira National School

Year Plan for Std IV

 Hindi 2018-2019

Month/Day

Working

 Days

Literature Lesson No & Name

Grammar

Writing

Recitation

April

21

L.No-2  Chidiya ki bachhi

Punaravriti (swar,vyanjan,

Matrayen, R ke roop, sanukt akshar aur dwitv vyanjan,shabad,  vaakya ,varn vikshed

Anuchhed

L.No-1 Yah hai tyoharon ka desh  

June

15

L.No-3 Naukari ki shart

sangya aur bhed

Ling ,Vachan,Paryayvachi,

Vilom,

Anuchhed

Apthit Gadyansh

-

July

24

L.No-4 Datoon bani eedhan

Anekaarthi shabd,

vaakyansh ke liye ek shabd

,Muhavare,

Shudh vartani

Anuchhed

Anoupcharik patra,

L.No-5 Sarkas ka  sinh

Aug

25

L.No-6 Gubaare mein chita

L.No-7 Ande ke chhilke

Sarvnaam,

Anoupcharik patra,

 Apthit Gadyansh

chitra varnan

Sep

20

L.No-8 Deeksha ki den

(punravriti  SA I)

Anuchhed

Oct

23

L.No-10 Paropkari Aandre  

Visheshan,

Anuchhed

 Aoupcharik patra

Swaand lekhan

L.No-9 Geet khushi ke

Nov

15

L.No-11 Pongal

L.No-12 Mohan ka dukh

Viram chinha,

Aoupcharik patra

Anuchhed -

Dec

18

 kaal

Anoupcharik patra,

Apthit Gadyansh

L.No-13-Sharad ka aakash

Jan

23

L.No-14 Siksha

L.No-15 Pahad purush

Kriya , Muhavare,

Aoupcharik patra

Feb

21

chitra varnan

( punravriti  SA II)

Anuchhed

Swaand lekhan

Mar

21

Hindi Portion for Assessment

Assessment

Literature Lesson No & Name

Grammar

Writing

Recitation

-

-

-

-

PT1

L.No-2  Chidiya ki bachhi

L.No-3 Naukari ki shart

 sangya aur bhed

Vachan, Paryayvachi, ling

Vilom,Shudh vartani ,Muhavare

               -

1) L.No-1 Yah hai tyoharon ka desh

MID TERM

2) Jaisa sawal vaisa javab  

3) Naukari ki shart

4) Datoon bani eedhan

6) Gubaare mein chita

7) Ande ke chhilke

8) Deeksha ki den

sangya aur bhed

Vachan, Paryayvachi, ling

Vilom,Shudh vartani ,Muhavare, vaakyansh ke liye ek shabd, Sarvnaam, Anekarthi shabd

Anuchhed

Anoupcharik patra,

 Apthit Gadyansh ,

Chitra varnan

1)  Yah hai tyoharon ka desh  

5)  Sarkas ka  sinh

-

PT2

10) Paropkari Aandre  

11) Pongal

Visheshan, Vachan, Paryayvachi, Vilom,Shudh vartani ,Muhavare,Anekarthi shabd

Anuchhed

Aoupcharik patra,

 Apthit Gadyansh

 9) Geet khushi ke

FINAL EXAM

4) Datoon bani eedhan 8) Deeksha ki den

10) Paropkari Aandre  

11) Pongal

12) Mohan ka dukh

14) Siksha

15) Pahad purush

Viram chinha,Kriya,Vachan, Paryayvachi, ling,Visheshan

Vilom,Shudh vartani ,kaal ,Muhavare, vaakyansh ke liye ek shabd, Sarvnaam, Anekarthi shabd,

Anuchhed

Aoupcharik patra,

 Apthit Gadyansh

Swaand lekhan

chitra varnan

 9) Geet khushi ke

13) Sharad ka aakash