ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

04.09.2018                                                                                                                 №

Про організацію методичної роботи

у 2018/2019 навчальному році

        Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», концепції «Нова Українська школа» Національної доктрини розвитку освіти України, «Концепції національно-патріотичного виховання», розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 07.02.2011 № Р-37/0/3-11 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області», Положень «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про районний (міський) методичний кабінет», «Про методичне об`єднання вчителів»,  Типових навчальних планів, реалізуючи завдання ІII етапу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», з метою подальшого здійснення науково-методичного, інформаційно-аналітичного супроводу діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування загальної  культури педагогічних працівників, згідно з річним планом відділу освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Завідуючий міським методичним кабінетом Гуськовій О. М.:

1.1. Спрямувати діяльність методичної служби міста на реалізацію завдань IV етапу роботи над науково-методичною проблемою «Оптимізація процесу соціалізації засобами інноваційного наповнення освітнього середовища в умовах громадянського суспільства» :

-  вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду з проблеми, визначення його ефективності;

- аналіз та корекція  педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження;

-  аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики розвитку творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень;

- продовження роботи над створенням «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів; креативної освіти;

- організація роботи психолого-педагогічних, теоретичних семінарів, творчих груп  з проблеми соціалізації учнівської молоді;

- забезпечення науково-методичного супроводу реалізації Всеукраїнських проектів: «Профілактика неінфекційних захворювань серед учнівської молоді» (Марганецька гімназія), «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (МСШ №2); Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа» спільно з Європейським центром ім. Вергеланда (ЗОШ № 3), «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», інформаційно-освітніх проектів;

-  створення дієвого освітньо - методичного середовища через організацію системної роботи з підвищення професіоналізму, майстерності педагогічних кадрів, впровадження інноваційних форм організації методичної роботи, з метою реалізації компетентнісного підходу, задоволення індивідуальних потреб щодо професійного  розвитку кожного педагога;

- науково-методичний супровід конкурсів професійної майстерності педагогів та атестації педагогічних кадрів;

- методичне забезпечення реалізації завдань Концепції Нової української школи та нового Стандарту початкової освіти, впровадження оновлених програм для 5-9 класів, 10 – 11  клас та  інклюзивної освіти ;

- створення оптимальних умов для  розвитку природничо-математичної освіти та  STEM- освіти;

-  науково-методичне забезпечення організації виховної роботи в навчальних закладах, національного та військово-патріотичного виховання;

- створення умов для вільного доступу кожної дитини до якісної освіти, виявлення обдарованої молоді і надання  всілякої підтримки в її самореалізації та самовдосконаленні.

 - забезпечення науково-методичного супроводу експериментальної, дослідницької діяльності навчальних закладів, педагогічних працівників;

-  здійснення моніторингу ефективності системного  психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання;

  1.2. Забезпечити підготовку та систематичне проведення засідань методичної ради міського методичного кабінету відповідно до плану роботи на 2018/2019 навчальний рік.

  2.   Затвердити такий  склад методичної ради :

        голова ради -  Гуськова О. М., завідуюча методичним кабінетом управління освіти;

        секретар       -  Зимненко П. Ф., методист з  навчально-виховної роботи,

        члени ради:        

      Ткаченко Н.В., методист відділу освіти з кадрових питань,

      Малишко У.Г., методист з виховної роботи, бібфондів,

      Євтушенко Ю.Г., методист з  навчально-виховної роботи,

      Бабкіна С.М., методист з навчально-виховної роботи,

      Тріленко С.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Гуманітарна гімназія,

      Дровнікова Л. М., заступник директора з навчально-виховної роботи Гуманітарна гімназія,

      Білоус Т.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи Гуманітарна гімназія,

      Жмінченко Т.М., заступник директора з навчально-виховної роботи МСШ  № 2,

      Кожанова А. Ю.., заступник директора з навчально-виховної роботи МСШ  № 2,

      Романовська О.С., заступник директора з навчально-виховної роботи МСШ  № 2,

      Пилипенко К. В.., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ  № 3,

      Петрова Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 3,

      Жур О.А., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 5,

      Швець Л.П., заступник директора з науково-методичної роботи Марганецької гімназії, керівник міського методичного об’єднання вчителів української мови та літератури,

      Касьянова С. Г., заступник директора з навчально-виховної роботи Марганецької гімназії,

      Вотінцева В. І., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ  № 7,

      Пилипова О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ  № 9,

      Колосова В.П., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ  № 9,

      Мулик М. А., заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Ліцей - СЗШ № 10»,

      Ковальова Л. І., заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Ліцей - СЗШ № 10»,

      Клімаш Н.О., заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Ліцей - СЗШ  № 10»,

      Новікова К.П., заступник директора з навчально-виховної роботи ПМШ  № 11,

      Шпак Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи ПМШ  № 11,

      Євдокимова Я. І., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ  № 12,

      Лєпілова Т. П., заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №12,

      Агаркова Л. В., методист ДДО,  

      Кривопуст О. І., заступник директора з навчально-виховної роботи ЦТПУМ,

      Панченко С. В., культорганізатор  ЕНЦ,

      Груздєва І. А., педаг-організатор  ЦКПР,

      Морозова М О., директор ЦНТТ,

      Перепьолкіна Я. С., керівник міського методичного об’єднання практичних психологів, психолог гуманітарна гімназія,

      Прокопець Г.Л., керівник міського методичного об’єднання історії,вчитель  НВК – Ліцей  №10,

      Харзєєва Т .П.., керівник міського методичного об’єднання вчителів розвиваючого навчання, вчитель НВК «Ліцей – ЗСШ» №10.

3.  Розподілити навчальні заклади міста за методистами  міського методичного кабінету для здійснення загального навчально-методичного консультування та координації діяльності методичних кабінетів:

       Гуськова О. М. – Марганецька гімназія, НВК «Ліцей – СЗШ№10»,

       Ткаченко  Н. В. – Гуманітарна гімназія, МСШ №2, НВК «ДНЗ – ЗНЗ школа І ступеня»,

       Бабкіна С. М. – ЗОШ №3, СЗОШ № 9,ПМШ №11,

       Малишко Є. Г. – НВК «ЗОШ №5 – ДНЗ», ЗОШ №7,

       Зимненко П. Ф. – ЗОШ №12, ЕНЦ, ЦКПР, ЦНТТ, ЦТПУМ.

4.  Погодити призначення керівників міських методичних об'єднань (періодизація засідань – 3-4 рази на рік):

вчителів 1-х класів

     Міхольська СЗОШ № 9

вчителів 2-х класів

Тронь Н. В. Гуманітарна гімназія

вчителів 3-х класів

Кожанова А. Ю. МСШ№2

вчителів 4-х класів

Бесараб В. М. ПМШ№11

вчителів початкових класів розвивального навчання  

Харзєєву Т. П., НВК – Ліцей № 10

вчителів української мови та літератури

Швець Л.П.,Марганецька гімназія

вчителів російської мови та світової  літератури

Чорнокнижну Л.М., ЗОШ № 1

вчителів англійської мови

Цикункову Я.В., ЗОШ № 11

вчителів німецької мови

Калепко Т.В., ЗОШ № 2

вчителів фізики

Строганову Н.В., ЗОШ № 1

вчителів математики

Нежувака СЗОШ № 9

вчителів інформатики

Вієнко Г. В. НВК «Ліцей – СЗШ №10»

вчителів історії та правознавства

Прокопець Г. Л..,НВК – Ліцей № 10

вчителів біології

Дрозд Л.М.,  НВК – Ліцей № 10

вчителів хімії

Пелипець Ю.С,

вчителів географії

Дрешпак О.В., Марганецька гімназія

вчителів основ здоров’я

Сороку Л.В., ЗОШ № 1

вчителів технічної праці

Нетюхайло А.О.,  ЗОШ № 12

вчителів обслуговуючої праці

Михайленко І.Ф., ЗОШ № 11

вчителів фізичної культури

Гордієко В. В, ЗОШ № 7

вчителів художньо естетичного циклу

Топольницьку Т.А., ЗОШ № 2

вчителів художньої культури

Сандт В.А., ЗОШ №9

шкільних психологів

Перепьолкіна Я. С., Гуманітарна гімназія

логопедів

Литвиненко Л.М.., ЗОШ № 12

шкільних бібліотекарів

Грушко М.П., ЗОШ № 2

вихователів ГПД

Біжко Ю.С.,  МСШ № 2

класних керівників 5-х класів

Гуменюк А. Ю., Марганецька гімназія

класних керівників 6-х класів

Сердюк Ю. Л.,  Марганецька гімназія

класних керівників 7-х класів

Келипенко К. М., НВК «ЗОШ №5 – ДНЗ»

класних керівників 8-х класів

ЧорнаВ. В. , ПМШ №1!

класних керівників 9-х класів

Прокопець Г. Л. НВК «СЗШ -  Ліцей № 10»

класних керівників 10-11-х  класів

     СупрунА. В ., ЗОШ № 3

5.  Погодити призначення керівників міських семінарів-практикумів (з періодичністю засідань – 2 рази на рік):

5.1. «Роль  інноваційних аспектів системи Василя Сухомлинського у формуванні мовної компетенції» (грудень, 2018, Ткаченко Н. В., Березицька Н. В.)

5.2.  «Інтегрування інноваційних ідей в діяльність закладу освіти:шляхи впровадження STEM – освіти в умовах створення Нової української школи»(березень-квітень, 2019, Бабкіна С. М., Волкова О. І.)

 

6.Затвердити керівників:

6.1. Міських шкіл:

               Головачову І.А. – Школи перспективного педагогічного досвіду «Ефективний учитель»;

            Семенюк Т.С. -  Школи педагогічної майстерності вчителів української мови та літератури «Формування соціальних компетентностей засобами інноваційних освітніх технологій на уроках української мови і літератури»;

            Ткаченко Н.В., Мулик М. А . – Школи молодого вчителя;

            Мартинюк О.Т. -  Школи педагогічної майстерності вчителів української мови та літератури «Реалізація особистісно зорієнтованої технології навчання»;

                 Крамар Л.А. – Школи педагогічного зростання «Крок у професію», «Сучасний урок в початковій школі як форма активного навчання»;

       Зимненко П. Ф. - Школа педагогічної майстерності керівників гуртків закладів позашкільної освіти «Сходинки успіху»;

       Малишко Э. Г. - Школа бібліотекаря «ННН» (нове, незнайоме, необхідне).

   6.2. Міських творчих груп:

           Романовську О.Є., заступника директора з навчально-виховної роботи СШ № 2 для вчителів іноземної мови , які викладають в 1 класах  за концепцією  НУШ.

            Копійку О.А., «Підвищення ефективності й якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів»;

                   Пришляк Н.А., «Формування соціальної та громадянської компетентності молодших школярів на уроках літературного читання»;

          Чемересюк Н. Б. « Формування громадянських компетентностей на уроках історії та правознавства»;

          Полянську Т.А. «Формування компетентної особистості на уроках  зарубіжної літератури в умовах розбудови сучасної української школи»;

          Лучкову А.С. «Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів на уроках математики»;

    Гармаш Ж.В. «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я молодших школярів як чинник соціалізації особистості»;

             Перепьолкіну Я.С. «Психолого-педагогічні стратегії соціалізації особистості».

          Творчої група керівників наукових товариств  учнів-членів МАН закладів освіти міста «Формування успішної  особистості  шляхом інноваційних компетентностей педагогів та учнівської молоді»

 6.3. Міської дидактичної майстерні:

Федорову І.І., «Формування соціальної компетентності особистості на уроках української мови та літератури»

6.4. Міських  творчих лабораторій

             Харіну Т.Д.  вчителів української мови та літератури за темою «Гештальт-технології на уроках української мови і літератури»;

            Нежуваку О.А. «Педагогічне проектування процесу соціалізації учнів на уроках математики»

            Семененко О.І. Творча лабораторія «Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язбережуючих   та комп’ютерних технологій»;

7.  Провести:

7.1. Круглі  столи:

- «Особливості організації навчально – виховного процесу в 1 класах загальноосвітніх навчальних закладів в умовах Нової української школи» (квітень – травень, 2019, Гуськова О. М., Міхольська О.М.)

- Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів МОН України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації, критерії оцінювання в 2018 – 2019 навчальному році. (грудень, 2018, Бесараб В.М.)

- Планування – основа наукової організації. Обговорення напрямків  роботи ММО у 2018 – 2019 навчальному році (квітень, 2019, Тронь Н.В.).

- «Проведення уроків-тренінгів в рамках навчальної програми соціального проекту         «Вчимося жити разом» (лютий, 2019, Зимненко П. Ф., Сорока Л. В.)

- «Наступність в роботі практичних психологів освітніх закладів» (вересень, 2018, Зимненко П. Ф.)

- «Створення мережевих моделей використання медіаосвітніх та Інтернет технологій за різними напрямами  навчально-виховного процесу ПНЗ» ( квітень, 2019, Зимненко П. Ф., ЦНТТ)

- "Діяльнісний підхід як необхідна умова розвитку умінь і навичок учня,застосування здобутих знань у практичних ситуаціях" (квітень-травень, 2019, Гуськова О. М., Прокопець Г. Л.)

 - «Формування громадянських компетентностей на уроках історії та суспільних дисциплін» ( травень, 2019, Гуськова О. М., Чемересюк Н. Б.)

- «Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі» (вересень, 2018, Гуськова О. М., Харзєєва Т. П.)

 7.2.Семінари-практикуми: 

- для вчителів української мови і літератури «Технології успішного навчання школярів»

( лютий 2019 р., ЗОШ № 12, Лєпілова Т.П.);

- для вчителів української мови і літератури «Методичні рекомендації щодо проведення ДПА з української мови і литератури  в 9 класі» ( квітень, 2019, Марганецька гімназія, Ткаченко Н.В., Швець Л.П.)

-  для вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури «Розвиток життєвих навичок як основи життєвої компетентності людини» ( квітень, гуманітарна гімназія, Чорнокнижна Л.М.).

- «Формування соціального аспекту особистості засобами системного підходу  до використання ефективних технологій національно-патріотичного виховання в умовах закладу позашкільної освіти». (лютий, 2019, Зимненко П. Ф.)

- «Активація розумової діяльності та розвиток комунікативних якостей шляхом використання інноваційних технологій, застосування прийомів і методів, спрямованих на формування в учнів бажання працювати самостійно» (листопад, 2018, Зимненко П. Ф., Дрозд Л. М.)

- Психолого–педагогічний семінар-практикум «Технології антистресу в умовах НУШ» (жовтень, 2018, Зимненко П. Ф., Перепьолкіна Я. С.)

- Розробка єдиного психолого – педагогічного семінару - практикуму «Використання рефреймінгу в навчально-виховному процесі та власному житті», його апробація на ММО практичних психологів.( вересь-жовтень, 2018, , Зимненко П. Ф., Перепьолкіна Я. С.)

- «Організація науково-дослідної діяльності учнів в умовах роботи шкільних осередків ДВ МАН» (жовтень, 2018, Зимненко П. Ф.)

- "Бібліотека - центр творчого розвитку дитини" (До 100-річчя В.Сухомлинського) (жовтень, 2018, Малишко є. Г., Марагнецька гімназія)

- «Медіашкола - інноваційний підхід в організації додаткової освіти учнів під час роботи пришкільного табору» (лютий, 2019, Малишко Э. Г., Адміністрація МСШ № 2)

- "Школа, бібліотека, родина - ми доповнюємо один одного у вихованні дітей" (січень, 2019, Малишко Є. Г.,

- Методичний практикум для вчителів української мови і літератури « Я роблю це так»

( використання тестових технологій на уроках української мови і літератури, лютий 2019 р.. ЗОШ № 12, вчителі української мови і літератури).

- Методичний ринг-практикум «Предметні олімпіади як засіб створення єдиного інформаційно-   освітнього простору для розвитку інноваційної особистості». (грудень, 2018, Зимненко П. Ф., Пелипець Ю. С.)

7.3.Теоретичні семінари:

- для вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури «Виховання соціальної зрілості учня як визначального фактора життєвого успіху людини» (листопад, 2018р. ЗОШ № 3, Полянська Т.А.)

- для вчителів іноземної мови «Формування навичок співпраці та критичного мислення на уроках та у позакласній роботі в процесі вивчення англійської мови» ( квітень, 2019р.. ЗОШ № 11, Гайдамака Г.П.)

- «Організація науково-дослідницької роботи з творчо обдарованими дітьми через залучення до ДВ МАН України» (жовтень, 2018, Зимненко П. Ф.)

7.4.Майстер – клас

7.5.Творча лабораторія

-  «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах» (Грудень,

ЗОШ № 11,  Кожанова А.Ю.)

7.6.Педагогічний фестиваль:

- «Педагогічний калейдоскоп – 2018/2019» ( листопад – грудень 2018, Гуськова О. М., методисти за фахом, керівники закладів освіти)

7.7. Тренінг

- Тренінг «Дослідження рослин і тварин Цкраїни які походять з інших материків та частин Євразії» (січень, 2019, Зимненко П. Ф., Дрешпак О. В.)

- Психологічний тренінг «Труднощі навчання й виховання молодших школярів» ( листопад-грудень, 2018, Гуськова О. М., Тронь Н. В.)

 7.8.Конференцію

 «Підсумки роботи закладів освіти міста   над  обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІV етап)», (травень, 2019, завідувач, методисти).

7.9. Міська «Методична майстерня вчителя» для вчителів української мови і літератури за темою «Моделі інноваційної діяльності вчителя. Синтез традицій та інновацій під сач викладання української мови і літератури» (листопад, 2018 р., Харіна Т.Д., ПМШ № 11).

7.10. Методичний марафон «Застосування інноваційних технологій на уроках української мови і літератури як засіб формування креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учня» (листопад, Швець Л.П., ПМШ № 11)

7.11. Професійна майстерня ( практикум) для вчителів української мови і літератури «Творче формування системи знань на уроках української мови та літератури  - запорука успішної підготовки до ЗНО» ( лютий, 2019 р. ЗОШ № 12, вчителі).

7.12. Методичний діалог. «Лікнеп» з української мови щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО ( лютий 2019 р., ЗОШ № 12, Швець Л.П.)

7.13. Методичний практикум для вчителів іноземної мови  «Підготовка до ДПА та ЗНО» (квітень, 2019 р. ПМШ № 11, Бачинська І.К.)

7.14. Науково-практична конференція, приурочена до Дня Землі, з питань виконання гуртківцями експериментально-дослідницьких робіт в галузі екології, біології, сільського та лісового господарства, сучасних біотехнологій  під керівництвом науковців, досвідчених педагогів і провідних фахівців народного господарства. (березень, 2019, Зимненко П. Ф.)

7.15. Панорама творчості «Наш бренд — педмайстерність і талант». (грудень, 2018, Зимненко П. Ф., ЗПО)

8. Затвердити:

8.1. Опорні заклади освіти:

- СШ № 2 - «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»;

 - ЗОШ №  3 - «Демократична школа» спільно з Європейським центром ім. Вергеланда»;

-  Марганецька гімназія  - «Профілактика неінфекційних захворювань серед учнівської молоді»;

-НВК «Ліцей - СЗШ № 10» - «Формування механізмів трансформації регіональної системи на основі принципів випереджаючої освіти»;

- СПМШ № 11 – «Науково-методичні засади, створення інноваційної моделі STEМ-освіти»;

- ЗОШ № 12 – «Створення системи саморозвитку та самореалізації особистості учня на ідеях педагогіки життєтворчості»;

- ДНЗ № 10 «Оленка» - «Ранній інтелектуальний та творчий розвиток дитини - шлях до сталого розвитку»

8.2. Навчальні програми та факультативи

з/п

Назва програми

Напрям

ПІБ керівника гуртка, вчителя

Заклад освіти

1.

Рукоділля

Художньо-естетичний

Лазданова І.Ю.

ЦКПР

2.

Мистецтво нашого народу

Художньо-естетичний

Ступко О.Ю.

ЦКПР

3

Музично-драматичний гурток «Ліра»

Художньо-естетичний

Кобець О.В.

ЦКПР

4.

Вокальний гурток «Мелодіка»

Художньо-естетичний

Кобець О.В.

ЦКПР

5.

Вивчаємо рідний край

Туристсько-краєзнавчий

Лазданова І.Ю.

ЦКПР

6

Патріот

Військово-патріотичний

Чорний В.М.

ЦКПР

7.

Екологія для дошкільнят

Еколого-натуралістичний

Панченко С.В.

ЕНЦ

8.

Екологія та краєзнавство в мистецтві

Еколого-натуралістичний

Катальникова С.В.

ЕНЦ

9.

Екосвіт

Еколого-натуралістичний

Коробка Ю.С.

ЕНЦ

10.

Факультативний курс «Польська мова»

Гуманітарний

Захаренкова Л.Л.

НВК «Ліцей-№10

11.

Юні журналісти

Гуманітарний

Єщенко І.Ф.

МСШ №2

12.

Юні краєзнавці

Туристсько-краєзнавчий

Копійка О.А.

МСШ №2

14.

Юні музеєзнавці

Туристсько-краєзнавчий

Фірман Л.І

МСШ №2

15.

Палітра

Художньо-естетичний

Мамонтова Н.В.

МСШ №2

16.

Факультативний курс «Польська мова»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською (українською) мовою навчання, 10-11 класи

Захаренкова Л.Я.

НВК «Ліцей № 10»

 

9. Міському методичному кабінету (завідувачу, методистам):

  9.1.Забезпечити:

- проходження курсової підготовки педагогічними та керівними кадрами міста;

(за графіком КЗВО «ДНАО» ДОР,Ткаченко Н.В., методисти);

-організацію самоосвітньої діяльності методистів щодо вивчення нормативно-правової та наукової бази методичної роботи, формування медіа-інформаційної компетентності, наповнення контентом власних  блогів, віртуальних методичних спільнот (2018/2019н.р., завідувач,  методисти);

-надання керівникам закладів освіти експрес-інформації з основних напрямів методичної роботи у закладах освіти  (щомісяця, завідувач, методисти);

-проведення міських етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності: «Учитель року – 2019» в номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» (2018/2019 н.р.,завідувач, методисти).

9.2. Проаналізувати:

- якісний склад педагогічних працівників міста, провести звірку керівних і педагогічних кадрів щодо впорядкування планування підвищення їх професійного рівня (до 15.10.2018р., Ткаченко Н.В.);

- ефективність  використання годин варіативного компонента, організації роботи   факультативів, гуртків, їх програмне забезпечення (до 30.09.2019 р., завідувач);

9.3. Здійснити:

- формування річного плану курсової підготовки керівних та педагогічних кадрів на 2019 рік (вересень, 2019 р., Ткаченко Н.В.)

9.4.  Організувати:

- стажування для новопризначених керівників навчальних закладів (Ткаченко Н.В.);

- виставки нових надходжень педагогічної літератури з метою використання їх у практику роботи педагогічних колективів (щомісяця, Малишко Є.Г.,.);

- узагальнення матеріалів з досвіду роботи вчителів, які атестуються на підтвердження, присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист (жовтень-січень,2018/2019 н.р.,завідувач, методисти.)

9.5.  Спрямувати роботу педагогічних колективів на створення   творчого освітнього середовища на основі  співпраці, особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей.

9.6.  Підготувати :

- методичні матеріали на допомогу вчителям, вихователям, керівникам навчальних закладів щодо організації роботи у 2018-2019 навчальному році (вересень 2018р., методисти);

- адреси перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників міста  (березень 2019 р., методисти);

-  бібліографію публікацій освітян міста в педагогічній пресі (2018-2019 н. р, жовтень 2018р., Малишко Є.Г.)

10.   Керівникам закладів освіти:

10.1.  Забезпечити:

- системний підхід до організації методичної роботи та здійснення освітнього моніторингу, координацію діяльності шкільних методичних об’єднань,  творчих, динамічних та проблемних груп, психолого-медико-педагогічних консиліумів, враховуючи діагностичні показники; диференціювання методичної роботи з педагогами, спрямовуючи її на надання дієвої практичної допомоги педагогу;

- активну участь педагогів школи, ДНЗ, позашкільного закладу в загальноміських, обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах;

- творчі звіти педагогічних працівників, що пройшли курсову перепідготовку, на засіданнях методичних об`єднань, педрадах, семінарах.

10.2.  Використовувати атестацію, конкурси, огляди майстерності та інші способи і форми для заохочення росту педагогічної майстерності й результативності праці педагога, розвитку його творчої активності.

10.3.   Про виконання наказу інформувати управління освіти до 15.06.2019 року.

11.Відповідальність  за виконання наказу покласти на керівників закладів освіти, методистів управління освіти, координацію та контроль - на завідувача міським методичним кабінетом Гуськову О. М.

Начальник відділу освіти                                        В.В. Кострикіна

Проект наказу підготувала:

Завідувач міським

методичним кабінетом                                                                        О. М. Гуськова

Проект наказу завізувала:

Заступник начальника                                                                        А. М.  Фоміна

відділу освіти Марганецької

міської ради