Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

2016./2017.m.g.

Latviešu valodas olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

1.

11.b

Liene Strujeviča

Rīgas pilsēta

3.vieta

Inga Šļakota

2.

11.b

Asnate Bērziņa

RP

Atzinība

Inga Šļakota

3.

12.b

Una Šlanka

RP

Atzinība

Aija Melle

Vācu valodas olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

4.

10.b

Elma Zeidlere

RP

2.vieta

Ginta Pālena

12.b

Una Šlanka

RP/valsts

3.vieta/

Atzinība

Ginta Pālena

DSD II

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.b

Una Šlanka

C1 līmenis

Ginta Pālena

5.

12.b

Ilvija Martinova

B2 līmenis

Ginta Pālena

6.

12.b

Eleonora Šušinska

B2 līmenis

Ginta Pālena

7.

12.b

Dace Jansone

B2 līmenis

Ginta Pālena

Ģeogrāfijas olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.a

Una Šlanka

RP

3.vieta

Ina Kesmina

8.

11.a

Tomass Zutis

RP

3.vieta

Ina Kesmina

9.

12.b

Justs Pauliņš

RP

3.vieta

Ina Kesmina

10.

11.b

Reinis Pauļuks

RP

3.vieta

Ina Kesmina

11.

12.a

Artūrs Liepiņš

RP

3.vieta

Ina Kesmina

12.

12.a

Artūrs Mazarevičš

RP

Atzinība

Ina Kesmina

Matemātikas olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Rajons/ valsts

Vieta

Skolotājs

13.

5.d

Haralds Stumps

RP

2.vieta

Ina Svilāne

14.

6.b

Anne Katarīna Zambare

RP

2.vieta

Ināra Putāne

15.

6.a

Markuss Paršans

RP

3.vieta

Dina Brokāne

16.

5.d

Marks Spricis

RP

3.vieta

Ina Svilāne

17.

5.c

Simona Strazdiņa

RP

3.vieta

Liāna Visocka

18.

5.a

Māra Ķeze

RP

Atzinība

Liāna Visocka

19.

6.a

Janis Lanka

RP

Atzinība

Dina Brokāne

20.

7.a

Ernests Pētersons

RP

Atzinība

Liāna Visocka

21.

9.a

Kristaps Stumps

RP

3.vieta

Brigita Kalniņa

Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

5.d

Haralds Stumps

valsts

1.vieta

Ina Svilāne

5.d

Marks Spricis

valsts

3.vieta

Ina Svilāne

6.b

Anne Katarīna Zambare

valsts

2.vieta

Ināra Putāne

22.

6.d

Katrīna Mihailova

valsts

3.vieta

Ināra Putāne

7.a

Ernests Pētersons

valsts

2.vieta

Liāna Visocka

Ekonomikas olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Rajons/ valsts

Vieta

Skolotājs

23.

12.b

Dana Koniševska

RP

1.vieta

Egija Lukjanska

24.

12.b

Alīna Koniševska

RP

3.vieta

Egija Lukjanska

12.b

Justs Pauliņš

RP

3.vieta

Egija Lukjanska

12.a

Artūrs Mazarevičs

RP

3.vieta

Egija Lukjanska

25.

12.a

Roberts Niks Lukevics

RP

Atzinība

Egija Lukjanska

Ķīmijas olimpiade

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.a

Artūrs Mazarevičs

RP/ valsts

2.vieta/

3.vieta

Silvija Kreile

26.

9.a

Valters Kārlis Liberts

RP

Atzinība

Silvija Kreile

27.

9.b

Gustavs Kaupers

RP

Atzinība

Silvija Kreile

Bioloģijas olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.b

Una Šlanka

RP

2.vieta

Aija Randoha

28.

9.a

Viktorija Lapsiņa

RP

3.vieta

Aija Randoha

29.

9.a

Paula Būmane

RP

3.vieta

Aija Randoha

30.

9.b

Anete Skrastiņa

RP

3.vieta

Aija Randoha

11.b

Reinis Pauļuks

RP

3.vieta

Aija Randoha

12.b

Justs Pauliņš

RP

3.vieta

Aija Randoha

12.b

Dana Koniševska

RP

3.vieta

Aija Randoha

31.

9.a

Evija Medvedeva

RP

Atzinība

Aija Randoha

32.

10.a

Lūcija Stirna

RP

Atzinība

Aija Randoha

Fizikas olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

33.

9.b

Kārlis Šusters

RP/valsts

1.vieta/ 3.pakāpe

Mārīte Grīne

34.

10.a

Kalvis Bērziņš

RP

3.vieta

Mārīte Grīne

11.b

Reinis Pauļuks

RP

3.vieta

Mārīte Grīne

35.

9.b

Nils Patriks Kazradzis

RP

Atzinība

Mārīte Grīne

36.

9.a

Kristaps Stumps

RP

Atzinība

Mārīte Grīne

12.b

Una Šļanka

RP

Atzinība

Mārīte Grīne

12.a

Artūrs Mazarevičš

RP

Atzinība

Mārīte Grīne

 Vēstures olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

9.b

Kārlis Šusters

RP

3.vieta

Dzintra Liepiņa

12.a

Artūrs Liepiņš

RP

3.vieta

Dzintra Liepiņa

12.a

Artūrs Mazarevičš

RP/valsts

Atzinība/

3.vieta

Dzintra Liepiņa

Rīgas pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskā konference

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.b

Dana Koniševska

RP/valsts

Augstākā pakāpe/ 1.vieta

Mārīte Grīne

11.b

Asnate Bērziņa

RP/valsts

2.pakāpē/ 2.vieta

Mārīte Grīne

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursā

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

37.

7.d

Alma Pavlovska

Valsts

Atzinība

Silva Čakle

ENGLISH GURU 2016 olimpiāde

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

12.d

Dana Koniševska

Valsts

Atzinība

Skatuves runas konkursa "Rīgas Zvirbulis"

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

38.

3.a

Mārcis Vernušs

RP

Atzinība

Aija Eversone

39.

5.d

Asnāte Driviniece

RP

3.pakāpe

Līga Sudare

40.

7.c

Agate Zariņa

RP

3.pakāpe

Silva Čakle

41.

10.b

Elvita Čippa

RP

Atzinība

Inga Šļakota

Skolēnu mācību uzņēmums Rīgas pavasara gadatirgus

N.p.k.

Klase

Skolēns

Pilsēta/ valsts

Vieta

Skolotājs

42.

6.c

Megija Anna Juraša

RP

Atzinība

Egija Lukjanska

43.

6.c

Patrīcija Liberte

RP

Atzinība

Egija Lukjanska