Version 22.08.2018 UNDER UDARBEJDELSE

Scanneren står på Rigsarkivets læsesal og bruges til digitaliseringsprojekter.


Opstart

Tænd for scanneren to steder: Bag på foden og bag på tværstangen (de små lamper).

Tilslut fodpedal eller trykknap bag på scannerens fod.

Tilslut PC med USB-stikket.

Tænd programmet Czur på computeren.

Vælg Scanner.

Vælg scan.

Så er programmet klar, og dét, der ligger på bordet vises på skærmen - her en opslået kirkebog.

Den røde ramme har jeg sat på for at vise scanningsområdet. Hvis hele bogopslaget ikke kan vises på skærmen, skal du lægge skumgummiplader under scanneren indtil hele bogen er synlig.

Normalindstillingen for bogsider er ‘Flat Single Page’ (flad enkelt side) øverst til højre. Kun ved billeder af bogryg og bogens for- og bagside bruges indstillingen ‘Manuel Selection’ (manuel beskæring). Det er ret let - man kommer ikke til at tage fejl!

Billede 1 af kassens label

I højre side af Czur programmet vælges Flat Single Page (eller måske No Selection).

Stil kassen på pladen og vip scanneren bagover med venstre hånd. Kig på pc’en for at sikre at hele stregkodelabelen vises i billedområdet. Scan.

Det gør ikke noget, at billedet er lidt forvrænget – bare al etikettens tekst/stregkode er læsbart.

Alternativ: Ryk scanneren ud til bordkanten og lad kassen svæve ca. 30 cm under scannerens hoved og tryk på udløseren.

 

Billede 2 af bogryggen

Vælg Manuel Selection i Czur programmet.

Nu vises ‘Box select the scanning area’ på skærmen. Læg bogen klar. Træk med musen for at angive, hvad billedet skal indeholde, nemlig bogryggen og en anelse luft øverst og nederst. Scan.

Billede 3 af bogens forside

Gør på samme måde som Billede 2 af bogryggen.

 

Billede 4-xxx af bogens indhold

Stabl evt. op med skumgummi under bogens venstre side, så siderne ligger vandret. Og evt. skumgummiplader under selve scanneren - men kun hvis nødvendigt. Vælg indstillingen Flat Single Page.

Læg bogen på pladen. Følg med på skærmen, om den ligger korrekt. Scan bogsiden.

Du skal lægge trykknappen på bordpladen og trykke, når du er klar. Den er beregnet til det - du skal ikke holde den i hånden.

Du kan bladre, så snart tre røde lazerstreger vises vandret på bogen (1-2 sekunder).

Scan - Vent på røde streger - Bladre - Scan - Røde streger - Bladre - Scan…
Det går temmelig tjept! (De røde streger er meget tydeligere i virkeligheden end på billedet nedenfor).

Hold løbende øje med skærmen, så bogen ikke ligger skævt eller hopper ud af billedet.

Sidste billede af kassens label

Gør på samme måde som billede 1.

Gennemgå billederne når kassen er færdig!

Billederne lægges automatisk i mappen Dokumenter/CzurDoc/sources. Mappen navngives automatisk 2018_08_09_12_15_32 for tidspunktet for det første billede, den 9. august 2018 kl. 12.15.32.

 

Gå til billedmappen Dokumenter/CzurDoc/sources/2018_mm_dd_tt_min_sek, hvis billederne ikke vises som ikoner. Du skal da vælge menuen Vis og derefter Store ikoner.

Dobbeltklik på det første billede for at åbne det. Vælg HØJREPIL for at bladre alle billederne igennem.

Du skal checke

- at der er billeder af alle bogens sider (sidetal)

- kig på billedkvalitet (hænder, blafrende sider mm).  

SÅDAN RETTER DU FEJL

To billeder af den samme side

Notér nummeret på det billede, der skal slettes, på en lap papir.

Når du er færdig med at gennemgå billederne, sletter du billedet sådan:

Gå tilbage til billedmappen: Højreklik på det billede, der skal slettes, og vælg Slet.

Der vil nu være ‘huller’ i billedrækken, men det er helt OK.

Fejl på et billede

Det kan f.eks. være en hånd, en finger, eller en side der blafrer midt i en bladring.

Notér nummeret på det billede, der skal slettes, på en lap papir.

Slet det forkerte billede: Gå tilbage til billedmappen: Højreklik på et billede og vælg Slet.

 

Lav et nyt billede ved at scanne bogsiden igen. Det nye billede lægger sig sidst i billedrækken.

Gå til billedmappen Dokumenter/CzurDoc/sources/… Omdøb det nye billede til det billednavn, det skal have for at havne på den rigtige plads i billedrækken (det nummer du slettede før).

Sådan omdøber du et billede: Gå til billedmappen, højreklik på billedfilen og vælg Omdøb.

Tungen lige i munden her, så du ikke får lagt billedet et forkert sted…

 

Der mangler et billede af bogens side 33, som jeg har glemt at tage

Det billede burde ligge mellem image00413.jpg og image00414.jpg

Tag billedet på samme måde som beskrevet i afsnittet Fejl på et billede, men navngiv det nye billede image00413a.jpg

 

Efterbehandleren vil derefter tage sig af resten.

Dagen er slut

Sluk scanneren.

Tag pc-kablet ud af pc’en og lad den anden ende blive siddende i scanneren.

Luk programmet Czur på pc’en.

Billederne ligger nu i mappen Dokumenter/CzurDoc/sources/2018_mm_dd_tt_min_sek og venter på, at efterbehandleren henter billederne, navngiver dem og sender dem til Viborg.

Sluk PC’en og aflevér den hos personalet.

Vejledning udarbejdet af

Mette Fløjborg