ARRATSALDEKO EKINTZAK

ORDUAK

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

15:15 / 16:05

Tailerrak

Indartzeak

Talleres y refuerzos

Guraso Elkarteko ekintzak:

Actividades Organizadas por la AMPA:

Ingeles ikastaroak  (3:30-4:30)

Danza

Frantses I eta II

CSI

Ikasteknikak / Técnicas de estudio1

Ingelesa DBH1

Ingelesa DBH3

Ingelesa DBH4

Fisika-Kimika2

Fisika-Kimika 3

Robotika

Enkuadernaketa

Mekanografia

Guraso Elkarteko ekintzak:

Actividades Organizadas por la AMPA:

Ingeles ikastaroak  (3:30-4:30)

Ikasteknikak / técnicas de estudio

Matematika dbh1

Matematika dbh2

Matematika dbh3

Matematika dbh4

Robotika

16:05 / 16:55

Tailerrak

Indartzeak

Talleres y refuerzos

Ingelesa DBH2

Ikasteknikak / Técnicas de estudio

Robotika

Euskera Dbh 2

Euskera Dbh 3-4

Fisika-Kimika 4

Guraso Elkarteko ekintzak:

Actividades Organizadas por la AMPA:

Gitarra

Gaztelania dbh 1-2

Gaztelania dbh 3-4

Guraso elkarteko ekintzak:

Actividades organizadas por la ampa:

15:15 / 16:55

Etxekolanak egiteko eta ikasteko gelak

Aulas para deberes y estudio