Витяг з протоколу

загальних зборів

педагогічного та батьківського колективів

Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури №18

Запорізької міської ради Запорізької області

від 30.05.2018р.

Присутні -72

 Відсутні -15

Голова зборів - Грицюк К.І.

Секретар зборів- Деркач О.М.

Порядок денний :

1. Звіт директора ЗСШФК №18 Молчанова В. О. про виконану роботу за 2017-2018 н.р.

2. Оцінка діяльності директора закладу педагогічними та батьківськими  колективами, представниками органів громадського самоврядування.

           І. Слухали:

1. Молчанова В.О., директора школи, який звітував про роботу, яка була здійснена в СШФК №18 протягом поточного навчального року.

- У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

На наступний навчальний рік планується відкрити 20 класів. На даний момент іде ремонт одного з приміщень під кабінет для майбутнього першого класу.

- Взагалі учні успішно закінчили навчання і рішенням педагогічної ради переведені до наступних класів.

          У 2017-2018н.р. заплановано 164 учбових дня, зміни у режимі протягом учбового року вносились за наказами територіального відділу освіти Шевченківського району, а саме:

Відпрацювання учбового процесу виконувалася за рахунок ущільнення учбового матеріалу. У 2017-2018н.р. Робочий учбовий план був профінансований на 100%. Школа була забезпечена педагогами на 100%. Учні були повністю забезпечені підручниками. Під час відсутності вчителів проводилися заміни предметами одного циклу.

Виконання учбових програм під час відсутності 10 і 11 класів (ДПЮ) було реалізовано шляхом відпрацювання пропущених занять. З 01.09.2017р на базі обласного інституту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 8 педагогів школи пройшли курси фахової підготовки. В міжкурсовий період, педагоги школи активно приймали участь у семінарах і тренінгах, що дозволяє використовувати нові методики в учбовому процесі.

Всього у школі працює 38 педагогічних працівників. З них 7 у декретній відпустці.

Для учнів з академічними здібностями створюються всі умови для участі в олімпіадах по базовим дисциплінам, конкурсах ім.П.Яцика та Т.Г. Шевченка.В цьому навчальному році 194 учні нашої школи прийняли участь в олімпіадах і зайняли почесні місця.Протягом 2017-2018н.р. В школі було організовано харчування учнів: