Published using Google Docs
Stålblanka romarcitat
Updated automatically every 5 minutes

Stålblanka romarcitat

I: Må det gå var och en så, som vill över mina murar (Romulus)

II: Veto (Talesätt)

III: En sådan seger till och jag är förlorad (Kung Pyrrhus)

 

IV: För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras (Cato)

V: Alla vägar bär till Rom (Talesätt)

VI: Memento mori (Slaven på triumfvagnen)

 

VII: Nemo saltat sobrius (Cicero)

VIII: Navigare necesse ist, vivere non necesse (Pompejus)

IX:  Summum jus summa injuria / Högsta rätt är största orätt (Cicero)

 

X: Hellre den förste i denna by än den andre i Rom (Julius Caesar)

XI: Alea iacta est /Tärningen är kastad (Julius Caesar)

XII: Veni, vidi, vici / Jag kom, jag såg, jag segrade (Julius Caesar)

 

XIII: Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas (Lukasevangeliet)

XIV: Pax Romanum / Den romerska freden (Talesätt)

XV: Panem et circenses / Bröd och skådespel (Talesätt)

 

XVI: Jag har övertagit en stad av tegel men efterlämnat en stad av marmor (Kejsar Augustus)

XVII: Quo Vadis, Domine / Vart går du, herre? (Petrus)

XVIII: Hugg den mage som gett liv åt ett sådant vidunder (Agrippina)

 

XX: Bli lyckligare än Augustus och bättre än Trajanus (Talesätt)

XXI: In hoc signo vinces/ I detta tecken skall du segra (Konstantin den store)

XXII: Du har segrat, Galilié (Julianus avfällingen)

 

XXIII: Varrus, giv mig åter mina legioner (Kejsar Augustus)

XXIV:Ave imperator, morituri te salutant (Gladiatorerna)

XXV: Non scholae sed vitae discimus (Seneca)

 

XXVI: Et tu brute (Julius Caesar via Shakespeare)

XXVI: Mare Nostrum (Talesätt)