Протокол

загальних зборів

педагогічного та батьківського колективів

Запорізької спеціалізованої школи фізичної культури №18

Запорізької міської ради Запорізької області

від 28.05.2019р.

Присутні -90

Відсутні -7

Голова зборів - Грицюк К.І.

Секретар зборів- Деркач О.М.

Порядок денний :

1. Звіт директора ЗСШФК №18 Молчанова В. О. про виконану роботу за 2018-2019 н.р.

2. Звіт шкільного бібліотекаря Деркач О.М.  про виконану роботу за 2018-2019н.р.

3. Звіт завгоспа школи Недолуги Ю.А.  про використання благодійних внесків школи.

4.Оцінка діяльності директора закладу педагогічними та батьківськими  колективами, представниками органів громадського самоврядування.

          І. Слухали:

1. Молчанова В.О., директора школи, який звітував про роботу, яка була здійснена в СШФК №18 протягом поточного навчального року.

- У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

        З 01.09.2019р на базі обласного інституту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 12 педагогів школи пройшли курси фахової підготовки. В межкурсовий період, педагоги школи активно приймали участь у семінарах і тренінгах, що дозволяє використовувати нові методики в учбовому процесі.

       Всього у школі працює 39 педагогічних працівників.

Повисили кваліфікаційну категорію 5 педагогів, підтвердили – 3 педагоги, педагогічні звання мають 4 вчителя.

       Для учнів з академічними здібностями створюються всі умови для участі в олімпіадах по базовим дисциплінам, конкурсах ім.П. Яцика та Т.Г. Шевченка. В цьому навчальному році 194 учні нашої школи прийняли участь в олімпіадах і зайняли почесні місця.

Дані про переможців олімпіад 2018-2019 навчального року наведені в таблиці:

№ з/п

Прізвище, ім'я по батькові

Клас

Результат участі

П.І.Б. вчителя, який підготував переможця

Фізична культура

1

Жовніренко Максим

10-Б

ІІ

Фоменко О.П.

2

Пилипенко Крістіна

11-А

І

Фоменко О.П.

Правознавство

3

Ганзін Тимур

9-А

ІІІ

Сухомлинова О.В.

4

Фоменко Кирило

9-А

ІІІ

Сухомлинова О.В.

5

Рябко Владислав

9-А

ІІІ

Сухомлинова О.В.

Історія

6

Любарщук Владислав

8-Б

ІІІ

Сухомлинова О.В.

7

Клепус Олександр

9-А

ІІІ

Сухомлинова О.В.

8

Рябко Владислав

9-А

ІІІ

Сухомлинова О.В.

Географія

9

Фоменко Кирило

9-А

ІІІ

Грицюк К.І.

10

Мауріна Любов

10-Б

ІІІ

Грицюк К.І.

11

Бистрик Мирослав

8-А

ІІІ

Некрасов С.А.

Українська мова та література

12

Есаулова Ельвіра

7-А

ІІІ

 Заставська І.В.

Математика

13

Турецька Анастасія

6-А

ІІІ

Пархоменко Н.Ю.

14

Тихонов Станіслав

6-Б

ІІІ

Прохоренко С.В.

Інформатика

15

Маурін Андрій

11-А

ІІІ місце

Спудка О.Г.

Переможці ІІ етапу ім.. Петра Яцика.

№ з/п

Прізвище, ім'я по батькові

Клас

Результат участі

П.І.Б. вчителя, який підготував переможця

конкурс ім.. Петра Яцика

1

Есаулова Ельвіра

7-А

ІІ

Заставська І.В.

Конкурс ім.. Тараса Шевченка

1

Мауріна Любов

10-Б

ІІ

Тимошенко Ю.Ю.

2

Есаулова Ельвіра

7-А

ІІІ

Заставська І.В.

3

Приступа Денис

8-Б

ІІІ

Тимошенко Ю.Ю.

Протягом учбового року комісією громадського контролю було проведено 4 перевірки харчоблоку та якості харчування. Оцінка , яку надала комісія з громадського харчування — задовільна.

В школі працює медичний кабінет. Наданням медичних послуг займається лікар-терапевт та медична сестра. Систематично проводяться медичні огляди учнів та вакцинація.

За період з01.09.2018р по 25.05.2019р у школі було зафіксовано 3 нещасних випадки під час навчально-виховного процесу з учнями школи. Причини травмувань — особиста необережність.

4 випадки — це травми побутового характеру. По кожному випадку було проведено розслідування та складені акти за формою НТ. З учнями школи постійно проводяться інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, профілактичні бесіди з записами у класних журналах, виховні години про здоровий спосіб життя.

Нещасних випадків з робітниками школи не було.

Щодо звернення громадян за 2018-2019 н.р було прийнято 4 заяви.

Всі скарги було розглянуто.

Протягом 2018-2019н.р. в нашій школі було виконано ремонт кабінету обслуговуючої праці. Депутат від партії “Єдина політика” Лоцман С.Л. виділив 30000грн. на ремонт приміщення.

 Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

         Стратегічними  напрямками розвитку школи є:

 Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

  1. Деркач О.М., шкільного бібліотекаря про виконану роботу у 2018-2019 н.р.:

         Враховуючи навчальні та виховні завдання сучасної школи та інтереси читачів, враховуючи їх вікові особливості, літературу, яка надійшла до шкільних бібліотек, протягом року використовувались різні форми роботи для підвищення  інтересу дітей до книги .

Пріоритетним завданням є допомога у вивченні та засвоєнні шкільної програми, організація навчальної діяльності та дозвілля дітей. Створення сприятливих і комфортних умов для організації навчально-виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів.              

Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, а також послуг, які пропонує бібліотека.

У 2018-2019н.р. у шкільній бібліотеці був зроблений капітальний ремонт приміщення. Завдяки допомозі депутата у шкільній бібліотеці з’явилися новий ноутбук та телевізор.

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями художньої літератури.

У 2018-2019 навчальному році індивідуальна та масова робота бібліотеки була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання у школярів шанобливого ставлення до книги, як головного джерела знань, задоволенні потреби учнів у художній, науково-методичній літературі, підручників, оперативного забезпечення вчителів школи інформацією про новинки літератури та нові методи навчання.

З метою реалізації цих завдань робота бібліотеки здійснювалась у таких напрямках:

      Протягом  навчального року шкільна  бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. У 2018-2019 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки була спрямована на реалізацію Закону України "Про освіту”, Закону України "Про бібліотеку і бібліотечну справу”, сприяючи підвищенню інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функції бібліотеки.

У 2018-2019 н.р. шкільна бібліотека працювала за розкладом, який затверджено директором школи. В бібліотеці в наявності паспорт бібліотеки, посадова інструкція бібліотекаря, правила користування бібліотекою.

З метою вдосконалення бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу протягом 2018 - 2019 н. р.  бібліотекою школи була проведена належна робота відповідно до спланованих заходів.

30 вересня наша бібліотека відзначала Всеукраїнський День бібліотек. В школі були здійснені організаційні заходи щодо залучення учнівських колективів до участі у місячнику книги. Місячник проходив під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів». Протягом місяця було організовано і проведено багато різноманітних заходів, а саме:

З метою залучення учнів до читання були проведені екскурсії до бібліотеки учнів 1-х класів. Під час екскурсій використовувалися електронні презентації, бук трейлери, фото колажі, створені бібліотекарем.

Оформлено 38 книжкових виставки:

Протягом навчального року проводилися бесіди, уроки, повідомлення.

Організовано підбір необхідної літератури та посібників на допомогу учням під час ДПА.

В нашій бібліотеці постійно оновлювався інформаційний  куточок «Шкільна бібліотека »,  на якому висвітлювалися різноманітні літературні події.  

Протягом навчального року бібліотекар брав участь у семінарах шкільних бібліотекарів, шкільних педагогічних радах, методичних засіданнях.

Чіткий облік роботи з читачами-учнями, педагогами та батьками проводився у щоденнику роботи шкільної бібліотеки, де фіксувалася цифрова (кількість читачів, відвідувань, книговидача тощо) та текстова (масові заходи, індивідуальна, інформаційна робота) форми роботи.

 

Традиційно,  до Шевченкових днів проводилися заходи, присвячені Великому Кобзарю.

          До Дня народження Т.Г. Шевченка бібліотека підготувала  панораму виставок:

1. Творчість Т.Г. Шевченка (твори ювіляра)

2. Література про Т.Г. Шевченка

3. Образ Т.Г. Шевченка в художній літературі

4. Івано-Франківські автори про Т.Г. Шевченка

5. Кобзарі

Панорама продемонструвала користувачам всю літературу що стосується життя і творчості Т.Г. Шевченка, яка зберігається у фонді бібліотеки.

Особливу увагу було приділено Тижню дитячої та юнацької книги.  Метою Тижня було пропагувати дитячу книгу, виховувати поважне ставлення до книги. Тиждень був присвячений світу детективів.

В день закриття Тижня учні були нагородженні цінними подарунками та грамотами.

Робота по обслуговуванню читачів  у 2018-2019 навчальному році проводилася на належному  рівні. Вона була спрямована на популяризацію та  рекламу бібліотеки , книги як інформаційного пізнавального джерела.

Для урізноманітнення форм подачі нового матеріалу, стимулювання уваги та мислення учнів, активізації розумової та пізнавальної активності учнів, бібліотека школи  широко використовувала  у своїй роботі ІКТ.

 В наступному навчальному році робота бібліотеки буде спрямована на виконання наступних завдань:

- створення нового електронного банку даних щодо підручників, а також інформації,  художньої літератури, методичних посібників, яких немає у бібліотеці на паперових носіях.

        -  поповнення бібліотечного фонду аудіо-відео матеріалами;

        - спрямування зусиль щодо розвитку читацьких здібностей школярів, формування культури читання, відзначення знаменних та пам’ятних літературних дат і подій, обмін інформаційними ресурсами.

        - продовження роботи над створенням комфортного бібліотечного середовища,  реформуванням бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

           Крім індивідуальної роботи, в шкільній бібліотеці все більше поширюються масові форми роботи, години спілкували, літературно-мистецькі подорожі, вікторини, які сприяють поглибленню знань і умінь, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, інтелекту учнів.

  1. Завгоспа школи Недолугу Ю.А. про використання благодійних внесків школи у 2018 -2019н.р.:

- Придбано господарчі та будівельні матеріали – 59361,98 грн.

- Послуги Інтернету — 5040 грн.

- Ремонтні роботи та обслуговування школи — 19760 грн.

- Канцелярські товари — 3683,71 грн.

- Миючі засоби — 3809,10 грн.

- Ремонт та обслуговування комп’ютерної та розмножувальної техніки —3740 грн.

- Купівля комп'ютерної множувальної техніки – 1621,32 грн.

- Електротовари — 1968,52 грн.

- Шкільні заходи та свята — 1850 грн.

- Медикаменти — 821,06 грн.

- Матеріали сантехніки — 4809,67 грн.

Загальна сума: 106465,36 грн.

ІІ. Виступили:

  1.  Голова Ради школи Жовніренко О.В.. яка запропонувала винести на голосування питання про оцінку діяльності  директора школи та порушити клопотання перед ТВО щодо матеріального та морального заохочення.
  2.  Матір учня 6 -Б класу Дементьєва А.А. яка підтримала  пропозицію Жовніренко О.В. та внесла пропозицію визнати роботу директора школи задовільною та порушити клопотання перед ТВО щодо матеріального та морального заохочення.

Голосували:

«ЗА» – 89  голосів;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Постановили :

  1. Визнати  діяльність директора школи задовільною.
  2. Порушити клопотання перед ТВО щодо матеріального та морального заохочення.

Голова зборів                                                       Грицюк К.І.

Секретар зборів                                                   Деркач О.М.