Published using Google Docs
Het belang van de Cito-toets in groep 4
Updated automatically every 5 minutes

Het belang van de Cito-toets in groep 4

 

Leerlingen in groep 4 hebben twee keer per jaar een Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari en wordt M4 genoemd. De tweede Cito van groep 4 is in mei of juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu nuttig om als ouder van een kind in groep 4 over deze toets te weten? Met dit artikel gaan we u alles vertellen over de Cito’s M4 en E4. Daardoor bent u straks volledig op de hoogte.

 

Toetsen

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder meer: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met 100. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in deze groep zouden moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

 

Belang van toetsen in groep 4

Wat is de reden dat de basisschool deze toetsen af? Wat is zo zinvol aan de Cito-scores in groep 4? De basisschool doet er alles aan om de leerlijn van kinderen in beeld te brengen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is het leren helder in beeld te brengen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen voldoende groeien. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden gemaakt om het kind te helpen. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de overstap van de basisschool naar het vo. De score telt dan ook mee.

 

Cito-toetsen groep 4 voorbereiden

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar kinderen voorbereid op de toetsen van januari en mei. De getoetste stof komt aan bod in de reguliere lessen. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf op school worden voorbereid op de toetsen. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere toetsen. Vaak is niet alleen de inhoud anders, ook de wijze waarop vragen gesteld worden is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Dat vraagt om heldere en goede oefenboeken, die aansluiten bij de lessen van groep 4. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om kinderen optimaal voor te bereiden

 

Oefenboeken uitgeverij Educazione

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles aan de orde. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina’s:

 

Tot slot

In groep 4 van de basisschool worden er twee belangrijke toetsen gehouden: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn van belang omdat ze de leerlijn van leerlingen laten zien. De leerkrachten gebruiken deze uitslagen om verdere plannen te maken. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders om hun kinderen voor te bereiden op deze Cito-toetsen. Educazione’s oefenboeken kunnen daarbij goed van pas komen. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden kinderen uitgebreid klaargestoomd voor de toetsen in groep 4.

Wist je dat…

https://bit.ly/3aVwDaK

https://bit.ly/2KOOTb0

https://bit.ly/3aY3ETF

https://bit.ly/2YqvoxC

https://bit.ly/2z5jI8B

https://bit.ly/3bYnv6i

https://bit.ly/2VXdIaY

https://bit.ly/3d83Ocn

https://bit.ly/3aWopyT

https://bit.ly/3c3bfSk

https://bit.ly/2z2G0YV

https://bit.ly/3c3bhJW

https://bit.ly/3c1yrAc

https://bit.ly/3c1yrAc

https://bit.ly/2KQm91t

https://bit.ly/35nkcDg

https://bit.ly/2WhQStU

Cito-toets groep 4

Cito-toets groep 4 oefenen

Cito-toets M4 oefenen

Cito-toets E4 oefenen

Cito M4 oefenen

Cito E4 oefenen

Handige presentatie