UBND HUYỆN THĂNG BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 42 - NĂM 2018

(Áp dụng từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018)

Tuần

42

2018

Ngày

Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm

Thực hiện

Thứ hai

(15/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan

- 8h00: Họp lãnh đạo

- 13h30: Họp tại Huyện ủy

- Thẩm định các gói thầu

- Dự KĐCLGD tại Trường MG Bình Định Nam

- Theo quy định

- Theo KH

- Ô.Tuyển

- Theo phân công

- Bà Nương, Ô. Giáo, Bà Vinh

Thứ ba (16/10)

- 7h30: Dự kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập ngành Kiểm tra Đảng

- 7h30: Đi họp tại Tam Kỳ

- Sáng: Dự khai mạc tập huấn bơi lội tại TTVHTDTT huyện

- 13h30: Họp tại UBND huyện

- 14h00: Dự sinh hoạt 20/10 tại LĐLĐ huyện

- Dự họp nông thôn mới tại xã Bình Nguyên, xã Bình Triều

- Đi học tại Tam Kỳ

- Ô.Tuyển

- Bà Nương

- Ô.Quyền

- Ô.Tuyển

- Ô.Quyền, Bà Nương

- Ô.Lượm

- Ô. Đông, Ô. Tú, Ô. Tiến, Bà Vinh

Thứ tư (17/10)

- 7h30: Dự lớp cập nhật kiến thức về phòng, chống  "Diễn biến hòa bình" tại Huyện ủy

- Sáng: Dự tổng kết Hội Chữ thập đỏ huyện

- Ô. Tuyển

- Ô.Quyền

Thứ năm

(18/10)

- Huyện kiểm tra Trường MG Bình Nguyên đạt chuẩn sau 5 năm

- Nhận tờ trình đề nghị kiểm tra PCGD-XMC

- Tổng hợp danh sách CB-GV đăng ký thi xét thăng hạng

- Nhận và tổng hợp báo cáo việc dạy thêm học thêm các trường (tháng 9 năm 2018)

- Dự Đại hội Liên đội Trường THCS Lê Lợi

- 15h00: Họp lãnh đạo + Ô.Ái

- Theo QĐ

- Theo phân công

- Ô.Tiến

- Ô.Nguyên

- Ô.Tùng

- Theo KH

Thứ sáu

(19/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan

- 8h00: Họp Hội đồng mua sắm sạp ngủ, bàn ghế, máy tính, ti vi

- Sáng: Sinh hoạt kỷ niệm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10)

- Kiểm tra các điều kiện tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 (đợt I năm học 2018-2019)

- Tập huấn phần mềm quản lý thư viện

- Theo quy định

- Theo KH

- Công đoàn

- Theo phân công

- Theo KH

Thứ bảy

(20/10)

Chủ nhật

(21/10)

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan)

Nơi nhận:                                               

- UBND huyện Thăng Bình (b/cáo);

- CBCC, VC Phòng GD-ĐT;

- Các trường MN, PT;                                                                                  

- Lưu: VT, KH-TH.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phan Văn Tuyển