Adatkezelési tájékoztató - JóSzaki.hu

A JóSzaki Kft. (info@joszaki.hu; továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatás és a JóSzaki mobilapplikáció (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) keretében megvalósított felhasználói aktivitással Ön (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) kifejezett hozzájárulását az alábbi Adatkezelési tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:

Adatkezelő: JóSzaki Kft., info@joszaki.hu

Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-94083/2016.

Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai:

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Üzemeltető Magyarország területén, a Magex Kft. (Budapest, Váci út 76.) székhelyén található szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.

Az Üzemeltető a telefonhívások rögzítéséhez adatfeldolgozóként igénybe veszi a Skawa Innovation Kft. –t (1093 Budapest, Gálya u. 6. Cg.01-09-907962).

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Üzemeltetőtől írásban kérhető.

A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha

az adatkezelés bármely okból jogellenes;

az adatkezelés célja megszűnt;

a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.

A felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben (ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben a felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Ugyanakkor az üzemeltető fenntartja a jogot az adatkezelési feltételek egyoldalú módosítására a felhasználók értesítése mellett, mely esetben az adatkezelés az ott részletezettek szerint a feltételek elfogadásának hiányában a Szolgáltatás továbbí használatának lehetetlenülését, illetve adattörlést eredményezhet.

A Weboldal használatát az Üzemeltető a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja, ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A Weboldal látogatottsági adatait a Google Inc. által szolgáltatott Google Analytics mérőrendszer segítségével naplózza az Üzemeltető. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon azonosítani. A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges. Alkalmazott cookie-k:

az oldal használata tényének és a legutóbbi ajánlatkérés adatainak a tárolása; (Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.)

a honlap megnyitásakor logolt adatok: IP cím, dátum és időpont, böngésző és operációs rendszer típusa. (A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a legutolsó használattól számított 6 napig tárolja a rendszer az adatokat.)

Facebook és Optimonk cookiek, melyekről itt: https://www.facebook.com/help/cookies/ és itt: http://support.optimonk.com/hc/en-us olvashatnak részletesen.

Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől, Ajánlatkérő Profil létrehozása (kiegészítés)

Kezelt adatok köre: telefonszám, helyszín, email cím, az e-mailben közölt egyéb adatok (pl. név).

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

Az ajánlatkérés ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

Ajánlatkérés konkrét szakembertől, Ajánlatkérő Profil létrehozása (kiegészítés)

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, helyszín.

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül:

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

A szakember adatlapján található telefonszámot az Üzemeltető szolgáltatja, és ezen keresztül kapcsolja a szakembert. Telefonon történő ajánlatkérés esetén a hívás rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet, SMS valamint esetenként telefonhívás formájában kommunikáció történik az érintettel.

Automatikusan továbbított adatok a kijelölt szakember részére: név, email cím, telefonszám, helyszín, amely továbbítás eredményeképpen a kijelölt szakember önálló adatkezelővé válik.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve az érintett szakembertől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

Szakember értékelése (kiegészítés)

Értékelés tehető a következő módokon:

Facebook regIsztráció használatával közvetlenül a Weboldalon;

az Üzemeltetőnek az info@joszaki.hu e-mail címre küldött levélben, mely esetben a levél tartalma kerül ki a Weboldalra;

az Üzemeltetőnek telefonon bediktált véleményezéssel.

Kezelt adatok köre: név, email cím, , telefonszám, Facebook regisztrációval történő értékelés esetén fotó.

Nyilvánosságra hozott adatok: az értékelés tartalma, értékelő neve, Facebook regisztrációval történő értékelés esetén fotó.

Titkos értékelés: amennyiben az érintett negatív véleményt kíván adni a szakemberről személyazonossága felfedése nélkül, úgy azt telefonon vagy e-mailben teheti meg, és ez esetben kifejezett kérésére „Ajánlatkérő” jelzéssel jelenik meg a véleménye anonim módon, és fenti adatai csak az Üzemeltető számára elérhetőek. Figyelem! Az értékelés szövegében található információk alkalmasak lehetnek a személyazonosság megállapítására.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Adatok módosítása, helyesbítése: Az adatok módosítása, helyesbítése az Üzemeltetőtől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: a hozzájárulás visszavonásáig, az adattörlés az értékelés anonimizálásával az érintett kérelemére bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül történik meg.

Segéderő szolgáltatás (kiegészítés)

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a segéderő - hirdetésben szereplő kérdőív kitöltésével, valamint a későbbi telefonos egyeztetés (ld. JóSzaki Ügyfélszolgálat) során közölt egyéb információk.

Adatkezelés célja: segítségnyújtás a szakembernek segéd-vagy szakmunkás szerzésében.

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot.

Továbbított adatok az érintett szakember részére: kizárólag az érintettel történő egyeztetés és kifejezett engedélye esetén, amely továbbítás eredményeképpen a szakember önálló adatkezelővé válik.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve továbbítás esetén az érintett szakembertől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az érintett kérelemére, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.

Ügyfélszolgálat (kiegészítés)

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a panasz során közölt információk.

Adatkezelés célja: a panasz elintézése.

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot.

Továbbított adatok az érintett szakember részére: kizárólag az érintettel történő egyeztetés és kifejezett engedélye esetén, amely továbbítás eredményeképpen a kijelölt szakember önálló adatkezelővé válik.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve továbbítás esetén az érintett szakembertől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az érintett kérelemére, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.