Nationella prov våren 2019

Nedan ser ni en sammanställning av nationella proven i vår. OBS! Schemat uppdateras löpande

Kurs

Datum

Klasser

Sal

Provvakter

Tid

Övrig information

Svenska 1/ Sva 1

Datum

Klasser

Sal

Provvakter

Tid

Övrig information

Läsa Del B

2 april

Tisdag

Alla i åk 1

T-salar och matsalen

Var du ska sitta, finns info om vid matsalen

Provvakter: se delat dokument

Samling 08.30 utanför salen/matsalen

Provtid: 09.00- 11.00

Elever i behov av särskilt stöd 1 h extra

Lektion efter lunch (kl.12) enligt schemat. Observera att elever i behov av särskilt stöd kan sitta kvar en timme.

Elever skriver förhand. Får ta kortare pauser. För mer info prata med Ashna, Anna, André och Lotta.

Skriva Del C

4 april

Torsdag

Alla i åk 1

T-salar och matsalen

Var du ska sitta finns info om vid matsalen

Provvakter: se delat dokument

Samling 08.30 utanför salen/matsalen

Provtid: 09.00- 12.00

Elever i behov av särskilt stöd 1 h extra

OBS! Elever har inga andra lektioner denna dag. Ingen lunch denna dag- ta med något ätbart till provet

Elever skriver på dator.  Får ta kortare pauser. För mer info prata med Ashna, Anna, André och Lotta.

Svenska 3/ Sva 3

Datum

Klasser

Sal

Provvakter

Tid

Övrig information

Skriva Del A

10 april

Onsdag

SA16

Indval åk 3

Samling 08.30 utanför klassrummet

Provtid: 09.00- 12.00

Elever i behov av särskilt stöd 1 h extra

OBS! Elever har inga andra lektioner denna dag.

Elever skriver på dator. Får ta kortare pauser. För mer info prata med Ashna, Anna och André

Engelska 5

Datum

Klasser

Sal

Provvakter

Tid

Övrig information

Writing Del C

2 maj

Torsdag

Alla i åk 1

(även vissa från åk 2 och 3 som har F från åk 1)

T-salar och matsalen

Var du ska sitta finns info om vid matsalen

Som det ser ut nu:

Samling 08.30

Provtid: 09.00- 10:40

80 min prov

Elever i behov av särskilt stöd 1 h extra

Lektioner enligt schema efter kl. 10:40. Observera att elever i behov av särskilt stöd kan sitta kvar en timme.

Listening/Reading Del B

9 maj

Onsdag

Alla i åk 1

(även vissa från åk 2 och 3 som har F från åk 1)

T-salar och matsalen

Var du ska sitta finns info om vid matsalen

Hör:

Läs:

Samling 08.30 i klassrummet

Provtid: 09.00- 11:40

90 +50

Elever i behov av särskilt stöd 1 h extra

Hörförståelse: 9:00-9:50

Rast: 9:50-10:00

Läsförståelse: 10:00-11:40

OBS! Elever har inga andra lektioner denna dag.

Engelska 6

Datum

Klasser

Sal

Provvakter

Tid

Övrig information

Writing Del C

3 maj

Torsdag

Ind uval + SA17

T10, T11, T13

Samling 08.30 i klassrummet

Provtid: 09.00- 10:50

100min

Elever i behov av särskilt stöd 1 h extra

Lektioner enligt schema efter kl. 10:50. Observera att elever i behov av särskilt stöd kan sitta kvar en timme.

Listening/Reading Del B

10 maj

Fredag

Ind val + SA17

T10, T11, T13

Samling 08.30 i klassrummet

Provtid: 09.00- 11:40

90+50

Elever i behov av särskilt stöd 1 h extra

Hörförståelse: 9:00-9:50

Rast: 9:50-10:00

Läsförståelse: 10:00-11:40

Lektioner enligt schema efter kl 12:10.

Matematik 1a/1b

Datum

Klasser

Sal

Provvakter

Tid

Övrig information

Muntligt prov, del A

Kommer att ske löpandes efter det skriftliga.

Alla elever i årskurs 1,

Proven sker fortlöpande under tiden 9.00-15.30

Eleverna har ordinarie lektioner. Eleverna kommer att få en tid då deras grupp ska genomföra provet. Eleverna får då lämna pågående lektion, för att sedan återkomma. Provet beräknas ta ca 30 min/grupp.

Skriftligt del B,C och D

22 maj 2019, ons

Alla elever i årskurs 1

Matsalen

Del B och C   9.00-11.00

Lunch           11.00-12.00

Del D            12.00-14.00

Elever med särskilda behov får

1 timmes längre provtid

Samling på skolan kl.9.00

Eleverna slutar efter sista delprovet.

Matematik 2b

Datum

Klasser

Sal

Provvakter

Tid

Övrig information

Skriftligt del B,C och D

23 maj, 2019

Torsdag

SA17

Matsalen

Del B och C   9.00-11.00

Lunch           11.00-11.30

Del D            11.30-13.30

Elever med särskilda behov får

1 timmes längre provtid

Samling på skolan 8.30

SA17 samtliga lektioner under dagen är inställda.